Jak zjistit rok výroby pračky?

Jak zjistím rok výroby pračky Whirlpool

Díky servisnímu štítku nemusíte hledat účtenky – přesný typ, rok výroby a další potřebné údaje zjistíme přímo ze servisního čísla.
Archiv

Kde najdu na lednici výrobní číslo

Číslo modelu nebo Produktové číslo (PNC) najdete na produktovém štítku, kterým je váš spotřebič opatřen.
Archiv

Jak zjistit typ pračky

Servisní štítky jsou nálepky na spotřebiči, které jednoznačně identifikují konkrétní model vaší pračky, myčky, sušičky, ledničky nebo jiného domácího pomocníka. Klíčovou informací na štítku je tzv. servisní kód.
Archiv

Kde najdu sériové číslo trouby

Číslo modelu nebo výrobní číslo (PNC) najdete na produktovém štítku, kterým je váš spotřebič opatřen.
Archiv

Jak zjistit rok výroby pračky AEG

Stáří pračky zjistíte podle sériového čísla na typovém štítku. První číslice uvádí rok výroby a druhá a třetí číslice uvádějí výrobní týden. Například 13500016 znamená 35. týden v roce 2011.

Kde najdu kód prodejce Whirlpool

Obě tato čísla jsou k dispozici na servisním štítku, který nejsnáze najde- te přímo na samotném spotřebiči, níže naleznete přehled toho, kde se štítky v jednotlivých kategoriích spotřebičů obvykle nachází.

Jak zjistit rok výroby lednice

Rok výroby lednice lze často vyčíst ze sériového čísla. Sériové číslo většinou obsahuje rok výroby a k tomu buď měsíc nebo i konkrétní týden v roce. Zpravidla jsou tyto údaje zaznamenané v několika prvních číslicích sériového čísla.

Co to je PNC

"PNC číslo" nebo "Číslo produktu: je jedinečný identifikační kód, který je vytištěn na všech spotřebičích zn Electrolux. To nám umožňuje přesně identifikovat váš spotřebič. Modelová označení mohou být totožná pro více variant spotřebiče, kde se mohou lišit i jednotlivé komponenty.

Jak restartovat pračku Gorenje

Pračku vypojte ze zásuvky a podržte 5 sekund tlačítko Start/Pauza. Poté ji znovu připojte a restartujte. Zkuste pračku vypojit ze zásuvky a opětovně zapnout. Pokud potíže přetrvávají, vypojte pračku a kontaktujte příslušný servis.

Jak se zapíná pračka Whirlpool

Zapnutí pračky: stiskněte tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a rozsvítí se tlačítko „Spustit/ Pauza“ . Pro vypnutí pračky během pracího cyklu stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu přibližně 3 sekund . Stisknete-li tlačítko pouze krátce nebo nechtěně, pračka se nevypne .

Jak se resetuje pračka Whirlpool

k resetování Vašeho spotřebiče zmáčkněte dlouze tlačítko (resetovací tlačítko), které se nachází nad tlačítkem start. V případě jakéhokoliv dalšího dotazu, nás prosím kontaktujte na níže uvedeném kontaktu, nebo prostřednictvím sociálních sítí. Byla pro vás tato odpověď užitečná

Co je to PNC

"PNC číslo" nebo "Číslo produktu: je jedinečný identifikační kód, který je vytištěn na všech spotřebičích zn Electrolux. To nám umožňuje přesně identifikovat váš spotřebič. Modelová označení mohou být totožná pro více variant spotřebiče, kde se mohou lišit i jednotlivé komponenty.

Jak často odmrazovat lednici

Všichni odborníci na bílé spotřebiče se shodují na tom, že by se lednice měla odmrazovat 2× do roka, ale v případě, že námraza přesáhne tloušťku 0,5 cm, je nutné ji odmrazit i dříve. Pokud síla ledu přesáhne 1 cm, může se spotřeba vaší lednice zvýšit až o 75 %, což pro vaši peněženku jistě není dobrá zpráva.

