Čím nahradit slovo mít?

Co napsat místo Když

Odpověď: Výraz kdyžtak není spisovný, a tak na něj neuplatňujeme žádná pravidla zápisu. Ve spisovných projevech bychom místo něj měli užívat výrazy případně, popřípadě, eventuálně apod.

Jak nahradit slovo tento

TentoDalšípříštínásledující

Jak nahradit tak

Tak.tím způsobem.do té míry.tou měrou.stejně i.asi.skoro.snad.

Jak nahradit slovo ale

Nicméněpřesto.přece však.ale přece.avšak.

Co to je synonymum

Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat. Úplná synonyma jsou slova (2 nebo víc), která mají úplně stejný význam a lze je kdykoli volně zaměnit (kromě ustálených obratů).

Jak nahradit kdy

příslovce (3)Editovatkdyž, kdyby.jak kdy.

Jak nahradit slovo například

synonymaEditovatkupříkladu, třeba, příkladmo, dejme tomu.zejména.

Jak nahradit slovo a proto

ProtoProto.protože.z tohoto důvodu.z této příčiny.kvůli.tedy.tudíž

Jak nahradit slovo často

Komentáře ke slovu často

» reagovat
> » reagovat
ne
často » reagovat
také zpravidla, pravidelně

Jak nahradit slovo Díky tomu

“ Díky je v těchto případech možné nahradit slovem „zásluhou“. Naproti tomu po předložce kvůli sáhneme, pokud mluvíme či píšeme o skutečnostech negativních, tragických nebo katastrofických: „Kvůli sněhové vánici zkolabovala v Praze doprava. “ Dalšími variantami jsou výrazy „vinou“, „vlivem“, „následkem“, „v důsledku“.

Jak poznám synonymum

Synonyma jsou slova, která mají rozdílnou podobu, ale stejný nebo přibližně stejný význam (např. děvče a dívka nebo pěkný a hezký). Díky svému významu vstupují slova do vzájemných vztahů, do synonymních řad, čeledí a polí a tím se určitým způsobem organizuje slovní zásoba.

Co nejrychleji synonymum

Slova ihned a neprodleně jsou v zásadě synonymní a znamenají v témž okamžiku, okamžitě; popř. za malou chvilku, za okamžik, hned, obratem.

Co je slovo Když

A “když” normálně spojuje dvě věty – funguje buď jako časová spojka, nebo jako podmínková spojka (potom je synonymum “jestli”). Například: Když se nikdo nedíval, snědl spoustu dezertů.

Co to je synonymum příklady

Synonyma jsou slova, která mají rozdílnou podobu, ale stejný nebo přibližně stejný význam (např. děvče a dívka nebo pěkný a hezký). Díky svému významu vstupují slova do vzájemných vztahů, do synonymních řad, čeledí a polí a tím se určitým způsobem organizuje slovní zásoba.

Jak se píše například

Dnes si posviťme na příklad slova „například“. Pokud tímto příslovcem uvádíme nějakou ukázku dokládající naše tvrzení (jako příklad), můžeme psát „například“ (dohromady) i „na příklad“ (zvlášť). Pokud ale použijeme zkratku „např. “, píšeme ji vždy dohromady.

Jak nahradit slovo taky

Taky.téžtaktéžrovněži.podobněstejnědokonce.

Jak nahradit slovo někdy

Konečněnaposledy.nakonec.posléze.koneckoncůcelkem.ostatněnadobro.

Jak nahradit slovo podmínky

PodmínkyStav.status.situace.poměry.okolnosti.postavenípovolánízaměstnání

Co jsou to synonyma Antonyma a Homonyma

Antonyma – slova opačného, protikladného významu. Jedno slovo může mít více antonym s různými významy. Homonyma – slova souzvučná – mají stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) jako slovo jiného významu i původu.

Jak nahradit slovo pomalu

Pomalu.málo.poskrovnu.trochu.zvolna.pozvolna.zdlouhavěváhavě

Co to je promptní

Rychlý/rychle. Okamžitý/okamžitě. „Prosím Vás, zařiďte to; ale promptně.

Jak se píše to je TJ

zkratky ustálených slovních spojení tj., mj., atd., apod., aj. Přestože se jedná o složeniny z více slov, píšeme je dohromady a s tečkou na konci. Před posledními třemi jmenovanými se nepíše čárka, jedná se totiž o pokračování několikanásobného větného členu, připojeného spojkou „a“.

Jak se píše malý

malý: pravidla českého pravopisu.

Jak nahradit slovo Protože

protože – proto, že; takže – tak, že.

Co nejvíce synonymum

synonymaEditovat

nanejvýše, nanejvíce, nejvýš, nejvýše, nejvíce, (zkratkou) max.