Jak se jmenují slitiny hliníku?

Jak se nazývá slitina hliníku

Tyto slitiny jsou známější pod obchodním názvem dural, duralminum či superdural.

Co je Zetal

Neušlechtilý stříbřitě šedý, nestálý, kujný kov, elektricky velmi dobře vodivý. Při teplotách pod 1,18 K je supravodivý.

Co je dural

Dural nebo duraluminium (z lat., „tvrdý hliník“) je obchodní označení pro různé slitiny obvykle 90–96 % hliníku a 4–6 % mědi s menšími přísadami hořčíku, manganu aj. Oproti čistému hliníku (měrná hmotnost 2,7 g/cm3) je dural jen nepatrně těžší (typicky 2,8 g/cm3), ale až pětkrát pevnější v tahu i tvrdší.

Jak se získává hliník

Hliník se získává elektrolytickým rozkladem kysličníku hlinitého Al2O3 rozpuštěného v roztaveném kryolitu. Děje se tak v elektrolyzérech (elektrolýzních pecích), jejichž spodní část tvoří uhlíková katoda. Do pece se vlije roztavený kryolit, mající teplotu 960 °C, načež se spustí uhlíkové anody.
Archiv

Co to je mosaz

Mosaz je slitina mědi a zinku. Zvláštním druhem mosazi je tombak používaný k výrobě plášťů střel. Mosaz se používá již od starověku (1000 př. n. l.), tehdy ale jen ve velmi omezeném množství, protože ji bylo těžké vyrobit.

Co je legovaný hliník

Hlavním legovacím prvkem je mangan (Mn). Z technických důvodů může být k hliníku legováním přidáváno jen asi 1,5 % manganu, proto je mangan přidáván jako hlavní složka jen do několika slitin. Slitiny mají využití při výrobě měřidel, plechovek na nápoje, kuchyňského nádobí, kanystrů a dopravních značek.

Kde se těží bauxit

Mezi největší světové producenty bauxitu patří Čína, Austrálie, Brazílie, dále Guinea, Indie, Jamajka, Rusko, Kazachstán atd. V jižní Evropě leží menší bauxitové doly. Téměř třetina světové produkce bauxitu pochází z Austrálie, kde se nacházejí také největší doly na hliník.

Co to jsou slitiny kovu

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku. Slitiny získávají vlastnosti, které čisté kovy nemají, proto jsou ve velkém měřítku používány po celou historii lidského zpracování kovů.

Co se vyrábí z duralu

Vyrábějí se duralové plechy, dráty, tyče, trubky, dural se využívá také k výrobě duralových šípů a odlehčených duralových luků, přesných a často velmi složitých tažených profilů (např. na okenní rámy) a z duralu se také odlévá.

Co to je bauxit

Bauxit je směsicí několika minerálů zahrnující hydroxidy hliníku, gibbsit, böhmit, diaspor, dihydrát oxidu hlinitého, Al2O3·2 H2O. a oxidy železa. Většinou se dříve klasifikoval jako minerál, ale současná literatura uvádí bauxit jako horninu. Svůj název dostal podle vsi Les Baux-de-Provence v jižní Francii.

V čem tavit hliník

Roztopíme tavící pec dřevem a začneme do ní přikládat koks. Zapneme ventilátor, zvyšující teplotu v tavicí peci. Vložíme do pece tavicí nádobu a začneme do ní vkládat hliníkový odpad. Až bude hliník roztavený a bude mít minimálně 700 °C, nalijeme ho do litinové formy na ingoty.

Co to je tombak

Tombak (zastarale tompach či tumpach) je označení slitiny mědi (80 % – 95 %) a zinku. Tombak je tedy mosaz s vyšším obsahem mědi.

Co to je bronz

Bronz je slitina mědi a cínu, případně i v malém množství jiných kovů jako např. hliníku, manganu, olova (kromě zinku, kdy se slitina nazývá mosaz). Starší český název pro bronz je spěž.

Co je to Legovani

Legování (z lat. ligare „spojovat“, „svazovat“ a odvozeného něm. legieren) je metalurgický postup zlepšování vlastností kovu či slitiny kovů příměsí dalších látek, tzv. legovacích prvků čili legur.

Jak se značí hliník

Hliník (chemická značka Al, latinsky aluminium) je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

Kde se těží hliník v ČR

V ČR se nacházejí dva velké závody na výrobu hliníku, oba jsou součástí průmyslové zóny patřící do katastru obce Havraň u Mostu.

Co se vyrábí z hliníku

Hliník nalézá uplatnění především díky své poměrně značné chemické odolnosti a nízké hmotnosti. Proto se z jeho slitin vyrábějí například některé drobné mince, ale i běžné kuchyňské nádobí a příbory.

Jaký druh směsí jsou slitiny

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku. Podle počtu složek se slitiny dělí na: Binární – dvě složky. Ternární – tři složky.

Jak poznat dural

Dural nebo duraluminium (z lat., „tvrdý hliník“) je obchodní označení pro různé slitiny obvykle 90–96 % hliníku a 4–6 % mědi s menšími přísadami hořčíku, manganu aj. Oproti čistému hliníku (hustota 2,7 g/cm3) je dural jen nepatrně hustší (typicky 2,8 g/cm3), ale až pětkrát pevnější v tahu i tvrdší.

Co je to bauxit a lignit

Hornictví a doly jsou v okolí Nikšiće (bauxit), Plevlje (hnědé uhlí) a Berane (hnědé uhlí a lignit).

Z které rudy se získává hliník

Největší koncentrace oxidu hlinitého, ze kterého se extrakcí získává čistý hliník, se nachází v bauxitu (ruda).

Kdy se taví hliník

Hliník
Tepelná vodivost 237 W⋅m−1⋅K−1
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání 660,32 °C (933,47 K)
Teplota varu 2 519 °C (2 792,15 K)

Jak roztavit hliníkové plechovky

Roztopíme tavící pec dřevem a začneme do ní přikládat koks. Zapneme ventilátor, zvyšující teplotu v tavicí peci. Vložíme do pece tavicí nádobu a začneme do ní vkládat hliníkový odpad. Až bude hliník roztavený a bude mít minimálně 700 °C, nalijeme ho do litinové formy na ingoty.

Jak se vyrábí mosaz

Mosaz je slitina mědi a zinku, případně je část podílu zinku nahrazena jiným kovem (ternární mosaz). Žlutá mosaz má okolo 35% zinku. Má široké pole využití v jemné mechanice, elektrotechnice, při výrobě různého dalšího kovového zboží a také v modelářství.

Co je nízkolegovaná ocel

Nízkolegované oceli

Obsah legujících prvků po odečtení obsahu uhlíku je nižší než 5 %. Mají podobné vlastnosti jako oceli nelegované, ale jsou vhodné pro tepelné zpracování. Tepelným zpracováním je u nich možno ovlivnit mechanické vlastnosti. Se stoupajícím obsahem uhlíku stoupá i tvrdost po kalení.