Jak přepínat mezi okny?

Jak se přepínat mezi okny

Rychlé přepínání mezi okny

Podržte Alt a opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nepřejdete na správné okno.

Jak přepínat mezi záložkami

Chceme-li přepínat mezi kartami (záložkami) v rámci jednoho okna, postupujeme následovně: stiskneme a podržíme tlačítko CTRL a zmáčkneme klávesu TAB. Kolikrát TAB zmáčkneme, o tolik záložek se přepneme vpřed.
Archiv

Jak vypnout pocitac zkratkou

[ + ] Vypnutí počítače klávesnicí

Nefunguje-li myš, je možné počítač vypnout klávesnicí. Současným stiskem tlačítek Ctrl + Alt + Delete na klávesnici vyvolejte nabídku Správce úloh, klávesou Tab se přesuňte na tlačítko Vypnout a potvrďte volbu klávesou Enter.

Jak přepínat mezi obrazovkami

Pokud chcete změnit, co se na vašich obrazovkách zobrazuje, stiskněte klávesu s logem Windows + P.

Jak otevřít dvě okna vedle sebe

Vyzkoušejte to!Otevřete 2 dokumenty.Vyberte Zobrazení > Zobrazení vedle sebe. Pokud se posunete nahoru nebo dolů, posune se i ostatní. Pokud chcete, aby se posunuli samostatně, vypněte ho výběrem možnosti Synchronní posouvání.

Jak minimalizovat okno

Win + M: Minimalizuje všechna otevřená okna. Pokud k této klávesové kombinaci stisknete ještě tlačítko Shift, všechna minimalizovaná okna opět obnovíte.

Jak zmenšit okno prohlížeče

Zvětšení stránky: Stiskněte Ctrl a +. Zmenšení stránky: Stiskněte Ctrl a -. Resetování velikosti zobrazení: Stiskněte Ctrl + 0.

Jak zavřít záložku

Otevření a zavření oken a záložek

Historii záložek můžete otevřít pomocí zkratky Ctrl + H. A pokud byste potřebovali historii stažených souborů, poslouží zkratka Ctrl + J. Nepotřebnou záložku snadno zavřete pomocí zkratky Ctrl + W a nepotřebné okno zavřete zkratkou Ctrl + Shift + W.

Co je zkratka Ctrl D

Control-H Smaže znak vlevo od kurzoru. Místo toho můžete také použít klávesu Delete. Control-D Smaže znak vpravo od kurzoru. Místo toho můžete také použít zkratku Fn-Delete.

Co je Ctrl Shift r

Shift/Ctrl F5. Jedna z užitečných klávesových zkratek napříč všemi prohlížeči je tak, který vám umožní znovu natáhnout zobrazenou stránku – skrývá se pod F5 či Ctrl-R v tzv “soft” podobě a Ctrl-Shift-R či Shift/Ctrl-F5 v “hard” podobě.

Jak mít na kazde obrazovce něco jineho

Dostaňte se do nastavení projektoru (stejně to funguje s monitory) pomocí stisku kombinace kláves [Windows]+[P]. Objeví se okno, kde máte možnost si vybrat jeden ze způsobu zobrazení. Pokud chcete použít oba monitory současně, vyberte si z nabídky »Duplikovat« a stejný obsah se zobrazí na obou monitorech.

Jak přepnout obraz

Pokud potřebujete další pomoc, tady je to, co dělat:Vyberte Start a pak otevřete Nastavení .V části Systém vyberte Zobrazit .V rozevíracím seznamu vedle obrázku plochy si můžete vybrat, jak se bude vaše obrazovka promítá na displejích.Až vyberete nastavení, vyberte Použít.

Jak rozdělit obrazovku na dvě

Pokud potřebujete další pomoc, tady je to, co dělat:Vyberte Spustit> Nastavení> Zobrazení> systému.V části Více zobrazení vyberte ze seznamu možnost, která určí, jak se bude plocha zobrazovat na obrazovkách.Až vyberete, co vidíte na displejích, vyberte Zachovat změny.

