Jak měřit motor?

Jak zkontrolovat vinutí motoru

Můžeme pouze orientačně změřit zda mají jednotlivá vinutí nějaký odpor (pokud se jedná o motor české výroby pak by měl být odpor vinutí přibližně 2,8 Ohm). Pokud bychom ale naměřili rozdíl mezi vinutími pak by to napovídalo o spáleném elektromotoru.
Archiv

Jak změřit odpor motoru

Měření izolačního odporu se v rámci revizní provádí ohmmetrem, jehož jmenovité měřící napětí je minimálně DC 500 V (obr. 4). Izolační odpor je v závislosti na druhu a velikosti stroje různý. Měl by být nejméně tolik kΩ jaká je udávána číselná hodnota jmenovitého napětí proti zemi, tedy při 230 V nejméně 230 kΩ.

Jak změřit vinutí Jednofázového motoru

Základní měření izolačního stavu vinutí, které lze snadno provést, je zjištění izolačního stavu přiložením stejnosměrného napětí vhodné velikosti na jednotlivé cívky motoru a výpočtem odporu z poměru tohoto napětí a protékajícího proudu.
ArchivPodobné

Jak změřit výkon elektromotoru

Pro určování krouticího momentu a výkonu motoru se používají zařízení označované jako dynamometry nebo brzdy. Tyto stroje vytváří opačně orientovaný brzdný moment, jehož velikost změříme, nebo už předem známe [2].

Jak poznat Vadny motor

Když se po nastartování a chodu na volnoběh ozývá zespodu motoru tiché klepání či ševelení, které po sešlápnutí spojky zmizí nebo změní zvuk, jde pravděpodobně o vadný dvouhmotový setrvačník (pokud je jím vůz vybaven). Vinu může nést i vadné spojkové ložisko.

Jak vyzkoušet rozběhový kondenzátor

Odborník si umí změřit kondenzátor ampérmetrem a přepočíst zda proud procházející kondenzátorem odpovídá kapacitě. Rozběhové kondenzátory jsou buď z metalizovaného papíru, nebo dnes spíše z metalizované fólie.

Jak poznat spálený motor

Pokud jedno nebo více vinutí motoru vypadá zčernalé a je cítit spáleninou, je s největší pravděpodobností spálené a je třeba ho vyměnit.

Jak zkontrolovat rotor

Proměřte vinutí z komutátoru, jeden sběrač vedle druhého po celém obvodě. Hodnoty opět musejí být stejné. Měření provádějte měřidlem, který má nízký odporový rozsah, ideální je měřidlo na přechodový odpor. Další možnost je rotor odzkoušet zdrojem, kdy opět po celém obvodě musí být stejný proudový odběr.

Jak zjistit výkon motoru

Úplně nejpřesnější a zároveň taky nejkomplikovanější metodou měření je na tzv. motorové brzdě, tedy zkušebně kde se měří samotný motor. Ten je nutný demontovat z automobilu. V tomto případě pak nemusíme odpočítávat ztráty na převodovém a hnacím ústrojí.

Jak se měří výkon

Wattmetrem lze měřit stejnosměrný i střídavý výkon. Stupnice je rovnoměrná (obrázek 1). Na obrázku 2 je nakresleno základní schéma zapojení proudové a napěťové cívky wattmetru s jednou měřicí soustavou. Napěťová cívka může být zapojena před proudovou cívku nebo za ní.

Jak poznat motor před smrtí

Nejprve zahřejte motor a poté otevřete víčko oleje. V tomto případě nás hlavně zajímá, jaká pára z ní stoupá. Modrý kouř nebo zápach spáleniny naznačuje, že došlo k problému s motorem. V ideálním případě by kouř měl být bílý.

Jak poznám že motor jede na tři válce

Poznáš to relativně lehce, zvuk kraktorovější, v nízkých otáčkách neklidný běh, samozřejmě nižší výkon. Ono je to také závislé od počasí.

Jak se pozná vadný kondenzátor

Ve spodní řadě se už musíme dívat pozorněji – dobrý kondenzátor musí mít víčko zcela rovné. Pro případ, že by došlo k nebezpečí exploze, je víčko preventivně naseknuté a my můžeme pozorovat, jak u levých dvou kondenzátorů se začíná víčko mírně nafukovat – nezvratný důkaz, že je již elektrolyt vadný.