Co to je penicilin

Peniciliny patří do skupiny betalaktamových antibiotik. Jejich název je odvozen od plísně (štětičkovec, Penicillium), ze které byly poprvé získány. Toto antibiotikum bylo objeveno Alexanderem Flemingem v roce 1928.

Co znamená F05 na pracce

Porucha F05 je ucpání spotřebiče. Prosím vykonejte následovní údržbu: Odpojte pračku ze sítě. Jestli je v pračce voda, vypustíte jí odtokovou hadicí samospádem do kýbla a vyčistěte filtr.

Co znamená u pračky EFO

tento kód znamená, že je aktivován systém proti vytopení. Toto signalizuje únik vody. Zkontrolujte přívodní a odpadní hadici jestli není poškozená nebo může být uvnitř pračky někde třeba prodřená nějaká hadice, ale pokud máte pračku v záruce, volejte servis.

Co znamenají značky na pračce

1 tečka znamená 30 °C, 2 tečky odpovídají 40 °C, 3 tečky 50 °C, 4 tečky 60 °C, 5 teček odpovídá 70 °C a 6 teček znamená praní na maximální teplotu 95 °C. Vanička bez jakýchkoli detailů pak znamená běžné praní v pračce – prádlo s takovýmto znakem na cedulce snese i máchání nebo odstřeďování.

Jak vyčistit pračku Whirlpool

Čištění filtru u praček WhirlpoolPomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, až se držadlo dostane do svislé polohy.Počkejte, než vyteče všechna voda.Teprve teď filtr vyšroubujte úplně a vytáhněte ven.Vyčistěte a zasuňte zpět na místo.Zašroubujte otáčením ve směru hodinových ručiček.

Jak otevřít zablokovaná dvířka pračky Whirlpool

Problém s UBL zámkem dvířek pračky

Pokud se zámek neotevře, zkuste pračku nejdříve odpojit od elektrické sítě, což by mělo vést k odemčení dvířek. Jestliže tento pokus selže, můžete zámek odemknout ručně pomocí speciálního kabelu, který se nachází u vypouštěcího filtru. Je většinou oranžový, takže jej snadno najdete.

Co znamená F05 na pračce

Porucha F05 je ucpání spotřebiče. Prosím vykonejte následovní údržbu: Odpojte pračku ze sítě. Jestli je v pračce voda, vypustíte jí odtokovou hadicí samospádem do kýbla a vyčistěte filtr.

Kde je Stitek na lednici

je po otevření dvířek štítek umístěn na přední části krytu. je štítek umístěn v oddělení pro zeleninu na levé nebo pravé straně chladničky.

Jak se zbavit námrazy v lednici

Pokud už se ve vaší ledničce silnější vrstva námrazy vytvořila, měli byste ji co nejrychleji odstranit. Po vyndání všech potravin a jejich uskladnění na vhodném chladném místě odpojte chladničku ze sítě a ponechejte jí otevřené dveře. Tím námrazu odstraníte, ale při větší vrstvě to může trvat i v řádu dnů.

Proč odmrazovat lednici

Lednice, které nedisponují technologií No Frost, je nutné pravidelně odmrazovat, protože námraza velmi výrazně zvyšuje energetickou spotřebu. Pravidelným odmrazováním snižujete energetickou spotřebu a prodlužujete životnost vašeho spotřebiče.

Proč se s antibiotiky nesmí na slunce

Antibiotika, stejně jako jiné léky, jsou neslučitelná se sluncem a mohou způsobit reakce, jako jsou pupínky, svědění a dokonce problémy s pigmentací. Pokud podstupujete lékařskou léčbu, je nezbytné, abyste se před pobytem na slunci seznámili s příslušnými pokyny a omezili tak rizika spojená s pobytem na slunci.

Kdy zabere Normix

Obvykle to trvá dva až tři dny, počkat si ale můžeme i týden.