Kdo je Král cizinec?

Jak říkali Janu Lucemburskému král

Jan Lucemburský zvaný Slepý, mimo český prostor zvaný i Jan Český (německy Johann von Böhmen, Johann von Luxemburg, Johannes der Blinde, francouzsky Jean de Luxembourg et de Bohême či také Jean l'Aveugle, 10. srpna 1296 – 26. srpna 1346, Kresčak) byl desátý český král (1310–1346, korunován 1311), lucemburský hrabě a …

Kdo byl poslední Lucemburk

Lucemburkové
Vymření po meči Zikmund Lucemburský
Vymření po přeslici Eliška Zhořelecká
Poslední vládce Zikmund Lucemburský
Současná hlava není (rod vymřel)

Proč nebyl Jan Lucemburský v Čechách moc oblíbený

Pár byl korunován na den přesně před 707 lety, tedy 7. února 1311, v Praze. I když byl Jan údajně velmi krásný, měl dlouhé vlnité vlasy, atletickou postavu a pronikavý pohled, manželství s Eliškou nebylo moc šťastné. Důvodem mohla být jak Eliščina zarputilost a bojovnost, tak Janova letargie ve vztahu k českým zemím.

Kdo byl první Lucemburk

Nástup Lucemburků na český trůn byl završen korunovací Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny v bazilice svatého Víta na Pražském hradě 7. února 1311. Nástup Jana Lucemburského na český trůn předznamenal dalších 130 let vlády Lucemburků v českých zemích.

Co řekl Jan Lucemburský před smrti

Mezi těmi, kteří nalezli na bojišti smrt, byl i český král Jan Lucemburský, v té době již zcela slepý. To mu však nezabránilo, aby se boje se vší prudkostí zúčastnil. Je znám jeho proslulý výrok z tohoto dne: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!

Kdo je Petr z Aspeltu

Petr z Aspeltu pocházel z lucemburské šlechtické rodiny a byl jedním z nejvýznamnějších mohučských arcibiskupů. Významně se ale zapsal i do českých dějin. Již za posledních Přemyslovců byl považován za zkušeného diplomata, ve službách českého krále Václava II. je doložen poprvé v roce 1295 jako kaplan a lékař.

Co se stalo v roce 1437

Událostičervence – V Chebu se konal říšský sněm, který svolal císař a král Zikmund Lucemburský.prosince – Při cestě do Uher zemřel ve Znojmě český král a císař Svaté říše římské Zikmund Lucemburský a jeho smrtí vymírá lucemburský rod.prosince – Českým králem byl zvolen Albrecht Rakouský z rodu Habsburků.

Jak zemřel Jan Lucemburský

V průběhu střetnutí byl mezi stovkami dalších šlechticů na francouzské straně zabit i slepý český král Jan Lucemburský, kterého při tažení doprovázel jeho syn římskoněmecký král Karel.

Co je zajímavého v Lucembursku

Celé Lucembursko je poseté historickými hrady či jejich zříceninami. Zmíněné hrady Vianden, Beaufort a Bourscheid jsou ale těmi nejpůsobivějšími z nich. Z těch dalších, méně známých, budeme už jen okrajově jmenovat tyto hrady: Bourglinster u vesnice Linster, malebné ruiny hradu Larochette a hrad Useldange.

Co udelal Zikmund

Zikmund byl úspěšný i jinde: v roce 1411 převzal i korunu římského krále, v roce 1433 se stal římským císařem, a také jako první císař Svaté říše římské navštívil Anglii. Svoláním církevního koncilu do Kostnice Zikmund Lucemburský ukončil nepřehledné papežské schizma, kdy měla katolická církev hned tři papeže současně.

Kdo to je Zikmund

Miroslav Zikmund (14. února 1919 Plzeň – 1. prosince 2021 Praha) byl český cestovatel a spisovatel. Procestoval 112 zemí světa a s Jiřím Hanzelkou natočili 4 celovečerní, 147 dokumentárních filmů a napsali kolem 20 knih, vydaných v celkovém nákladu více než 6,5 miliónů výtisků.

Kdo je prezident Lucemburska

Xavier Bettel
Stranická příslušnost
Členství Demokratická strana
Narození 3. března 1973 (50 let) Lucemburk, Lucembursko
Choť Gauthier Destenay

Jak je velké Lucembursko

2 586 km²Lucembursko / Rozloha

Kdo byl bratr Zikmunda

Zikmund Lucemburský byl o sedm let mladší než jeho bratr Václav IV. Otcem byl král a císař Karel IV., matkou jeho čtvrtá žena Alžběta Pomořanská, tedy dvojice, kterou znáte z filmového muzikálu Noc na Karlštejně.

Jak se říkalo Zikmundovi

stal novým českým patronem), byl významný evropský politik vrcholného středověku, v Čechách však tradičně neoblíbený, zejména kvůli Janu Husovi, na jehož smrti je mu, ne zcela právem, připisován podíl. Zikmundovi se skutečně od mládí říkalo „liška ryšavá“, ovšem jenom kvůli zrzavým vlasům, ne prohnanosti.

Co je to Benelux

Benelux je označení pro volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska. Jeho název je odvozen od počátečních písmen jmen těchto zemí, tedy Belgium, Netherlands, Luxembourg.

Co sídlí v Lucemburku

Ve městě sídlí některé instituce Evropské unie: sekretariát Evropského parlamentu, Soudní dvůr Evropské unie, část Evropské komise a Evropský účetní dvůr.

Kdo stojí v čele Lucemburska

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Státní zřízení konstituční monarchie
Hlava státu velkovévoda Henri
Hlava vlády Xavier Bettel
Název měny Euro

Jak se jmenuje bratr Karla 4

Jan JindřichVáclav LucemburskýOttokar, Prince of BohemiaMikuláš Lucemburský
Karel IV. Lucemburský/Bratři

Kdo je Zikmund

Miroslav Zikmund (14. února 1919 Plzeň – 1. prosince 2021 Praha) byl český cestovatel a spisovatel. Procestoval 112 zemí světa a s Jiřím Hanzelkou natočili 4 celovečerní, 147 dokumentárních filmů a napsali kolem 20 knih, vydaných v celkovém nákladu více než 6,5 miliónů výtisků.

Co je to Belgie

Belgie (nizozemsky België, francouzsky Belgique, německy Belgien, oficiálně Belgické království) je federativní konstituční monarchie o rozloze 30.528 km2 ležící v západní Evropě. Hlavou státu je král Filip Belgický.

Jaké je hlavní město Lucembursko

LucemburkLucembursko / Hlavní město

Hlavní město Lucemburk je zároveň největším městem v zemi. Mezi další důležitá sídla patří Esch-sur-Alzette, Echternach, Diekirch, Differdange, Dudelange a Sanem.

Co sídlí v Lucemburků

Ve městě sídlí některé instituce Evropské unie: sekretariát Evropského parlamentu, Soudní dvůr Evropské unie, část Evropské komise a Evropský účetní dvůr.

Jak se jmenovali Karlovi ženy

V životě českého krále a římského císaře Karla IV. se objevily čtyři osudové ženy – Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická a Eliška Pomořanská.

Co je to Antverpy

Antverpy (nizozemsky Antwerpen, francouzsky Anvers) jsou největším belgickým městem (bez aglomerace). Žije zde přibližně 529 tisíc obyvatel. Zdejší přístav patří k největším v Evropě. Cechovní domy na náměstí Grote Markt v Antverpách.