Jak maximalizovat okno

Klávesové zkratky WindowsKopírování: CTRL + C.Vyjmout: Ctrl+X.Vložení: CTRL + V.Maximalizovat okno: F11nebo Windows klávesa s logem + šipka nahoru.Otevřít zobrazení úkolů: Windows klávesa s logem + tabulátor.Zobrazení a skrytí plochy: Windows klávesa s logem + D.Přepínání mezi otevřenými aplikacemi: Alt + Tab.

Jak si dát dvě okna vedle sebe

Nastavení dvou monitorů na WindowsVyberte Start a pak otevřete Nastavení .V části Systém vyberte Zobrazit .V rozevíracím seznamu vedle obrázku plochy si můžete vybrat, jak se bude vaše obrazovka promítá na displejích.Až vyberete nastavení, vyberte Použít.

Jak zmenšit stránku v prohlížeči

Zvětšení nebo zmenšení stránky

Aktuální webovou stránku můžete zvětšit nebo zmenšit a zároveň zachovat velikost ostatních prvků na obrazovce. Zvětšení stránky: Stiskněte Ctrl a +. Zmenšení stránky: Stiskněte Ctrl a -. Resetování velikosti zobrazení: Stiskněte Ctrl + 0.

Kterou klávesu či klávesovou zkratku použijete chcete li bez použití myši přesunout textový kurzor o stránku výš

Navigace v dokumentu

Akce Stiskněte
Přesuňte kurzor do horní části obrazovky. Ctrl + Alt + Page Up
Přesuňte kurzor do dolní části obrazovky. Ctrl + Alt + Page Down
Přesuňte kurzor posouváním zobrazení dokumentu o jednu obrazovku nahoru. Page Up
Přesuňte kurzor posunutím zobrazení dokumentu o jednu obrazovku dolů. Page Down

Co dělá Shift Enter

Shift + Enter – nový řádek

Ne, samotný Enter nedělá nový řádek, ten dělá nový odstavec.

Co je Ctrl F

Univerzální klávesová zkratka pro vyhledávání je CTRL+F (F jako find = najít), nicméně celá řada programů, včetně všech nejpoužívanějších internetových prohlížečů (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, MS Edge, MS Internet Explorer, atd.) podporují také stisknutí jediné klávesy – F3.

Co to je Ctrl S

Ctrl + S a F12

Znáte-li klávesovou zkratku Ctrl+ S, která uloží aktuálně otevřený dokument, potom si ještě zapamatujte F12. Tato klávesová zkratka v některých programech umožní místo uložení aktuálního dokumentu vyvolat dialogové okno Ulož jako.

Co dělá Ctrl D

Control-H: Smaže znak vlevo od kurzoru. Místo toho můžete také použít klávesu Delete. Control-D: Smaže znak vpravo od kurzoru. Místo toho můžete také použít zkratku Fn-Delete.

Jak pracovat s dvěma obrazovkami

Nastavení dvou monitorů na WindowsVyberte Start a pak otevřete Nastavení .V části Systém vyberte Zobrazit .V rozevíracím seznamu vedle obrázku plochy si můžete vybrat, jak se bude vaše obrazovka promítá na displejích.Až vyberete nastavení, vyberte Použít.

Co dělat když se otočí obrazovka

CTRL + ALT + šipka nahoru – převrátí obrazovku do standardní pozice, CTRL + ALT + šipka dolů – převrátí obrazovku vzhůru nohama (o 180 stupňů), CTRL + ALT + šipka doleva – převrátí obrazovku o 90 stupňů doleva, CTRL + ALT + šipka doprava – převrátí obrazovku o 90 stupňů doprava.

Jak udělat dvě okna

Přichycení pomocí klávesnice

Přichycení ve Windows pomocí klávesnice: Stisknutím a podržením klávesy s logem Windows + Šipka přichyťte aplikaci, kterou právě používáte. Umístění přichycení můžete změnit pomocí šipek klávesnice.

Jak zvětšit okno prohlížeče

Zvětšení nebo zmenšení stránky

Aktuální webovou stránku můžete zvětšit nebo zmenšit a zároveň zachovat velikost ostatních prvků na obrazovce. Zvětšení stránky: Stiskněte Ctrl a +. Zmenšení stránky: Stiskněte Ctrl a -. Resetování velikosti zobrazení: Stiskněte Ctrl + 0.