Jak zkontrolovat kondenzátor

Ten změříte i tím běžným voltmetrem, nejprve ho odpojte, vybijte-zkratováním přes odpor- a pak připojte měřák nastavený na měření diod. jek se bude nabíjet, což poznáte tak, že se bude měnit jeho vnitřní odpor, je v pořádku.

Jak změřit vadný rotor

Proměřte vinutí z komutátoru, jeden sběrač vedle druhého po celém obvodě. Hodnoty opět musejí být stejné. Měření provádějte měřidlem, který má nízký odporový rozsah, ideální je měřidlo na přechodový odpor. Další možnost je rotor odzkoušet zdrojem, kdy opět po celém obvodě musí být stejný proudový odběr.

Jak zjistit Mezizávitový zkrat

Mezizávitový zkrat se projeví řádovým snížením indukčnosti, takže pokud je známá indukčnost, kterou by ta cívka měla mít, tak je to snadné. Pokud není indukčnost známá, lze vytvořit závit nakrátko a pozorovat změnu indukčnosti, pokud je malá, napoví to na nějaký problém.

Co snižuje výkon motoru

Pokud má motor omezený přísun vzduchu, projeví se to na jeho výkonu. Za sníženým množstvím vzduchu přiváděného do motoru, může být třeba zanedbaná údržba, jejímž výsledkem je zanesený sací filtr. Zanést nečistotami se ale dokáže také těleso škrticí klapky u zážehových motorů.

Jak vypočítat průměrný výkon

Průměrný výkon je výkon měřený během dlouhého časového intervalu, tedy je-li v rovnici pro výkon Δ t \Delta t Δt velmi dlouhé. Jedním ze způsobu určení je nalezení plochy pod křivkou grafu výkonu v závislosti na čase (což dá celkovou vykonanou práci) a vydělení celkovým časem.

Jak se projevuje zadřený motor

Prvním projevem zadřeného motoru je rozsvícená kontrolka mazání oleje. Doprovázena bude klepavými zvuky či krátkým zastavením motoru během jízdy. Pohledem na motor jeho zadření nepoznáte a je třeba navštívit automechanika.

Jak se pozná uvařený motor

Na přehřívající se motor vás upozorní ručička ukazatele teploty chladicí kapaliny na přístrojové desce, kterou byste měli během jízdy sledovat. Jakmile se ručička dostane až k červenému poli, měli byste začít jednat. To samé platí v okamžiku, kdy se vám před očima rozsvítí červená kontrolka teploty motoru.

Jak poznat špatný motor

Je-li s motorem nějaký problém, většinou se to dá poznat buďto podle zvuku nebo jízdních vlastností. Tak například by se neměly objevovat výkyvy otáček. Zvuk motoru by pak měl být „normální“, měl by se utišit nejpozději po tom, co se rozehřeje motorový olej, a hydraulická zdvihátka se začnou plnit.

Jak se projevuje špatný diferenciál

Vadný diferenciál se zasekává, zpravidla se tak děje pokud popojedete vpřed a pak chcete couvat, případně couvat a současně zatáčet. „U automobilů s motorem vpředu a pohonem všech nebo zadních kol se mohou navíc vyskytnout problémy s pružným uložením kardanu, které je řešeno ložiskem v silentbloku.

Jak vyzkoušet kondenzátor

Ten změříte i tím běžným voltmetrem, nejprve ho odpojte, vybijte-zkratováním přes odpor- a pak připojte měřák nastavený na měření diod. jek se bude nabíjet, což poznáte tak, že se bude měnit jeho vnitřní odpor, je v pořádku.

Proč motor ztrácí výkon

Pokud má motor omezený přísun vzduchu, projeví se to na jeho výkonu. Za sníženým množstvím vzduchu přiváděného do motoru, může být třeba zanedbaná údržba, jejímž výsledkem je zanesený sací filtr. Zanést nečistotami se ale dokáže také těleso škrticí klapky u zážehových motorů.

V čem se měří výkon

Dříve se pro udávání výkonu používala jednotka koňská síla – zkratka k (kůň) nebo HP (z anglického "horsepower"). Dnes přežívá v udávání výkonu spalovacích motorů, správnější je ovšem použití jednotky kilowatt.