Co to znamená Petr?

Proč je Petr 2x v kalendáři

Oba svátky jsou s apoštolem Petrem spojeny, i když datum 29.6., tedy den, kdy byl apoštol Petr ukřižován, je v církevním kalendáři považováno za hlavní svátek apoštola Petra. Jedná se o jeden z nejstarších církevních svátků světců, zmínka o něm existuje již ve 4. století.
Archiv

Jak se říká Petr

Domácky se jméno užívá jako Peťa, Péťa, Peťka, Petík, Petřík, Petříček, Peťula, Peťulka apod. Jméno se užívá i ve slovenštině, angličtině nebo němčině − ve variantě Peter.
ArchivPodobné

Jak říkat Pavla

Domácky se jméno užívá jako Pája, Pájka, Pavka, Pavča, Pavlínka, Pavluška, Pavluše, Pavluna, Pavlunka, Pavlička, také Pavlína, Paulína nebo Paula.

Jak říkat David

Domáckými podobami jména jsou Davy, Dava, Dáva, Dóda, Dejv, zdrobněle Davídek. Jméno David se užívá v mnoha jazycích po celém světě.

Kdy má svátek Petr

Dnes má svátek – Petr – 29.6.2022 | Svátky Centrum.cz.

Kdy má svátek Petr 2023

Dnes má svátek – Petr – 22.2.2023 | Svátky Centrum.cz.

Kdy má svátek Pete

Dnes má svátek – Petr – 29.6.2022 | Svátky Centrum.cz.

Jak zemřel sv Petr

UkřižováníPetr / Příčina úmrtí

Podle tradice a raně křesťanského románu Akta Petrova měl Petr z Antiochie odcestovat do Říma, kde se stal také prvním biskupem a kde byl nakonec zajat a odsouzen k smrti ukřižováním.

Kdy má svátek Pavla

Pavla je ženské křestní jméno odvozené z latinského paulus (malý, nepatrný). Jeho mužským protějškem je Pavel. Podle českého kalendáře má svátek 22. června.

Jak říkat Jana

Domácími variacemi jména jsou Janička, Janinka, Jáňa, Janča, Jaňule, Jaňulka, Jája, Jájka, Janka, Januš, Januška, také Honzina aj. Jméno Jana se vyskytuje i ve slovenštině, holandštině a srbochorvatštině. Anglické mutace jména jsou Jane, Jean, Jeanne, Joan, Joanna, Jenny apod.

Co je to Pavel

Pavel je mužským křestním jménem s latinským původem. Jméno vzniklo ve starém Římě, zde se užívalo především jako příjmení. Pochází z latinského slova "paulus" s významem "malý", "drobný", "nepatrný" nebo také "skromný", stejný význam je přikládán i jménu Pavel.

Co se stalo 29 června

29. června: svatý Petr a Pavel

Ježíš ho tak pojmenoval, protože se měl stát skálou, na jejímž základě bude vybudována celá církev. I proto se stal po Kristově smrti prvním z dvanácti apoštolů.

Kdy je Petr

Dnes má svátek – Petr – 29.6.2022 | Svátky Centrum.cz.

Jak říkat Péťovi

Domácky se jméno užívá jako Patriček, Páťa, Paty, Paťo, Pat, Patek aj.

Jaké jméno je nejčastější

V Česku se v prvním měsíci roku 2019 narodilo více než devět tisíc dětí, nejvíce Elišek a Jakubů. Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš.

Kdo 3x zapřel Ježíše

Když vojáci přišli Krista zatknout, Petr se jej snažil bránit mečem a jednomu veleknězovu sluhovi uťal ucho. Později však ze strachu třikrát prohlásil, že Krista nezná, přesně tak, jak mu sám Kristus předpověděl: „Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mne zapřeš“. Celá následující část je převypravěním legendy.

Jak se říká Pavlíně

Variantou jména Pavla je i Pavlína, příp. Paulína. Domácky se jméno užívá jako Pája, Pájka, Pavka, Pavča, Pavlínka, Pavluška, Pavluše, Pavluna, Pavlunka, Pavlička, také Pavlína, Paulína nebo Paula.

Co znamená jméno Hana

Ženské křestní jméno Hana (také Hanka nebo Hannah) má pravděpodobně hebrejský původ. Jméno vzniklo z hebrejského jména Jochánán s významem "Bůh je milostivý". Pochází z hebrejských slov "jahve" (v překladu "Bůh") a "channá(h)" ve významu "milost, smilovat se".

Jak říkat Dana

Dana je přitom i domáckou variantou jmen Daniela nebo Bohdana. Dana se pak domácky může označovat jako Danka, Danča, Danuš, Dáša, Danuška, Daňulka, Danička apod.

Kdy má svátek Petr a Pavel

Proč slaví Petr a Pavel svůj svátek 29. června společně i v našem kalendáři

Kdy má svátek Pavel

června má svátek Pavel.

Co je za den 296

29.6. 29.6.2022 je 159 den v roce a byla to Středa. Svátek má: Petr, Pavel, Esmeralda, Salomea a Salomena. V tento den nejsou známy žádné významné nebo mezinárodní události.

Co se stalo 22 února

1977 – V první československé Jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice došlo k vážné havárii. 1979 – Vznikl stát Svatá Lucie. 1998 – Čeští hokejisté získali zlatou medaili na Zimních olympijských hrách v Naganu. 2017 – Byly objeveny planety TRAPPIST-1e, f, g a h.

Kdo má svátek 29

Existuje i výklad, který jménu Horymír dává keltský původ. Vykládalo by se pak z keltských slov „horsa“ (s významem „bohyně koní“) a „maro“ („slavný“, „velký“).

Jak se dá říkat Tereze

Domáckými variacemi jména jsou Terezka, Terezička, Terezinka, Rézinka, Réza, Terka, Terča, Terinka, Tea, Zina, Zinka aj. Jméno Tereza znají i na Slovensku − v podobě Terézia. Anglickou mutací jména je Theresa. Němčina jméno užívá také jako Theresa, navíc i v podobě Therese či Theresia.