Jak se skloňují ruce?

Jak skloňovat oči

používáme v množném čísla tvary oči, uši (psí oči, králičí uši), v 7. pádě množného čísla používáme ve slovech oči, uši, ruce, nohy a jejich zdrobnělinách zakončení -ma: s očima, ušima, rukama, ručičkama, nohama (pozor, ale s koleny a rameny).
Archiv

Jak se skloňují slova

Skloňování spočívá v obměnách tvarů slovní jednotky (lexému), aniž by přitom došlo ke změně jejího základního významu. Děje se tak obvykle pomocí afixů, nejčastěji koncovek, anebo obměnami kořenů slov. Skloňování vedle dalších gramatických prostředků (slovosled, předložky aj.)

Jak se skloňuje příjmení

Příjmení s koncovkou -a se skloňují vesměs podle vzoru „sluha“ (Straka, Vrba, Svoboda… jako Vévoda, Starosta…). 3. Všecka příjmení s koncovkou -e skloňujeme správně podle vzoru „soudce“ (Bouše, Srdce, Nevole, Bechyně, Purkyně…); osobní jména Kníže, Hrabě, Poupě, Dítě…

Jak se skloňuje slovo nohy

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ nohu nohy
vokativ noho nohy
lokál noze nohách
instrumentál nohou nohami

Jak se skloňuje koleno

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ koleno kolena
vokativ koleno kolena
lokál kolenu / koleni / koleně kolenech, kolenou, (nářečně, v Čechách) kolenouch*
instrumentál kolenem koleny

Jak se skloňuje muzeum

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ muzeum muzea
vokativ muzeum muzea
lokál muzeu muzeích
instrumentál muzeem muzei

Jaké i se píše na konci příjmení

Měkké -i v koncovce příjmení se píše pouze ve tvaru 1. p. mn. č., a to jen tehdy, je-li mezi pojmenovávanými rodinnými příslušníky alespoň jeden mužského rodu životného.

Jak se skloňují cizí příjmení

Cizí jména vlastní skloňujeme většinou ve shodě se svým rodem a zakončením v 1. pádě jako jména domácí, např. Puškin (vzor pán), Mickiewicz (vzor muž), Zola (vzor předseda), Tokio (vzor město)…

Jak se skloňují číslovky

Číslovky tři, čtyři

tři čtyři
1. pád tři čtyři
2. pád tří, třech čtyř, čtyřech
3. pád třem čtyřem
4. pád tři čtyři

Co je to koleno

Koleno či kolenní kloub (articulatio genus) je nejsložitější kloub v lidském těle. Spojuje stehenní kost, holenní kost a největší sezamskou (sezamovou) kost těla – čéšku. Umožňuje švihový pohyb dolní části nohy a tím lokomoci.

Jak se skloňuje jméno Zeus

Zeus

1. pád Zeus
3. pád Diovi
4. pád Dia
5. pád Die
6. pád (o) Diovi

Jak se skloňuje orchidej

záleží na tom v jakém tvaru toto slovo používáme. Můžeme totiž psát orchidej se zakončením -ej a tu skloňujeme opravdu podle vzoru píseň, jak píšete (orchidej bez orchideje jako píseň bez písně). Můžeme ale také psát orchidea se zakončením na -ea.

Jak správně skloňovat příjmení

Kdybyste chtěla k oslovení připojit titul, nebo oslovit příjmením i jménem, musíte použít 5. pádu: pane doktore/inženýre Nováku; Petře Nováku, apod. Pokud jde o zakončení: vzor pán není striktním předpisem, jak skloňovat, nýbrž vybraným slovem, které má případy shrnovat.

Jak se skloňuje Nagy

Pokud jde o spřežku (-gy, -ty, -ny, -ly), je skloňování následující: Karácsony [karáčoň], 2. pád Karácsonye [karáčoňe]; Nagy [nať], 2. pád Nagye [naďe]; Király [kiráj], 2. pád Királye [kiráje]; přechylování Aranyová [araňová] apod.

Jak oslovit podle příjmení

Kdybyste chtěla k oslovení připojit titul, nebo oslovit příjmením i jménem, musíte použít 5. pádu: pane doktore/inženýre Nováku; Petře Nováku, apod. Pokud jde o zakončení: vzor pán není striktním předpisem, jak skloňovat, nýbrž vybraným slovem, které má případy shrnovat.

Jak se skloňuje tisíc

skloňováníEditovat

pád singulár plurál
akuzativ tisíc tisíce
vokativ tisíci tisíce
lokál tisíci tisících
instrumentál tisícem tisíci

Jak se skloňuje tři

Číslovky tři, čtyři

tři čtyři
1. pád tři čtyři
2. pád tří, třech čtyř, čtyřech
3. pád třem čtyřem
4. pád tři čtyři

Jak na bolest čéšky

Patelární páska PushSports může výrazně snížit vnímanou bolest. Závažnějším poraněním čéšky je její vykloubení (luxace pately). Někdy se čéška vrátí na své místo sama, dojde k tzv. spontánní repozici.

Co to je meniskus

Jako meniskus se označuje srpkovitý útvar z vazivové chrupavky, který částečně zasahuje do kloubní štěrbiny. Obvod je pevně srostlý s kloubním pouzdrem. Tenký vnitřní okraj menisku přiléhá ke kloubním plochám, vůči kterým je částečně pohyblivý.

Jak se skloňuje idea

Jména zakončená na ‑ea

jednotné číslo množné číslo
1. p. idea idey / ideje
2. p. idey / ideje idejí
3. p. ideji ideám / idejím
4. p. ideu idey / ideje

Jak skloňovat cizí jména

Jména cizího původu zakončená ve výslovnosti i v písmu na ‑e skloňujeme podle toho, která souhláska koncovému ‑e předchází. Předchází‑li tvrdá nebo obojetná souhláska (kromě s, z), skloňujeme jména podle vzoru „pán“ nebo pomocí zájmenných koncovek.

Jak se skloňuje téma

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ téma témata
vokativ téma témata
lokál tématu / tématě tématech
instrumentál tématem tématy

Jak správně oslovovat příjmením

Kdybyste chtěla k oslovení připojit titul, nebo oslovit příjmením i jménem, musíte použít 5. pádu: pane doktore/inženýre Nováku; Petře Nováku, apod. Pokud jde o zakončení: vzor pán není striktním předpisem, jak skloňovat, nýbrž vybraným slovem, které má případy shrnovat.

Jak oslovovat když jsou dvě příjmení

„Když mluvíme v běžném hovoru o někom se dvěma příjmeními, často se užívá jenom to druhé, ale přímé oslovování je trochu citlivější. Jestliže se žena rozhodne užívat obě příjmení, tak jí na tom patrně záleží, a proto bych doporučoval oslovovat zdvojeným příjmením,“ radí.

Jak se skloňuje číslovka 2

Dva, obadva (domy) oba (chlapci)dvou (domů) obou (chlapců)dvěma (domům) oběma (chlapcům)dva (domy) oba (chlapce)dva (domy) oba (chlapci)dvou (domech) obou (chlapcích)