Jaké jsou druhy spalovacích motoru?

Kde se používá spalovací motor

Motor vykonává mechanickou práci a jako takový slouží coby pohon jiných strojních zařízení. Spalovací motory všech typů nalezly největší uplatnění zejména v dopravních a mobilních mechanizačních prostředcích všech druhů (nezávislá trakční vozidla, resp.
ArchivPodobné

Jak dělíme motory podle druhů paliva

Podle způsobu zapálení směsi paliva se vzduchem rozeznáváme čtyřdobé motory zážehové a vznětové.
ArchivPodobné

Co produkují spalovací motory

Součástí výfukových plynů jsou obvykle vodní pára, plynný dusík (N2), oxid uhličitý. Mohou též obsahovat oxid dusný, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, prachové částice, popílek, benzen, formaldehyd, benzopyren a další polyaromatické uhlovodíky, olovo, rtuť, arzen, dioxiny a mnohé další.

Jak se dělí motory

Motor lze zařadit do kategorie podle dvou kritérií: formy energie, kterou přijímá za účelem vytvoření pohybu, a typu pohybu, který vydává. Nejobvyklejší druhy motorů vytvářejí rotační pohyb, ale existuje i lineární motor nebo oscilační motor. Motory jsou obvykle součástí a pohonnou jednotkou komplexnějších strojů.

Jakou účinnost má spalovací motor

Účinnost klasického spalovacího motoru je velmi malá. Benzinové a dieselové motory dosahují účinnosti kolem 25 procent, přeplňované motory mají účinnost kolem 35 procent. Nový vynález slibuje účinnost skoro dvojnásobnou.

Co to je píst

Píst je pohyblivá součást strojů, která slouží k přenosu síly mezi mechanickým zařízením a tekutým či plynným médiem. Píst je pracovní částí mnoha strojů, jako jsou například pístová čerpadla, pístové motory, hydraulická zařízení a mnoho dalších.

Jaké máme druhy paliv

Skupenství palivplynná paliva: například vodík, zemní plyn, svítiplyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn, generátorový plyn, LPG.kapalná paliva: například benzín, motorová nafta, petrolej, benzen, alkoholy.pevná paliva: například uhlí, koks, brikety, dřevo.

Co je lepší nafta nebo benzín

Benzínové motory mívají lepší akceleraci a jsou z pohledu řidiče celkově živější, což se hodí například při předjíždění. Snadné startování. Oproti naftě má benzín lepší vlastnosti také při nízkých teplotách, takže startování po delším parkování venku v zimě mu dělá menší problémy. Dražší palivo.

Kdy vznikly spalovací motory

Karl Benz si před 130 lety patentoval auto se spalovacím motorem. 29. ledna 1886 si Karl Benz požádal o patent na svoji tříkolku poháněnou spalovacím motorem.

Jak funguje turbo

Turbodmychadlo zvyšuje tlak vzduchu vstupujícího do motoru a tím i jeho hustotu. Je tedy možné do motoru pustit při stejných otáčkách a objemu válce více paliva při zachování stejného poměru směsi. Při jednom cyklu tedy dojde k reakci většího látkového množství plynů.

Co to je ojnice

Ojnice je specializovaná strojní součást sloužící pro mechanický přenos hnacích sil. Jedná se o tyč (podélný nosník), která v pístových strojích převádí posuvný pohyb na rotační, nebo naopak.

Jak funguje píst

Písty jsou plynové a fungují tedy na bázi rozpínání plynu. Pokud je tlačítko na jeho konci stisknuté, rozpínající se plyn automaticky vysune píst. Jakmile jej po stisknutí zatížíte, píst se zasune. Pokud tlačítko není stisknuté, píst zůstává v aktuální poloze.

Co je to palivo ba

Údaj o tom, jaké palivo do auta patří, najdete v technickém průkazu. BA znamená benzín, NM zase naftu.

Co je palivo om

Palivo NM je skutečně zajímavý nový způsob, jak pohánět motorová vozidla. Je to forma paliva, která je vyrobena z biologických odpadů, jako je zbytkové jídlo, vlákna z obilí, přebytečný organický odpad a další. Název pochází z anglického Neuralytic Methanol nebo NM.

Jak dlouho vydrží benzinový motor

Životnost motoru se bude hodně lišit podle toho, jakým způsobem s ním budete jezdit – je to podobné jako s brzdovým obložením, jsou lidé, kterým vydrží pět nebo dvacet tisíc kilometrů, jiným sto tisíc – ale dá se říci, že v našich podmínkách není žádný problém najet 250, 300 tisíc kilometrů.

Proč je nafta dražší než benzín

Podle údajů Evropské komise litr Naturalu 95 za týden zdražil v průměru skoro o 70 haléřů. Nafta je o 16 haléřů levnější. Vyšší poptávka po naftě během zimních měsíců způsobuje růst její ceny. Od listopadu loňského roku byla proto dražší než benzín.

Kdo vynalezl spalovací motor

Nicolaus OttoÉtienne LenoirGeorge BraytonSamuel Brown
Spalovací motor/Vynálezci

Co dělá intercooler

Jeho úkolem je ochlazovat stlačený vzduch (resp. palivovou směs) vystupující z dmychadla, což umožňuje dostat do válce vyšší hmotnost vzduchu umožňující shoření větší dávky paliva a tedy vyšší výkon motoru při zachování jeho zdvihového objemu.

Jak rychle se točí turbo

Turbodmychadlo pracuje za extrémních teplot, v jeho jádru dosahují i u silničních vozů teploty až k 900 °C (zážehové motory), a zatímco běžný civilní motor dosahuje maximálních otáček typicky kolem 6000 za minutu, turbo se běžně točí o několik řádů rychleji (100 – 150 000 ot./min.).

Co to je kliková hřídel

Kliková hřídel, případně klikový hřídel je technická součástka zařízení, sloužící k přeměně přímočarého vratného pohybu na rotační nebo naopak. Je to základní součást většiny pístových motorů a pístových čerpadel. Je složena z krátkých, válcových čepů, navzájem pevně spojených rameny.

Kde je ojnice

Jedná se o tyč (podélný nosník), která v pístových strojích převádí posuvný pohyb na rotační, nebo naopak. Jeden konec ojnice je připevněn čepem k pístu (případně ke křižáku například u parních strojů) a druhý konec ke klice na klikovém hřídeli nebo kole. Ojnice je jednou z nejnamáhanějších částí motoru.

Jak zjistit typ paliva

Údaj o tom, jaké palivo do auta patří, najdete v technickém průkazu. BA znamená benzín, NM zase naftu. Ale tato důležitá informace je napsaná i na víčku nádrže. Dokonce i s tím, jaké palivo je předepsané a jaké je ještě možné natankovat.

Co to je Natural 95

CHARAKTERISTIKA. Jedná se o palivo pro zážehové motory s oktanovým číslem 95 dle normy ČSN EN 228. Označuje se jako N95 nebo BA95 a na čerpacích stanicích bývá označován zelenou barvou.

Co je palivo Super

„Pokud je v názvu Super či Euro super, jedná se určitě o benzin v oktanové úrovni 95. Měl by to říci i normotvorný štítek na výdejním stojanu u každé čerpací stanice v Evropské unii,“ popisuje Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Co je E5

Benzin jako E, nafta jako B

Benzin se značí etiketou E5 v kroužku, což je symbol pro jakýkoli benzin s povinným pětiprocentním podílem biosložky. Ještě se lze setkat s palivem E10 s desetiprocentním podílem bioložky, a dokonce E85 s 85% podílem biosložky. Oktanové číslo se povinně uvádět nemusí.