Co s nalezeným občanským průkazem?

Co dělat s nalezenými doklady

Pokud doklad ztratíte, nahlaste to úřadu, který vám dokument vydal. Podobně se zachovejte také pokud jste nálezcem dokumentů. V takovém případě můžete doklady odevzdat na jakémkoliv obvodním oddělení policie České republiky.
Archiv

Jak se dá zneužít občanský průkaz

„Ztráta či odcizení osobních dokladů může přinášet zejména riziko, že může dojít k jejich zneužití. Osobní doklady mohou být zneužity například při uzavírání některých finančních smluv nebo závazků,“ vysvětlil Zdeněk Chalupa, mluvčí středočeské policie.

Co všechno obsahuje občanský průkaz

a) až d), obsahují tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu občana, datum, místo a okres narození, datum vydání, dobu platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který jej vydal, a dále číslo, popřípadě sérii občanského průkazu a označení úřadu, který občanský …
Archiv

Kam volat při ztrátě dokladu

kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy), v Praze kterémukoliv úřadu městské části Praha 1 až 22, ztrátu nebo odcizení občanského průkazu lze ohlásit také Policii České republiky.

Co dělat při nalezení peněženky

Nalezenou věc (batoh, peněženka, kabelka, hotovost, osobní doklady,…) odevzdejte na obecní úřad, na jehož území jste ji našli. Pracovníci úřadu vám vystaví potvrzení, že jste věc předali. Jako nálezce máte právo na odměnu, která činí 10 procent z nalezené věci.

Co delat kdyz mi ukradnou obcanku

Ztrátu i odcizení občanského průkazu je možné nahlásit také Policii ČR. Pokud jste v zahraničí, ztrátu/odcizení nahlásíte zastupitelskému úřadu ČR. Ztrátu/odcizení/poškození/zničení/možné zneužití občanského průkazu můžete nahlásit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také elektronicky.

Co zamazat na občanském průkazu

U občanského průkazu je pořizována kopie dle šablony se zakrytím údajů, které pro identifikaci fyzické osoby nejsou potřebné, a dále se pořizuje celá kopie řidičského průkazu. Kopie dokladů jsou opatřeny razítkem „Souhlasím s pořízením kopie OP a ŘP“, ke které držitel dokladů připojí svůj podpis.

Co kdyz mi nekdo ukradne občanku

Ať už jste svou občanku poškodili, nebo se vám doklad podařilo zničit úplně a teď vlastníte pouze zlomený občanský průkaz, je nutné začít věc neprodleně řešit. Stejně jako v případě ztráty dokladu musíte vyrazit na obecní úřad obce s rozšířenou působností či na matriční úřad, kde událost nahlásíte.

Kdy je nutné vyměnit občanský průkaz

Občanský průkaz platí většinou deset let. Pak ho musíte vyměnit. Do kdy platí Vás občanský průkaz je napsané na posledním řádku: Je důležité požádat o nový občanský průkaz, když ještě platí ten starý, co máte doma.

Jak vypadat co nejlépe na občance

Každá průkazová fotografie by měla být focena čelně a musí zobrazovat obličej v kombinaci s horní částí ramen. Člověk na ní nesmí dělat grimasy ani se usmívat. Je zapotřebí zaujmout neutrální pohled a snažit se držet zavřená ústa.

Co dělat když jsem ztratil občanský průkaz

Elektronicky můžete ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (v hl. m. Praze kterémukoliv úřadu městské části Praha 1 až 22). Elektronicky můžete ohlášení učinit prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Jak dlouho trvá vyřízení občanského průkazu

Tento poplatek platit nebudete při podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě. Nový občanský průkaz vám bude vystaven ve standardní lhůtě do 30 dní od podání žádosti (zpravidla to ale bývá dříve). Vyzvedněte si jej osobně na úřadě, kde jste o něj žádali (pokud jste v žádosti neuvedli jinak).

