Co to je novinový článek?

Jak se píše článek do novin

Opět se vyplatí psát úvod až jako poslední. Během psaní celého článku se vám myšlenky utřídí a úvodní slova se budou psát téměř sama. Nezačínejte články banalitami, všeobecnými rčeními nebo větami typu „Každý dobře ví, že vzdělání je důležité. “ Zkuste sdělení spíše ilustrovat příkladem anebo jít rovnou k jádru věci.
Archiv

Jak by měl vypadat článek

10 tipů, jak správně napsat blogový článekNadpis, který zaujme na první pohled.Perexem nalákejte čtenáře.Pište poutavé titulky a meta popisky.Text rozdělte do odstavcůPracujte s nadpisy a podnapisy.Zvýrazněte to, co je důležitéPoužívejte obrázky i grafy.Nezapomeňte na relevantní odkazy.

Co je to článek

Článek je literární žánr, který v závislosti na svém obsahu může spadat do literárního stylu odborného či publicistického. Odborný článek patří ve své oblasti k jednomu z kratších stylů. Snaží se stručně a uceleně podat vědecké poznatky, a to s ohledem na možnosti adresáta.

Jak psát do novin

Původce se musí vyvarovat citově zabarveným slovům a nezkreslovat. Základní pravidlo: pište tak, abyste mohli odzadu zkracovat a zachovali význam zprávy. Do popředí vkládáme nejdůležitější informace, kterými zodpovíme otázky kdo, co, kdy a kde. Zprávu poté rozšiřujeme o další informace a zodpovídáme otázky jak a proč.

Jak vytvořit článek

Přečtěte si návod o 10 krocích.Zvolte téma. Napsat článek, který má hlavu a patu, je někdy obtížné.Určete cílovku. V druhém kroku si musíte ujasnit, pro koho píšete.Proveďte analýzu klíčových slov.Vymyslete nadpis.Udělejte rešerši.Sestavte strukturu článku.Zvolte styl psaníČlánek formátujte.

Jak vypadá odborný článek

Měl by být informativní, zakládat se na originálním nápadu a zahrnovat výsledky a poznámky autora. Struktura textu by měla být přesná a systém odkazů by měly podporovat reálné teoretické zdroje. Takový článek nejen zaujme vědce z různých oborů, ale bude užitečný i pro širší čtenářskou obec.

Jak se píše článek

Přečtěte si návod o 10 krocích.Zvolte téma. Napsat článek, který má hlavu a patu, je někdy obtížné.Určete cílovku. V druhém kroku si musíte ujasnit, pro koho píšete.Proveďte analýzu klíčových slov.Vymyslete nadpis.Udělejte rešerši.Sestavte strukturu článku.Zvolte styl psaníČlánek formátujte.

Jak se píše PR článek

PR článek by měl být:Zajímavý pro čtenáře.Atraktivní pro vyhledávače.Unikátní.Napsaný pro konkrétní cílovou skupinu.Doplněný o citací odborníka.Obsahuje infografiku, obrázky, videa nebo jiná multimédia.Bez překlepů a gramatických chyb.Doplněný o odkaz na službu, produkt či přínosné informace.

Jak se píše odborný článek

Měl by být informativní, zakládat se na originálním nápadu a zahrnovat výsledky a poznámky autora. Struktura textu by měla být přesná a systém odkazů by měly podporovat reálné teoretické zdroje. Takový článek nejen zaujme vědce z různých oborů, ale bude užitečný i pro širší čtenářskou obec.

Kde psát články

Můžete se stát redaktorem a psát články do online časopisů, texty pro blog některého e-shopu nebo můžete tvořit rozhovory pro regionální magazín. Tématika je vlastně na vás, tedy pokud dokážete oslovit poptávku majitelů webů, hledajících nové posily do redakcí.

Jak hledat odborné články

Volně přístupné databáze a zdroje odborných informacíKnihovny.cz. portál, který poskytuje jednotný přístup ke službám knihoven v České republice.Databáze EZB. Seznam odborných časopisů z celého světa.Databáze PubMed.Databáze FAO.Databáze AGRICOLA.Google scholar.Google books.African Journals Online.

Co je odborný článek

Odborný text je slohový útvar, jehož cílem je informovat, zaujímat stanoviska, vysvětlovat myšlenky a komunikovat o teoriích různých vědních oborů s odbornou veřejností.

