Co je to dluh?

Jak Zesplatnit dluh

K zesplatnění dochází zpravidla po třech měsících nesplácení, vždy mu ale předchází výzvy ze strany věřitele. I když věřitel požaduje zesplatnění dluhu najednou, častokrát je možné se s ním dohodnout na splátkách. Vždy je ovšem nutné snažit se domluvit. Nejhorší možný přístup je hrát si na mrtvého brouka.
Archiv

Jak vznikají dluhy

Státní dluh vzniká deficitním (schodkovým) hospodařením dané země a představuje souhrn finančních závazků vůči domácím i zahraničním věřitelům. Jedná se o dlouhodobější stav, kdy státní výdaje jsou vyšší než státní příjmy a stát si tak musí na svůj provoz půjčovat.
Archiv

Kdo je to dlužník

Dlužník je ten, kdo dluží finanční obnos věřiteli. Věřitelem může být fyzická osoba, právnická osoba nebo různé instituce. Věřitel má právo požadovat po dlužníkovi plnou výši zapůjčené částky a dlužník je povinen ji v předem daných termínech splatit se všemi úroky a poplatky k tomu patřícími.

Jaké nebezpečí plyne ze života na dluh

Počet exekucí roste. České domácnosti žijí čím dál více na dluh, jehož splácení je často nad jejich finanční možnosti. Při nesplácení přichází zpravidla exekuce. Jejich počet za rok 2007 výrazně překročil 320 tisíc.

Kdo Vymaha dluhy

Soudní vymáhání se realizuje prostřednictvím advokátní kanceláře, která připraví a podá návrh k soudu pro vydání platebního rozkazu, případně Rozsudku soudu. Pokud dlužník nezaplatí, lze se dodatečně obrátit se svým nárokem na exekutora.

Kdy je dluh splatný

Podle § 563 obč. zák. není-li doba splnění dohodnuta, stanovena právním předpisem nebo určena v rozhodnutí, je dlužník povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o plnění věřitelem požádán.

Jaký je rozdíl mezi veřejným a státním dluhem

Pokud státní rozpočet má vyšší příjmy nežli výdaje, tak státní dluh klesá či stát tvoří rezervy. Veřejný dluh v sobě zahrnuje státní dluh, ale také další výsledky veřejných rozpočtů – krajů, měst a obcí. Jelikož kraje a obce hospodaří přebytkově, tak je v současnosti veřejný dluh nižší než dluh státní.

Jak roste státní dluh

Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně stoupla ze 40,4 % na 45,2 % HDP, vliv nominální změny dluhu činil +8,3 p. b., přičemž rostoucí nominální HDP přispěl k poklesu zadlužení o – 3,6 p. b. Mezičtvrtletně dluh stoupl o 187,5 mld.

Jak vzniká závazek

Závazek vzniká zejména uzavřením smlouvy, ale také způsobením škody, bezdůvodným obohacením, případně i z jiných zákonných skutečností.

Co to je věřitel

Věřitel je fyzická nebo právnická osoba, která jinému subjektu (dlužníkovi) poskytuje plnění, například peníze, hmotný i nehmotný majetek či právo na užívání konkrétní věci. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, zatímco dlužník má dluh vůči věřiteli. Vztah mezi věřitelem a dlužníkem zpravidla upravuje smlouva.

Jak mám žít s dluhy

5 věcí, které byste měli udělat, pokud se chcete zcela zbavitNechoďte tolik do restaurace. I když jdete na večeři či oběd jen párkrát do týdne, projeví se to negativně na vaší peněžence.Nekontrolujte neustále sociální média.Přiznejte si stav věci.Omezte velké finanční výdaje.Nebojte se jiné práce.

Co znamená žít na dluh budoucnosti

Takový člověk si myslí, že je zajištěný, jenže pak se v jeho životě stane něco, co nečekal – ztratí práci, partnera, přijde závažná nemoc – a jediné, co mu zbude, je půjčit si.

Jak vymahat penize od dlužníka

V takové situaci bývá nejlepší obrátit se na advokáta, který na základě dostupných podkladů zpracuje a pošle dlužníkovi takzvanou předžalobní výzvu. Ta slouží jako poslední varování před podáním žaloby k soudu. Z praxe jde o velmi účinný nástroj, kterého se řada dlužníků zalekne a raději situaci začne řešit.

