Jak se píše částka v eurech?

Jak se správně píše částka

Značku měny lze uvádět za peněžní částkou, popř. i před ní. Číslo a značku oddělujeme mezerou: 100 Kč = sto korun českých, 2 000 000 Kč = dva miliony korun českých (viz Značky, čísla a číslice).
Archiv

Jak správně psát peněžní částky slovy

Vypisujeme‑li číslovky slovy, píšeme každé slovo zvlášť, např. dvacet jedna, padesát čtyři, devět set, dva tisíce (jedno) sto šedesát osm, dva tisíce dvě stě třicet jedna, jeden milion tři sta tisíc sedm set šedesát osm; dvacátý pátý, stý padesátý, čtyřstý sedmdesátý osmý, tisící devítistý padesátý šestý.

Jak psát slovy částku s haléři

1,310.973,82 Kč (slovy: jeden milion tři sta deset tisíc devět set sedmdesát tři koruny české, osmdesát dva haléře) bez DPH a DPH ve výši 21% činí 275.304,50 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc tři sta čtyři koruny české, padesát haléřů).

Jak se píše cena v Kč

Jednotku (Kč) píšeme před nebo za číselnou hodnotu. 28 Kč. Pokud cena není celé číslo, píšeme jednotku před číselnou hodnotu.

Jak psát jednotky za čísly

Mezeru píšeme:

mezi číslem a jednotkami či počítanými předměty/bytostmi: 100 km, 4 kg, 5 let, 15 kJ, 13 členů mezi číslem a %, ‰, °C: 12 %, 3 ‰, 25 °C (pozor, jiné je 25°) v zápise matematických příkladů: 5 + 2 = 7; 20 : 5 = 4; 3 × 5 = 15; 8 − 6 = 2.

Jak psát čísla

Vypisujeme‑li číslovky slovy, píšeme je zvlášť, např. dvacet jedna, dva tisíce dvě stě třicet jedna; dvacátý pátý, stý padesátý, tisící devítistý sedmdesátý čtvrtý. Dohromady se píšou složené číslovkové výrazy typu pětadvacet, devětadevadesát; pětadvacátý, stopadesátý, devítistý apod.

Jak se píše 20ti

Podle českého pravopisu se jedná o tzv. složené číselné výrazy, kde se spojuje číslovka psaná číslicí s jiným slovem. Všechny tyto jednoslovné výrazy vždy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nepřikládáme k nim ani žádné koncové části (ti, -ti, -nácti apod.).

Jak se správně píše milion

Milion, též milión (1 000 000) je přirozené číslo následující 999 999 a předcházející 1 000 001.

Kde se píše tečka za číslovkou

Tečka se píše za číslicemi, které označují řadovou číslovku: 3. (třetí) výročí, 25. (dvacátý pátý) ročník, XX.

Jak se píše číslo 7

Jak psát 7

Správný zápis této číslovky je pouze a jedině sedm.

Jak psát 20ti

Nikdy se nepíše ani „do 20ti let“ apod. – tvar číslovky vyplývá z kontextu věty, takže píšeme pouze „do 20 let“.

Jak psát 15ti

Nesprávně je 15ti letý kapitán či 15-ti letý kapitán.

Jak se píše 15ti

O číslovkách to platí dvojnásob. V zásadě je třeba řídit se pravidlem, že číslovky psané numericky (číslem), se v psané podobě neskloňují. Skloňují se až v ústním projevu, při čtení, proto rozhodně vynechejme všechna -ti. Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let).

Jak napsat milion v tisících

Milion, též milión (1 000 000) je přirozené číslo následující 999 999 a předcházející 1 000 001. Je rovno tisíci tisíců.

Kdy se za číslem píše tečka

Tečka se píše za číslicemi, které označují řadovou číslovku: 3. (třetí) výročí, 25. (dvacátý pátý) ročník, XX. (dvacáté) mistrovství, 6.

Jak se správně píše 8

Osm je přirozené číslo, které následuje po číslu sedm a předchází číslu devět. výjimečně (a téměř výhradně jako řadová číslovka) také římskou číslicí VIII.

Jak napsat 7mi

stůl se 4 nohami / stůl se čtyřmi nohami. ČÍSLICE SE NESKLOŇUJÍ! Koncové části číslovek nevypisujeme, protože ony nesprávné slabiky -ti (15-ti letý), -mi (7mi) jsou součástí tvaru samotné číslovky. Řekneme si: patnáctiletý, v sedmi letech.

Jak se píše 15 ti

O číslovkách to platí dvojnásob. V zásadě je třeba řídit se pravidlem, že číslovky psané numericky (číslem), se v psané podobě neskloňují. Skloňují se až v ústním projevu, při čtení, proto rozhodně vynechejme všechna -ti. Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let).

Jak psát číslovky ti

Základní ani řadové číslovky v textu zapsané číslicí nemají žádné přílepky v podobě ti, -ti, -ctý (5ti stran, 17-ti let, 9-tá kniha) apod. Při návštěvě sklepa jsme vypili 50% pálenku. Při návštěvě sklepa jsme vypili 50 % pálenky.

Jak se píše 27

Příloha:Číslovky (čeština)

číslo základní řadová
27 sedmadvacet, dvacet sedm sedmadvacátý, dvacátý sedmý
28 osmadvacet, dvacet osm osmadvacátý, dvacátý osmý
29 devětadvacet, dvacet devět devětadvacátý, dvacátý devátý
30 třicet třicátý

Jak se píše 18 ti

V zásadě je třeba řídit se pravidlem, že číslovky psané numericky (číslem), se v psané podobě neskloňují. Skloňují se až v ústním projevu, při čtení, proto rozhodně vynechejme všechna -ti. Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let).

Jak se píše 50 ti

Podle českého pravopisu se jedná o tzv. složené číselné výrazy, kde se spojuje číslovka psaná číslicí s jiným slovem. Všechny tyto jednoslovné výrazy vždy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nepřikládáme k nim ani žádné koncové části (ti, -ti, -nácti apod.).

Jak psát 10 ti

10letý/10ti letý aneb perlička českého pravopisu

Podle českého pravopisu se jedná o tzv. složené číselné výrazy, kde se spojuje číslovka psaná číslicí s jiným slovem. Všechny tyto jednoslovné výrazy vždy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nepřikládáme k nim ani žádné koncové části (ti, -ti, -nácti apod.).

Jak se píše 12 ti

Všechny tyto jednoslovné výrazy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nevpisujeme do nich koncové části číslovek, neboť slabiky ‑ti‑ a ‑mi‑ jsou už obsaženy ve tvaru číslovky: přesvědčíme se o tom snadno, přečteme‑li takový složený výraz nahlas (nikoli tedy *12-ti-procentní, *12tiprocentní, *8‑mi-metrový, *8mimetrový apod …