Co je to hliník?

Na co se pouziva hliník

Hliník nalézá uplatnění především díky své poměrně značné chemické odolnosti a nízké hmotnosti. Proto se z jeho slitin vyrábějí například některé drobné mince, ale i běžné kuchyňské nádobí a příbory.

Kde najdu hliník

Hliník je lehký kov bělavě šedé barvy, který se nachází z 8 % ve vrchní horninové vrstvě naší planety. To ho dělá nejpočetněji zastoupeným kovem v zemské kůře. Ve své čisté podobě se vyskytuje pouze zřídla, mnohem častěji ho můžeme najít ve sloučeninách s jinými prvky (fosfár, síran).

Co všechno je z hliníku

nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka, tuby od léčiv; hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, lehátka apod.
Archiv

Jak se pozná hliník

Hliník na rozdíl od železa či jiných kovů není magnetem přitahován. Setkáme-li se s lesklým víčkem třeba od jogurtu, které může být z hliníku, ale také z plastu, stačí předmět pouze zkusit zmačkat a máme jasno. Hliník se na rozdíl od plastu do původního tvaru nevrátí, zůstane zmačkaný.

Co způsobuje hliník v těle

Hliník je toxický kov, který do našeho organizmu nepatří. Pokud ho do sebe dostaneme, obvykle se ukládá v tukové a nervové tkáni a může být příčinou některých těžkých chorob. Hliník se považuje za jednu z příčin neurodegenerativních chorob, například Parkinsonovy choroby nebo Alzheimerovy demence.

V čem tavit hliník

Roztopíme tavící pec dřevem a začneme do ní přikládat koks. Zapneme ventilátor, zvyšující teplotu v tavicí peci. Vložíme do pece tavicí nádobu a začneme do ní vkládat hliníkový odpad. Až bude hliník roztavený a bude mít minimálně 700 °C, nalijeme ho do litinové formy na ingoty.

Jak se dělá hliník

Hliník se vyrábí elektrolýzou taveniny bauxitu a kryolitu při teplotě asi 950 °C. Bauxit se však v naší republice netěží. Při zpracování 4 tun bauxitu vzniknou až 3 tuny odpadu, částečně i toxického a pouze 1 tuna čistého hliníku.

Co se stane když sním hliník

Hliník se usazuje v ledvinách, játrech, mozku, plících i ve štítné žláze. Má schopnost pronikat placentou i do plodu. Podle některých badatelů může mít vliv i na vznik rakoviny. Pokud je tělo vystaveno nadměrnému množství, nevratně se ukládá a degeneruje důležité orgány.

Jaký kov zelená

Rezavě hnědá vrstva korozních produktů obvykle naznačuje, že se jedná o slitinu železa (uhlíková ocel nebol litina), zelená barva povrchu jasně ukazuje na měď a její slitiny. Bílé korozní produkty můžeme nalézt na zinku, hořčíku, hliníku, cínu, olova slitinách těchto kovů.

Jak poznat nerez od hliníku

Hustota se liší hodně. Hliník má mnohem nižší hustotu než nerezová ocel, takže materiály vyrobené z něj mohou mít nižší hmotnost. Hmotnost hliníku je typicky třikrát nebo více lehčí než nerezová ocel. Pokud tedy položka vypadá stejně jako normální ocel, zapalovač musí být z nerezové oceli.

Odkud se dováží hliník

Hliník se získává poměrně komplikovaně z bauxitu: rudy bohaté na oxid hlinitý sloučený s vodou. Největším světovým producentem bauxitu je Austrálie, která se na globální těžbě podílí asi jednou třetinou. Mezi klíčové dodavatele patří i Brazílie, Jamajka, západoafrická Guinea, Indie a Čína.

Jak odlít hliník

Slitiny hliníku je možno odlévat všemi běžnými způsoby. Užívá se zejména lití do písku, gravitační do kokil a tlakové lití. Rychlé chladnutí v kovových formách snižuje porezitu a přispívá ke vzniku jemnozrnné struktury a zlepšení mechanických vlastností.

