Co je přejezd?

Co je přejezd

Obecně slovo přejezd znamená: jízdu přes nějaké území, hranici nebo objekt nebo jeho minutí (přejezd přes Německo, přejezd kolem čidla – obdobným slovem pro vzdušnou dopravu je přelet) vozidlem, na jízdním zvířeti, na lyžích apod.

Jak funguje přejezd

Jak přejezd funguje

přibližovací úsek (PÚ), tedy část trati před přejezdem, do které když vstoupí vlak, spustí se na přejezdu výstraha. Následuje vlastní železniční přejezd a za ním anulační obvod, tedy místo, kde přejezd pozná, že vlak celý opustil přejezd a výstrahu na přejezdu zruší.
Archiv

Jak se chovat na přejezdu

Každý řidič by měl být schopný bezpečné jízdy přes železniční přejezd. To obnáší nejenom respektování dopravního značení, ale i přizpůsobení rychlosti vozidla při přejíždění železničního přejezdu. Na železničním přejezdu a 50 metrů před ním by měl řidič vozidla zpomalit na rychlost 30 km/hod.
Archiv

Kdy zastavit na přejezdu

Při jízdě přes železniční přejezd musí řidič dodržovat i další pravidla silničního provozu. Na železničním přejezdu nesmí předjíždět další vozidla, otáčet se a couvat. Na železničním přejezdu a ve vzdálenosti 15 metrů před ním a za ním nesmí zastavit a stát.
Archiv

Co znamená bílé světlo na přejezdu

I když neblikají červená světla, může se objevit vlak

A co to znamená, když tam bílé světlo není „Znamená to, že přejezd z jedné strany obsluhuje člověk a z jedné strany je spouštěn automaticky vlakem,“ dodává Ctibor Pokorný.

Kam volat kdyz se Nezvedaji Zavory

Co nejrychleji se také pokuste nahlásit na linku 112, že vaše auto na železničním přejezdu uvízlo. Potřebovat k tomu budete číslo přejezdu, které je umístěno na zadní straně skříně závor nebo na zadní straně výstražného kříže v případě, kdy tam závory nejsou.

Co dělat při uvíznutí na přejezdu

Uvíznutí na železničním přejezdu

Nečekejte proto na nic, nezmatkujte a ihned konejte. Můžete buď: Nadzdvihnout závory – ale jen spolujezdec, řidič by se nemusel stihnout vrátit a odjet. Podjet závoru– závora se o auta sama nadzdvihne.

Kdy musí vlak troubit

Pokud signalizační zařízení nefunguje, musí strojvůdci jet před přejezdem maximálně rychlostí 10 kilometrů za hodinu, aby vlak stihli bezpečně zastavit. Také musí opakovaně troubit. „Každý železniční přejezd, i v případě nefunkčního zabezpečovací zařízení, je stále zabezpečený výstražným křížem.

Kdy musí vlak houkat

Železniční přejezdy, které jsou označené pouze výstražným křížem a nedisponují žádným zabezpečovacím a siganlizačním zařízením, vyžadují největší pozornost řidičů. Ti se musí před přejezdem rozhlédnout a přesvědčit, že nepřijíždí vlak. Vlak před tímto typem přejezdu musí houkat, proto je vhodné zapojit i sluch.