Kdy vstoupilo Finsko do EU?

Které země nepatří do EU

Jsou to:Albánie.Bosna a Hercegovina.Černá Hora.Moldavsko.Severní Makedonie.Srbsko.Turecko.Ukrajina.

Kdy Švédsko vstoupilo do EU

Švédsko je členem Evropské unie od roku 1995, kdy společně s Finskem a Rakouskem rozšířilo tehdejší společenství dvanácti států na patnáct členů. Pro Švédsko je předsednická role již druhá v historii, poprvé plnilo vedoucí roli Evropské unie již v první polovině roku 2001.
Archiv

Kdo není v eurozone

Zbylých pět států Evropské unie prozatím euro jako svou měnu nezavedlo. Jsou jimi Bulharsko, Česko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko.

Kdy proběhlo poslední rozšíření EU

Rozšiřování Unie a politika sousedství

července 2013 se 28. (nyní 27.) členským státem Evropské unie stalo Chorvatsko. Od té doby se k EU nepřipojily žádné další země a Spojené království vystoupilo z EU dne 31.

Kdo vstoupil do EU jako poslední

1. července 2013 se stalo členem Chorvatsko. 31. ledna 2020 Spojené království Evropskou unii jako vůbec první země opustilo (Grónsko opustilo ještě Evropská společenství).

Které Evropské státy nejsou v NATO

Malta, Kypr, Švýcarsko – které země EU nejsou členy NATO

Další země EU, které nepatří do Severoatlantické aliance, jsou: Malta, Kypr a Švýcarsko. Co se týče Malty, ta věc je zřejmá, protože má neutralitu zapsanou ve své ústavě.

Kdy se stalo Norsko součástí EU

V té době už byla úspěšně uzavřena jednání o vytvoření Evropského hospodářského prostoru (EHP). Norsko se díky Dohodě o EHP, která vstoupila v platnost 1. ledna 1994, stalo součástí jednotného trhu EU s výjimkou zemědělství a rybolovu.

Proč je 12 hvězd na vlajce EU

Evropská vlajka

Tvoří ji dvanácti zlatých hvězd v kruhu na modrém pozadí. Hvězdy symbolizují ideály jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy. Kruh vyjadřuje evropskou jednotu, počet hvězd v něm nemá nic společného s počtem členských států EU.

Kdy bude euro v Česku

Z řady ekonomických i vnějších a vnitropolitických důvodů však proces přechodu z národní měny (české koruny, CZK) na euro nebyl doposud (květen 2023) zahájen a ani nebyl stanoven termín vstupu do tzv. mechanismu směnných kurzů ERM II, který je jedno z konvergenčních kritérií, a následného přijetí evropské měny.

Odkud je melodie hymny EU

Melodie hymny je převzata z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, kterou v roce 1823 složil na slova lyrické básně Friedricha Schillera „Óda na radost“ z roku 1785.

Kdo vymyslel NATO

Severoatlantická aliance

Severoatlantická aliance Organisation du traité de l'Atlantique nord
Zakladatel Paul-Henri Spaak, Lester B. Pearson, Gustav Rasmussen, Robert Schuman, Bjarni Benediktsson, Carlo Sforza, Joseph Bech, Dirk Stikker, Halvard Lange, José Caeiro da Mata, Ernest Bevin a Dean Acheson
Vznik 4. dubna 1949

Kdo je generální tajemník NATO

Jens Stoltenberg (* 16. března 1959) je norský ekonom a politik, předseda Norské strany práce a bývalý ministerský předseda Norska, v současnosti generální tajemník NATO.

Co se nesmí vozit do Norska

Zákaz dovozu nápojů s vyšším než 60 % obsahem alkoholu, narkotik, jedů a léků (léky dovoleny pouze v menším množství pro osobní potřebu, doporučuje se mít potvrzení lékaře, nejlépe v angličtině), dále zbraní, střeliva a zábavné pyrotechniky (bez speciálního povolení), ptáků a exotických zvířat.

Co znamená vlajka NATO

Její námořnická modř znázorňuje Atlantský oceán, zatímco kruh okolo kompasové růžice symbolizuje jednotu členských států. Bílá kompasová růžice pak naznačuje společný směr a cíl všech členů, jímž je celosvětový mír.

Co se stane když bude euro

Euro přinese českým podnikům trvalé výhody z odstranění kurzového rizika a ze snížení transakčních nákladů, což obojí přispívá k vyšší stabilitě podnikání. Česká ekonomika se stane atraktivnějším místem pro přímé zahraniční investice, což přispěje k vytváření nových pracovních příležitostí.

Proč není v ČR euro

Z řady ekonomických i vnějších a vnitropolitických důvodů však proces přechodu z národní měny (české koruny, CZK) na euro nebyl doposud (květen 2023) zahájen a ani nebyl stanoven termín vstupu do tzv. mechanismu směnných kurzů ERM II, který je jedno z konvergenčních kritérií, a následného přijetí evropské měny.

Jak se jmenuje hymna Evropy

Báseň „Óda na radost“ představuje Schillerovu idealistickou vizi bratrství všech lidí, kterou sdílel i Beethoven. V roce 1972 schválila Rada Evropy Beethovenovo téma „Ódy na radost“ jako svou hymnu. V roce 1985 ji pak vedoucí představitelé členských států schválili jako oficiální hymnu Evropské unie.

Kdo vstoupil do NATO jako posledni

V roce 2004 bylo v největší vlně rozšiřování do NATO připojeno 7 států: Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Slovensko. Dále 1. dubna 2009 přistoupily Chorvatsko a Albánie, 5. června 2017 Černá Hora, 27. března 2020 Severní Makedonie a 4. dubna 2023 Finsko.

Kdo zastupuje ČR v NATO

Již zesnulý herec Pavel Landovský symbolizoval v Černých baronech, ve slavné roli majora Terazkyho, hloupost totalitní armády. Jeho syn Jakub je od tohoto měsíce novým velvyslancem České republiky při Severoatlantické alianci.

Co je článek 4 Smlouvy o NATO

Článek 4. Smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany.

Kdo stojí v čele NATO

Současným GT NATO, od 1. října 2014, je norský politik Jens Stoltenberg, který převzal funkci od dánského politika Anders Fogh Rasmussena, jenž do čela NATO nastoupil v dubnu 2009.

Jak je to s alkoholem v Norsku

Alkohol mohou v Norsku konzumovat občané starší 18 let. Pokud má však vybraný nápoj více než 22 % alkoholu, musí vám být alespoň 20 let. Prodejci jsou také nabádáni k tomu, aby zákazníky, kteří vypadají mladší 23 let, požádali o nějaký průkaz totožnosti. A skutečně se s tím můžete setkat.

Proč se do Norska nesmí vozit brambory

Největším překvapením v případě Norska asi může být absolutní zákaz dovozu brambor (důvodem je obava ze šíření bramborových chorob). Bramborová kaše v prášku a snad i uvařené brambory nevadí (brambory jsou v Norsku poměrně drahé).

Které země jsou v NATO

Řecko (1952)Severní Makedonie (2020)Slovensko (2004)Slovinsko (2004)Spojené království (1949)Spojené státy americké (1949)Španělsko (1982)Turecko (1952)

Kde se nachází sídlo NATO

Bruselský region, BelgieSeveroatlantická aliance / SídloRegion Brusel-hlavní město nebo zkráceně Bruselský region je jeden ze tří regionů, které tvoří Belgické království.
Jeho rozloha činí 161 km² a počet obyvatel činí přibližně 1,22 milionu. Bruselský region je enklávou ve Vlámském regionu, ale leží nedaleko Valonského regionu. Wikipedie