Co dělat když najdu peníze na ulici

Nález vraťte majiteli nebo na obecní úřad

Jestliže ho neznáte, odevzdejte věc na obecním úřadě v místě nálezu, a to bez zbytečného odkladu, zpravidla do tří dnů. Pokud však cennost najdete ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdejte nález provozovateli těchto zařízení.

Kam odevzdat nález

Dle § 68 tohoto zákona má nálezce povinnost nález odevzdat policii nebo orgánu místní samosprávy, který jej předá nejbližšímu útvaru policie, případně má nálezce povinnost tento nález výše uvedeným subjektům neprodleně oznámit.

Kde všude nahlásit změnu čísla občanského průkazu

Nejlepší bude, když si počkáte na nový občanský průkaz, a následně navštívíte svoji:banku,nebankovní společnost,pojišťovnu,mobilního operátora,dodavatele energie,dopravní podnik,poštu pro změnu SIPO.

Jak získat občanský průkaz bez rodného listu

První kroky na matriku

K tomu, aby vám vydali občanský průkaz, potřebujete nějaký doklad totožnosti. A ten musí být navíc platný, takže pokud byste doma měli například cestovní pas, který je byť o 1 den propadlý, úřad vám jej již neuzná a bude na vás pohlížet jako na osobu bez jakéhokoli osobního dokladu.

Jak zjistím že si na mě někdo vzal půjčku

Dluhy vedené na své jméno si můžete ověřit v registrech dlužníků. Informace získáte například v dluhovém registru Solus či Bankovním a Nebankovním registru klientských informací. Bohužel v těchto registrech nenajdete malé nebankovní společnosti.

Co zakrýt na občanském průkazu

U občanského průkazu je pořizována kopie dle šablony se zakrytím údajů, které pro identifikaci fyzické osoby nejsou potřebné, a dále se pořizuje celá kopie řidičského průkazu. Kopie dokladů jsou opatřeny razítkem „Souhlasím s pořízením kopie OP a ŘP“, ke které držitel dokladů připojí svůj podpis.

Kdy nejdříve vyměnit občanský průkaz

Doporučujeme požádat o vydání nového občanského průkazu alespoň 30 dnů před uplynutím platnosti, abyste neměli problémy s prokazováním totožnosti. Bezplatně lze požádat až půl roku před uplynutím platnosti občanského průkazu.

Jak vypadat lépe na fotce

Dívejte se na něco, co je přirozeně ve vašem zorném úhlu. To je jeden z nejlepších triků. Můžete se nejprve cítit divně, ale když přitisknete jazyk na horní patro úst a usmějete se, vyhnete se obávané dvojité bradě, a současně se vám prodluží krk a čelisti.

V čem se fotit na občanku

Rohy mohou být rovné nebo zaoblené a rozměry jsou 35 x 45 mm. Příslušný materiál použitý pro výrobu portrétu pro osobní doklady musí být testován z hlediska dlouhodobé obrazové stálosti a schválen podle normy ČSN 66 6416 ve VUZORT a.s., kreditované zkušební laboratoři č. 1198.

Kde si zažádat o nový občanský průkaz

Kde a jak to máte řešit. Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností požádáte o výměnu občanského průkazu z důvodu změny údajů. Pokud zároveň řešíte i změnu trvalého pobytu, jděte na obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě, kam se chcete nově přihlásit.

Jak urychlit občanský průkaz

Nově je ale možnost zažádat o doklad ve zrychlené lhůtě – pět pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní den, za tuto možnosti si ale žadatel připlatí. Za vyřízení nového průkazu do pěti pracovních dnů je nutné zaplatit 500 korun a za vyřízení do 24 hodin dokonce tisíc korun.

Jak si vyřídit nový občanský průkaz

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností požádáte o výměnu občanského průkazu z důvodu změny údajů. Pokud zároveň řešíte i změnu trvalého pobytu, jděte na obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě, kam se chcete nově přihlásit. Více informací najdete zde.

Kam s nálezem

Každý, kdo nalezne zbraň, střelivo, munici anebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.