Ve kterých oborech vynikali Vikingové?

V čem vynikali Vikingové

Vikingové se jako zkušení námořníci a navigátoři na palubách svých charakteristických lodí (základním typem byl tzv. langskip, „dlouhá loď“) plavili až do Středomoří, do severní Afriky, na Blízký východ a byli prvními Evropany, kteří se dostali do Severní Ameriky, kde se krátce usadili v Newfoundlandu.

Kam se dostali Vikingové

Osidlovali pusté ostrovy, ostrovy v severním Skotsku, ostrov Man, roku 870 se usadili na Islandu, v 10. století pronikli do Grónska (Erik Rudý), a v roce 1000 dosáhli břehů Severní Ameriky (Leif Eriksson). Zde bojovali proti místním domorodým indiánům. Vikingské osídlení tu ale poměrně rychle zaniklo.
Archiv

V kterém roce žili Vikingové

Počátky expanze. Počátky cest vikingů jsou datovány do 8. století a trvaly zhruba 500 let. Prvním doloženým nájezdem bylo vyplenění kláštera Lindisfarne v roce 793 n. l. seveřany z Dánska, což bývá proto pokládáno za počátek vikingské expanze.

Ve kterých dnešních státech žili původně Vikingové

Původně Vikingové žili na území dnešního Norska, Švédska a Dánska. A kromě zemědělství (které do Skandinávie proniklo až kolem roku 2500 př. n.l.) se živili trochou obchodu. Ten pravděpodobně zahrnoval vývoz kůží, vosku a medu, ale nemířil do nijak vzdálených končin.

Co používali Vikingové za zbraně

Vikingové používali většinou jednoruční zbraně a jejich doplňkem byl kulatý dřevěný štít. Vyráběly se převážně z lipového dřeva a někdy byly potaženy kůží. Po obvodu měly kovový okraj a uprostřed poklici (zvanou umbo), která chránila ruku. Měly až 1m v průměru a tak chránily bojovníka od ramen po kolena.

Co jedli Vikingové

Vikingové jedli především maso a ryby. Maso domácích zvířat doplňovala lesní zvěř a ptactvo. Na jídelním lístku nechyběla ani zelenina , především hlávkové zelí a cibule, dále plody různých keřů a stromů, jablka, rozličné bobule, lískové oříšky a včelí med.

Jak mluvili Vikingové

Staroseverština je severogermánský jazyk, kterým mluvili obyvatelé Skandinávie a jejich zámořských osad během vikingské doby, zhruba do roku 1300. Nejbližší moderní variantou staroseverštiny je islandština, jejíž psaná forma se narozdíl od té mluvené liší jen málo.

Jak mluvili vikingové

Staroseverština je severogermánský jazyk, kterým mluvili obyvatelé Skandinávie a jejich zámořských osad během vikingské doby, zhruba do roku 1300. Nejbližší moderní variantou staroseverštiny je islandština, jejíž psaná forma se narozdíl od té mluvené liší jen málo.

Co jedli vikingové

Vikingové jedli především maso a ryby. Maso domácích zvířat doplňovala lesní zvěř a ptactvo. Na jídelním lístku nechyběla ani zelenina , především hlávkové zelí a cibule, dále plody různých keřů a stromů, jablka, rozličné bobule, lískové oříšky a včelí med.

Kde žil Ragnar

Lodbrok byl za svůj život třikrát ženatý, poprvé se štítonoškou Lagerthou, podruhé s Þóra Borgarhjǫrtr a následně s norskou královnou Aslaug. Podle pověsti byl zajat northumbrijským králem Ællou a následně popraven vhozením do jámy s hady. Některá data mohou pocházet z datové položky.

Co nosili Vikingové

Ženy nosily dlouhé šaty a suknice na ramenech sepnuté krásnými sponami, muži haleny a úzké kalhoty různých délek. Vikingové měli rádi barevné oblečení. Zajímavá je historie „rohatých“ přileb, bez kterých si vikinského válečníka neumíme představit.

Co to jsou Vikingové

Vikingové byli z germánských kmenů. Žili v dnešním Dánsku, Švédsku a Norsku. Byly národem, který sužoval většinu Evropy svými loupeživými výpravami v 8. – 11.

Co znamená slovo Viking

Původ slova „Viking“

Je možné, že slovo a-viking je odvozeno od místa, odkud piráti podnikali loupežné výpravy. Další možností je základ v severských slovech víg (boj, bitva) nebo vík (zátoka, záliv, fjord).