Jak napsat dobrý Perex

Úvod článku

Za titulkem by měl následovat krátký text – perex, obvykle délky 2-5 vět. Perex je úvod článku, který podrobněji vysvětlí, o čem článek bude, aniž by vyzradil celou pointu. Obsahuje ty nejzajímavější informace a rozšiřuje titulek o to, co by se už do něj nevešlo.

Co je PR text

PR článek je typ propagačního textu, který by měl čtenáře ovlivnit a nenásilně jej přimět k požadované akci. Ostatně už samotná zkratka PR (Public Relations – vztahy s veřejností) napovídá, že jde o útvar motivující čtenáře k požadovaným činům. PR text píše buď sám marketér ve firmě, nebo profi copywriter.

Co musí obsahovat odborný text

Metodika psaní odborného textu

Struktura odborné práce může vypadat takto: úvod, teoretická část, praktická část, závěr. Odborný text je nutné opatřit seznamem použité literatury, případně přílohami a seznamem použitých zkratek. Pokud je text delší, je vhodné připojit také obsah, který umístíte před úvod.

Jak začít s psaním článku

Psaní článků z domova – 7 možností, kde hledat výdělekVytvářejte vlastní obsah na osobním blogu.Pište pro jiný blog či magazín, vytvářejte zpravodajstvíNapište ebook nebo knihu.Zakázky na psaní textů můžete hledat na různých portálech.Nemusíte psát jen česky, aneb kolik řečí znáš…

Jak poznat článek

Články můžete nalézt v periodiku přímo podle konkrétní citace, podle rejstříků, které jsou u některých periodik (zvláště u odborných časopisů) publikovány průběžně nebo např. v ročních kumulacích, nebo na základě údajů z bibliografie. Bibliografie mohou být zaměřené obecně nebo na konkrétní obor či region.

Jak zjistit ISSN článků

Národní databáze ISSN, ve které naleznete ISSN požadovaných periodik, je k dispozici na adrese – http://aleph.ntkcz.cz/F/func=find-b-0&local_base=stk02.

Jak vypada odborný text

Charakteristickým znakem odborného textu jsou odborná terminologie a pojmové syntaktické konstrukce. Celistvý, uzavřený, spojitý útvar znakové povahy, který je výsledkem záměrné komunikační aktivity člověka a jehož cílem je informovat a komunikovat myšlenky a teorie různých vědních oborů.

Jak zaujmout čtenáře

Kvalitní titulek je základ!

Titulek musí upoutat, bavit, lákat. Správný titulek naznačí, nahodí udičku, na kterou se čtenář chytí. Zároveň ale splňuje všechny formální požadavky – nelže, uvádí pravdivé informace, v základech informuje.

Jak se píše bulvár

Označení bulvár pochází z francouzského slova boulevard, které označuje širokou ulici, třídu s významnou zelení.

Co to je Advertoriál

Advertorial je placená inzerce, která napodobuje redakční text. Termín vznikl ze spojení anglických slov reklama (advertisement) a redakční text (editorial). Na první pohled advertorial vypadá jako článek či rozhovor, od redakčního obsahu se však odlišuje označením „inzerce“ a propagačním cílem.

Jak se píše PR

Při psaní PR článku postupuj takto:Urči cílovou skupinu PR článku.Promysli si strukturu PR článku.Zaměř se na klíčová slova (SEO)Vymysli poutavý titulek.Napiš atraktivní perex.Přidej vhodnou citaci.V obsahu PR článku prezentuj přínosy pro čtenáře.Nezapomeň na výzvu k akci (call to action)

Jak má vypadat odborný text

Základní pravidla pro odborný textsrozumitelnost.odbornost.kritický, věcný styl psanípřesnost a obsahová správnost.vypouštět nepodstatné informace a tzv. prázdná slova.příslušná terminologie.

Jak napsat vedecky clanek

Měl by být informativní, zakládat se na originálním nápadu a zahrnovat výsledky a poznámky autora. Struktura textu by měla být přesná a systém odkazů by měly podporovat reálné teoretické zdroje. Takový článek nejen zaujme vědce z různých oborů, ale bude užitečný i pro širší čtenářskou obec.