Jak zjistit komu patří pozemek?

Kdo je vlastníkem pozemku

V klasickém nahlížení do katastru nemovitostí se podle jména vlastníka vyhledávat nedá. Důvodem je ochrana soukromí majitelů. Můžete však využít aplikaci Dálkový přístup do KN (funkce Evidence práv pro osobu) nebo obrátit se přímo na územní pracoviště daného katastrálního území. Služba je zpoplatněna.
Archiv

Jak zjistit kdo co vlastní

Jednoduchý informativní výpis pořídíte také prostřednictvím internetu na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Změnu v počtu osob ve vaší domácnosti jste povinna oznámit pronajímateli. Doporučuji vám tedy písemné oznámení doručit přímo pronajímateli.

Jak sehnat kontakt na vlastníka pozemku

Navštivte stránky ikatastr.cz a zadejte ulici, v níž pátráte, případně konkrétní adresu. Ta se vám zobrazí na mapě a vy pak následně jedním či dvěma kliky zjistíte vlastníka pozemku nebo nemovitosti.

Jak zjistit jestli Vlastním pozemek

V první řadě vyhledejte www.cuzk.cz a zde “Nahlížení do katastru”. Varianta 1: pokud znáte číslo některého pozemku, vyhledejte tento pozemek nejdříve v aplikaci “Parcela”. Vpravo by se měla objevit mapka, na kterou můžete kliknout, a zobrazí se mapa parcely.
Archiv

Jak zjistit předchozího majitele pozemku

Odpověď Dobrý den, v současné době jsou vlastníci jednotlivých nemovitostí evidováni v katastru nemovitostí. Novější majitelé nemovitostí tedy budou uvedeni na příslušném katastrálním úřadu (https://www.cuzk.cz/Dokument.aspxAkce=GEN:SEZNAM_KU ).

Kde vzít list vlastnictví

Jestli se vám nechce běhat po úřadech, můžete si o výpis z katastru zažádat i poštou na adresu katastrálního úřadu – na vyřízení vaší žádosti má pak úřad 30 dnů a dokument vám zašlou po zaplacení správního poplatku. Czech Pointy bývají součástí pošty i některých úřadů. List vlastnictví zde dostanete na počkání.

Jak se prihlasit o pozemek bez majitele

Tip pro vlastníky, kteří si neví rady s majetkem. V Česku je aktuálně téměř 167 tisíc pozemků a nemovitostí s nejasným majitelem. Dle katastrálního zákona z roku 2014 je hledáním majitelů pověřený Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde je také možné se o svůj majetek hlásit.

Jak získat opuštěnou nemovitost

Pokud toužíte po tom si za levno koupit nějakou tu nemovitost, rozhodně neváhejte a navštivte facebookové stránky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Můžete si vybrat chatu v horách, mysliveckou klubovnu, hotel DIX, nebo zvolte něco menšího jako třeba poníka nebo hodinky za 200 tisíc.

Jak získat list vlastnictví z katastru online

Na listy lze nahlížet vzdáleně www.cuzk.cz – Nahlížení do katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, bytech a právech stavby evidovaných v katastru nemovitostí. Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné.

Jak dohledat majetek

Potřebné doklady je možné najít v archivech (pozemkové knihy atd.), na obecních úřadech a matrikách. Jestliže katastrální úřad neuzná předložené listiny za dostatečné, anebo pokud takové listiny vůbec nejsou k dispozici, lze se obrátit na soud s žalobou na určení vlastnictví.

Kdy propadnou pozemky států

V roce 2014 byl schválen nový katastrální zákon. Zákon uvádí, že pokud se do deseti let nepodaří vlastníky zapomenutých nemovitostí najít, propadne majetek státu. Tato lhůta uplyne v prosinci roku 2023.

Jak získat pozemek od neznámého vlastníka

Kam se obrátit Pokud svého předka v seznamech najdete, měli byste, nejlépe písemnou formou vyrozumět Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. "Ten je potom vyzve, aby příslušné doklady a dokumenty zaslal příslušnému katastrálnímu úřadu," uvedl Choděra.

Jak zjistit historii pozemku

Odpověď Dobrý den, v současné době jsou vlastníci jednotlivých nemovitostí evidováni v katastru nemovitostí. Novější majitelé nemovitostí tedy budou uvedeni na příslušném katastrálním úřadu (https://www.cuzk.cz/Dokument.aspxAkce=GEN:SEZNAM_KU ).

Kdo může žádat o výpis z katastru nemovitostí

Tip: O výpis z katastru může požádat kdokoliv a na jakoukoliv nemovitost. Nelze však hledat dle osoby majitele. Na webu www.CUZK.cz naleznete zkrácenou verzi listu vlastnictví, do které lze nahlížet zdarma a dále úplný výpis (LV list vlastnictví), který je zpoplatněn částkou 50 Kč za jednu stranu.

Jak zjistit svuj majetek

Zájemce tedy může nahlédnout do obecně přístupných informačních médií, jako jsou například obchodní rejstřík, rejstřík zástav, rejstřík nemovitostí – katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík, rejstřík odcizených motorových vozidel apod. Finanční úřad, správa sociálního zabezpečí a podobně mají povinnost mlčenlivosti.

Jak získat výpis z katastru nemovitostí zdarma

Tip: O výpis z katastru může požádat kdokoliv a na jakoukoliv nemovitost. Nelze však hledat dle osoby majitele. Na webu www.CUZK.cz naleznete zkrácenou verzi listu vlastnictví, do které lze nahlížet zdarma a dále úplný výpis (LV list vlastnictví), který je zpoplatněn částkou 50 Kč za jednu stranu.