Jak vymáhat dluhy bez smlouvy

Vaši "půjčku bez papíru" můžete vymáhat soudní nebo mimosoudní cestou. Nejdříve je vhodné vymáhat pohledávku mimosoudně, a to písemnou výzvou k vrácení dluhu. Tuto výzvu je vhodné zaslat dlužníkovi doporučenou poštou. Pokud by dlužník nadále nereagoval, můžete přistoupit k soudnímu vymáhání pohledávky.

Co je to uznání dluhu

Uznání dluhu je jednostranné písemné právní jednání, které dlužník adresuje věřiteli a kterým uznává určitý dluh vůči němu. Jde o jednu z forem utvrzení závazku, jejíž funkce spočívá v tom, že zakládá právní domněnku existence dluhu v době uznání.

Kdy dluh dospěje

U naprosté většiny pohledávek platí obecná tříletá promlčecí doba. Poměrně často se však můžeme setkat se situací, že věřitel na své právo „zapomene“ a u soudu jej uplatní až po uplynutí této doby.

Kde se berou penize na statni dluh

Vláda si většinu chybějících peněz obvykle půjčuje emisním financováním, vydáváním dluhopisů (neboli obligací) a dalších cenných papírů s takovou úrokovou sazbou, aby je někdo koupil. Většina států své dluhy vůbec nesplácí – když dojde na splatnost dluhopisů prostě vydají dluhopisy nové (tzv. rolování).

Kdo vlastní český dluh

Hlavními držiteli českého dluhu jsou finanční instituce, které vlastní 65,5 % státních dluhopisů. Zásadními investory do českých dluhopisů jsou také nerezidenti držící 26 % dluhu. Jejich odklon od českých dluhopisů by vedl k makroekonomické nestabilitě, vyšší inflaci i slabší koruně.

Kde se berou penize na státní dluh

Vláda si většinu chybějících peněz obvykle půjčuje emisním financováním, vydáváním dluhopisů (neboli obligací) a dalších cenných papírů s takovou úrokovou sazbou, aby je někdo koupil. Většina států své dluhy vůbec nesplácí – když dojde na splatnost dluhopisů prostě vydají dluhopisy nové (tzv. rolování).

Jak může zaniknout závazek

Nejjednodušší a nejčastější způsob, jakým závazek zaniká, je ten, že je splněn. Například závazek zaplatit kupní cenu pochopitelně zaniká jejím zaplacením. Obecně platí, že závazek musí být splněn řádně a včas na náklad a nebezpečí dlužníka.

Kdo může být věřitel

Věřitel je fyzická nebo právnická osoba, která jinému subjektu (dlužníkovi) poskytuje plnění, například peníze, hmotný i nehmotný majetek či právo na užívání konkrétní věci. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, zatímco dlužník má dluh vůči věřiteli. Vztah mezi věřitelem a dlužníkem zpravidla upravuje smlouva.

Kdo rozhoduje o exekuci

Samotné exekuční řízení se zahajuje na návrh. O návrhu musí soud rozhodnout nejpozději do 15 dnů od jeho předložení. Návrh musí podat věřitel a může jej podat buď přímo exekutorovi, nebo příslušnému exekučnímu soudu s určením exekutora, který má exekuci provést.

Jak vyzrát na dluhy

Využijte služby odborníkůPožádejte o pomoc rodinu nebo známéNedělejte si žádné další dluhy.Upravte si splátkový kalendášRefinancujte si úvěr.Konsolidujte si úvěr.Požádejte o odklad splátek.Prodejte majetek.

Jak se rychle zbavit dluhů

Jak se tedy zbavit dluhů Splatit je. Když budete platit více než požadovanou minimální splátku, ušetříte na úrocích a dluh splatíte rychleji. I kdyby to mělo být třeba jen o pětistovku nebo tisícovku měsíčně více, pořád se dluhů zbavíte o něco dříve, což vás ve výsledku i vyjde levněji.

Kdy je rozumné žádat o spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je podle něj také vhodné použít, pokud potřebujeme aktuálně financovat nějaký nenadálý výdaj a nemáme finanční rezervy, třeba když potřebujeme opravit auto nebo se rozbila televize a potřebujeme koupit novou.