Kdy se roztaví hliník

Teplota tání některých prvků

Prvek tt / °C
hliník 658
stříbro 961
zlato 1064
měď 1083

Proč třídit hliník

Třídit hliník je důležité: dá se recyklovat donekonečna

„Výhoda hliníku je, že se dá donekonečna recyklovat. Poslední data hovoří o tom, že 70 – 75 % hliníku, který byl na Zemi za posledních přibližně sto let vytěžen, je pořád v oběhu. Z toho je evidentní, že recyklace hliníku je důležitá.

Jak vznikl hliník

Při elektrolýze se z taveniny směsi předem přečištěného bauxitu a kryolitu o teplotě asi 950 °C na katodě vylučuje elementární hliník, na grafitové anodě vzniká kyslík, který ihned reaguje s materiálem elektrody za vzniku toxického plynného oxidu uhelnatého, CO.

Jak se pozná mosaz

Pokud si nejste zcela jisti, o jaký kov se jedná, můžete provést následující test. Na skrytém místě předmětu udělejte drobný vryp. Pokud je zbarvený červeně, jedná se o měď. Pokud je zbarvený zlatě, jedná se mosaz.

Kde vzít měď

Měď je samozřejmě i součástí našeho běžného jídelníčku. Velmi bohaté na tuto minerální látku jsou především játra, protože právě v těch se měď hromadí a odtud pak míří do krve. Dalšími potravinami s vyšším obsahem mědi jsou například ořechy, houby, ale i sušená rajčata nebo hořká čokoláda. A také korýši a měkkýši.

Jak spojit hliník a ocel

Mezi tyto metody patří válcování, svařování výbuchem, svařování třením, odtavovací stykové svařování (neboli horké tlakové svařování) a obloukové svařování. Obloukové svařování ocelových a hliníkových bimetalových přechodových vložek se provádí běžnými metodami „GMAW“ nebo „GTAW“.

Jak spojit hliník a med

Proto při spojování mědi a hliníku platí zásada, že je třeba za každou cenu zamezit přístupu vlhkosti k místu spojení. V prostorách s tvorbou kondenzátu musí být místo dotyku mezi mědí a hliníkem chráněno speciálními metodami pro ochranu spoje. Jde především o použití kabelových ok (obr. 2) a spojek hliník–měď.

Kde se těží hliník v ČR

V ČR se nacházejí dva velké závody na výrobu hliníku, oba jsou součástí průmyslové zóny patřící do katastru obce Havraň u Mostu.

Jak tavit hliník

Roztopíme tavící pec dřevem a začneme do ní přikládat koks. Zapneme ventilátor, zvyšující teplotu v tavicí peci. Vložíme do pece tavicí nádobu a začneme do ní vkládat hliníkový odpad. Až bude hliník roztavený a bude mít minimálně 700 °C, nalijeme ho do litinové formy na ingoty.

Jak se třídí hliník

Jak třídit hliník

Obalový hliník nebo drobné hliníkové předměty vhazujte do kontejnerů na drobný kovový odpad (ty šedivé). Popřípadě odvážejte do sběrného dvora. Doma můžete hliník shromažďovat třeba v plastové tašce. V některých lokalitách naleznete i sběrné nádoby přímo na hliníkové obaly.

Co s plechovkami od piva

Nápojové plechovky třídíme (spolu s ostatním drobným kovovým obalovým odpadem) buď do šedivých kontejnerů, nebo je odvážíme do sběrných dvorů. Při třídění se pokoušíme dbát na to, abychom z plechovek odstranili plastové komponenty, které komplikují zpracování.

Jak zjistit jestli je to zlato

Puncovní značka je v podstatě razítko vyražené do šperku, díky kterému i laik snadno pozná ryzost materiálu. Punc najdete u prstenů a náušnic na jejich vnitřní straně, u náhrdelníků a náramků pak zpravidla blízko zapínání. Ryzost zlata se značí v karátech a poznáte jej podle čísel 585 a 750.

Co je to bronz a mosaz

Bronz je slitina mědi a cínu, případně i v malém množství jiných kovů jako např. hliníku, manganu, olova (kromě zinku, kdy se slitina nazývá mosaz).