Jak nahradit slovo řekl?

Jak jinak říct

říct
1. povědět , sdělit ( fakta ), vyslovit , pronést , vyjádřit ( názor ), ( kniž .) pravit
4. nařídit ( udělat ), poručit , přikázat , rozkázat , uložit
5. prozradit , vyzradit , ( expr .) vyslepičit , vyžvanit , prásknout , ( ob . expr .) vykecat , ( neutr .) požalovat
6. ( při ) slíbit , zavázat se

Jak nahradit slovo mít

Držet, nosit. Pokud něco máme v ruce, na zádech, v tašce, košíčku nebo třeba kabelce, můžeme sloveso mít nejčastěji nahradit synonymy držet nebo nést.
Archiv

Jak se vyhnout slovesu byt

Také v případě dalších povolání se lze poměrně často vyhnout slovesu BÝT tím, že použijeme sloveso odvozené od vykonávaného povolání. Je učitelem biologie a matematiky. = Učí biologii a matematiku. Je prodavačkou v obchodu se zeleninou = Prodává v obchodě se zeleninou. / Prodává zeleninu.

Jak nahradit slovo rád

RádRád.s chutíse zálibou.s radostís potěšením.ochotněnerad.mít rád.

Co to je implementace

Implementace je proces uskutečňování teoreticky stanovené myšlenky nebo projektu za účelem jejího dalšího použití. Implementaci předchází analýza zadání, plánování postupu a očekávaných výsledků. Nesoulad mezi předpokladem a skutečností může být způsoben chybou implementace nebo chybou samotné metody.

Co to je synonymum

Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat. Úplná synonyma jsou slova (2 nebo víc), která mají úplně stejný význam a lze je kdykoli volně zaměnit (kromě ustálených obratů).

Jak nahradit slovo tento

TentoDalšípříštínásledující

Co to znamená mýt

Slovo mýt patří mezi vyjmenovaná slova a píšeme ho s tvrdým Y. Mýt znamená, že něco čistíme vodou, jarem nebo například mýdlem. Pokud něco myjeme, jedná se o vyjmenovane slovo. Před jídlem bychom si měli mýt ruce.

Co napsat místo Když

Odpověď: Výraz kdyžtak není spisovný, a tak na něj neuplatňujeme žádná pravidla zápisu. Ve spisovných projevech bychom místo něj měli užívat výrazy případně, popřípadě, eventuálně apod.

Co to je sloveso

Slovesa jsou ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost, stav, děj nebo změnu stavu. Sloveso je ve většině případů ve větě přísudkem. Slovesa lze časovat. Příklady sloves: běžet, myslet, dělat, skákat, koupit, vyhodit, rozhodnout.

Co je rád

Rád jako přídavné jméno se vyskytuje poměrně často, a to když jsme potěšeni nebo šťastní. Pozitivní naladění vyjadřujeme například takto: Jsem ráda, že jsem v životě potkala takového blázna, jako jsi ty! Budu rád, když si mě vezmeš za muže, ale upozorňuju tě, že pitomým klukem zůstanu napořád.

Co znamená slovo aplikovat

Slovo aplikace (použití, uplatnění, přiložení, přenesení) má několik významů: aplikace (obecně) – uplatnění vyvinutého produktu, služby či výrobku v praktickém použití (např. z aplikovaného výzkumu a vývoje)

Co je implementace softwaru

Implementace je jednou z fází vývoje softwaru. Je to proces, při kterém se dle sesbíraných požadavků, teoretických analýz a návrhu navržené řešení realizuje. V kontextu vývoje softwaru na míru se zpravidla jedná zejména o samotné programování navrženého softwaru.

Jak poznám synonymum

Synonyma jsou slova, která mají rozdílnou podobu, ale stejný nebo přibližně stejný význam (např. děvče a dívka nebo pěkný a hezký). Díky svému významu vstupují slova do vzájemných vztahů, do synonymních řad, čeledí a polí a tím se určitým způsobem organizuje slovní zásoba.

Které synonymum

synonymaEditovatjakýjenž, (knižně, zastarale) an.

Jak nahradit slovo například

synonymaEditovatkupříkladu, třeba, příkladmo, dejme tomu.zejména.

Jak nahradit slovo a proto

ProtoProto.protože.z tohoto důvodu.z této příčiny.kvůli.tedy.tudíž

Jaké i ve slově mít

Naproti tomu slovo mít znamená, že něco vlastníme, je to naše. Pokud vyjadřujeme, že něco máme, nejedná se o vyjmenované ani příbuzné slovo a mít píšeme s měkkým I.

Jaké i se píše ve slově mít

Druhé nabízené sloveso mít se užívá ve významu něco vlastnit (mít peníze, mít nový počítač atd.) či v různých přenesených významech (mít něco někomu za zlé, mít někoho za blázna atp.). Toto slovo není vyjmenované ani příbuzné, a proto píšeme vždy „i“.

Co to znamená když

Pojem když může znamenat: české příslovce ve smyslu „pokud“ nebo „jestliže“ Když (poezie), báseň spisovatele Rudyarda Kiplinga. Když (film), britský film z roku 1968.

Jak poznam Slovesny tvar

86: Tvary sloves, které jsou vyjádřeny jedním slovem, jsou tvary jednoduché (čekám, psát). Patří mezi ně i tvary se zájmenem se (vrtí se, získá si), kterým říkáme slovesa zvratná. Ostatní tvary, které jsou vyjádřeny více slovy, jsou tvary složené (utekl jsi).

Jak určit osobu

Lze ji určit pouze u sloves v určitém tvaru, ne u infinitivu.První osoba – já, my.Druhá osoba – ty, vy.Třetí osoba – on, ona, ono, oni, ony, ona.

Co je za slovní druh rádi

Jedná se o příd. jméno jmenné, ale ve slovníku spis. češtiny jsem se dočetla, že se užívá v platnosti příslovce.

Na jaký je to slovní druh

Předložky Spojují se se jmény z, od, bez(e), o, na, nad, pod, pro, ve 8.

Co je to implementovat

Implementace je proces uskutečňování teoreticky stanovené myšlenky nebo projektu za účelem jejího dalšího použití. Implementaci předchází analýza zadání, plánování postupu a očekávaných výsledků. Nesoulad mezi předpokladem a skutečností může být způsoben chybou implementace nebo chybou samotné metody.