Jak zemřela Lagertha

Tentokrát zemřela Lagertha, která v seriálu vystupuje už od úplného začátku. Překvapivě však nezemřela v konfliktu s bandity vedenými Bělovlasem, ale po návratu do Kattegatu, ve kterém ji zabil Hvitserk, Ragnarův syn. Splnilo se tak dávné Prorokovo proroctví, že Lagertha padne rukou některého z Ragnarových synů.

Kdo je floki

Floki je excentrický stavitel lodi a nejbližší přítel Ragnara Lothbroka. Je odhodlaný plavit se s Ragnarem na západ a postaví mu proto novou generaci vikingských dlouhých lodí pro plavbu přes oceán. Flokiho bojový styl je neobvyklý, ale praktický.

Jak žili Vikingové

Původně žili Vikingové mírumilovně podél skandinávského pobřeží na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Ale netrvalo dlouho a vypluli na svých štíhlých lodích terorizovat Evropu. Jejich dějiny začaly kolem roku 793 našeho letopočtu, kdy se dračí lodě Vikingů objevily znenadání u Britských ostrovů.

Jaké zbraně používali Vikingové

Vikingové používali většinou jednoruční zbraně a jejich doplňkem byl kulatý dřevěný štít. Vyráběly se převážně z lipového dřeva a někdy byly potaženy kůží. Po obvodu měly kovový okraj a uprostřed poklici (zvanou umbo), která chránila ruku. Měly až 1m v průměru a tak chránily bojovníka od ramen po kolena.

Jak se oblékali Vikingové

Oděv horní poloviny těla se skládal ze dvou tunik/košil. Spodní tunika (skyrta či serkr) bývala spíše z nebarveného lnu, nacházejí se však i vlněné spodní tuniky. Rekonstruovaná spodní tunika je volnou variací na nález tuniky z norského Skjoldehamnu z 11.

Kdo zabil Ivara

Náhle se však vikingové vynoří z kanálu a dojde k masakru. Během bitvy je sám Heahmund obklopen vikingy, kteří se ho chystají zabít. Ivar je však zastaví, jelikož chce nechat Heahmunda naživu. Obdivuje totiž jeho odvahu a dovednosti s mečem.

Jak zemřel Ragnar

století. Lodbrok byl za svůj život třikrát ženatý, poprvé se štítonoškou Lagerthou, podruhé s Þóra Borgarhjǫrtr a následně s norskou královnou Aslaug. Podle pověsti byl zajat northumbrijským králem Ællou a následně popraven vhozením do jámy s hady.

Kdo zabil Lagerthu

Tentokrát zemřela Lagertha, která v seriálu vystupuje už od úplného začátku. Překvapivě však nezemřela v konfliktu s bandity vedenými Bělovlasem, ale po návratu do Kattegatu, ve kterém ji zabil Hvitserk, Ragnarův syn. Splnilo se tak dávné Prorokovo proroctví, že Lagertha padne rukou některého z Ragnarových synů.

Co nosí Vikingové

Jejich lněné i vlněné materiály byly vynikající kvality. Ti nejbohatší a nejváženější z Vikingů si libovali v modelech, zdobených zlatem a stříbrem. Ženy nosily dlouhé šaty a suknice na ramenech sepnuté krásnými sponami, muži haleny a úzké kalhoty různých délek. Vikingové měli rádi barevné oblečení.

Jak zemře Bjorn

Je však skutečně mrtvá Desátá epizoda The Best Laid Plans nám nabídla očekávanou bitvu mezi Vikingy a Rusy. Bitva nakonec probíhala po většinu epizody, přičemž na jejím konci došlo k nečekaném zvratu – Ivar zabil Bjorna.

Jak zemře Ivar

Když Freydis zjistila, že Ivar jejich společného potomka nechal zemřít, začala v ní bujet touha po pomstě. Když pak Bjornova armáda obléhala Kattegat, rozhodla se jednat. Odhalila protistraně tajnou cestu do města, čímž umožnila Bjornovi hladce převzít v Kattegatu moc a Ivara tak porazit.

Jak zemře Lagertha

Tentokrát zemřela Lagertha, která v seriálu vystupuje už od úplného začátku. Překvapivě však nezemřela v konfliktu s bandity vedenými Bělovlasem, ale po návratu do Kattegatu, ve kterém ji zabil Hvitserk, Ragnarův syn. Splnilo se tak dávné Prorokovo proroctví, že Lagertha padne rukou některého z Ragnarových synů.