Čím zateplit rovnou střechu?

Čím zateplit plochou střechu

Naštěstí máte na výběr z velkého množství materiálů:Pěnový polystyren je levný a stavební firmy s ním mají velké zkušenosti.Stříkaná PUR izolace – Hodí se pro zateplení nových i starých plochých střech.Foukaná izolace – hodí se pouze pro zateplení střech s uzavřenou dutinou.Minerální vata je pružná a nehořlavá.
Archiv

Co dát na rovnou střechu

Na střechy s malým spádem použijeme asfaltové pásy, nebo PVC fólii. Tam kde je spád větší můžeme dát různé plechové krytiny typu Ruuki, asfaltové šindele nebo i tašky. Střechu většinou děláme jednou za život a vyplatí se o ní více popřemýšlet.
Archiv

Jakou izolaci na plochou střechu

Z tepelně izolačních materiálů se na plochých střechách a střechách menších sklonů používají nejčastěji polystyreny a minerální vlny, ovšem jako velmi účinná se ukázala být i izolace stříkaná – čili speciální pěny.
Archiv

Jakou izolaci použít do střechy

Zvoleným tepelně izolačním materiálem je pěnový polyuretan. Pěnový polyuretan má nejlepší tepelně-izolační vlastnosti ze všech používaných materiálů a již při relativně malých tloušťkách izolační vrstvy lze vyhovět současným požadavkům na zateplení šikmých střech. Polyuretan však nabízí velkorysá řešení i do budoucna.

Jak na plochou střechu

Plochá střecha musí být ve spádu, čili následuje spádová vrstva, ta se provádí buď vystěrkováním nosné konstrukce lehkým betonem ve vhodném sklonu (minimální je 2%), nebo spádováním izolační vrstvou. V nabídce jsou například spádové termoizolační klíny.

Jak zateplit plochou střechu polystyrenem

V případě jednoplášťové ploché střechy se často volí nenasákavá izolace, jako například extrudovaný polystyren, který se umístí na horní stranu pláště, nikoli pod něj. Na izolaci musí ještě přijít ochranná propustná vrstva kamínků nebo nasucho položených dlaždic.

Jak opravit plochou střechu

To znamená zaplnit nátěrem trhlinu nebo nahřát hořákem a rozetřít asfalt špachtlí a proříznout a opravit puchýře. Na menší opravy použijeme asfaltový tmel. Slouží k zalepení nevelkých prasklin, vymazání spojů, nebo na podlepení uvolněných asfaltových šindelů. Nemusíme při jeho použití rozehřívat asfaltové pásy.

Jakou fólii na plochou střechu

PVC fólie. Nejčastěji se plastové fólie vyrábí z PVC, tedy z termoplastu. Tyto fólie jsou obvykle používány na jednovrstvé hydroizolace plochých střech. Mohou se také použít pro hydroizolaci balkónu či terasy.

Čím se zatepluje střecha

Mezi takové materiály patří například tvrdé polyuretanové, resp. polyizokyanurátové izolační panely s označením PIR izolace, které nabízí významné technické výhody a hodí se právě pro nadkrokevní izolace šikmých střech a pro izolace střech plochých.

Jak zateplit starou střechu

Nejběžnější způsob zateplení podkroví šikmé střechy je mezi a pod krokvemi. Izolace z kamenné vlny se vkládá nejprve mezi dřevěnou konstrukci krovu a posléze i pod ni. Aby byly splněny požadavky na tepelněizolační vlastnosti konstrukce, izolace se pokládá ve dvou nebo i více vrstvách.

Co je pochozí střecha

Většinou jde o použití trapézového plechu na nosné dřevěné či kovové konstrukci, nad kterým je izolační skladba. Pochozí střecha – střecha, kde se předpokládá pohyb osoby, musí tedy splňovat i požadavky na zátěž, minimálně na místech k tomu určených.

Které druhy materiálu zvolíte pro zateplení plochých střech

TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY PLOCHÝCH STŘECH

Ve starších střešních konstrukcích se jako tepelná izolace nejčastěji vyskytuje škvára, škvárobeton, keramzit, pórobeton a pěnový polystyren. V současnosti se používají hlavně desky z čedičového vlákna, extrudovaného polystyrenu, expandovaného perlitu a PUR pěny.

Čím opravit lepenku na střeše

Opravy lepenkové střechy

Každé tři roky lepenku natřeme tekutou hydroizolací, známou i pod názvem tekutá lepenka, anebo hydrofobní izolací – více ZDE. Den, kdy tuto práci provedeme, by nemělo pršet a teplota ovzduší i podkladu by měla být vyšší než +5 °C.

Jak opravit střechu

Bitumenový tmel není samospásné řešení a používá se hlavně na provizorní opravy poškozené střechy. Je-li to možné, děravý střešní díl můžete vyměnit. Tmel se kromě nouzových oprav střechy hodí také na tmelení střešních lišt nebo okapů.

Jak položit střešní fólii

Střešní fólie se klade shora přímo na krokve. Před položením fólie je třeba zkontrolovat, zda jsou krokve v rovině. Před instalací střešní fólie umístíme v nejnižším místě na krokve okapnici. Ta zajistí, že případná voda tekoucí po fólii bude bezpečně odkapávat.

Jak svařit střešní fólii

rozsah svařovací teploty u PVC fólií je cca 520-600°C. Pokud se používá čistič pro oživení fólie, spotřeba pro střechu běžného RD (100-120m2) bude cca 0,5l.

Jak dlouho trvá zateplení střechy

Jak dlouho budou zateplovací práce trvat Zateplení polystyrenem trvá podle složitosti zakázky a v závislosti na klimatických podmínkách asi 2–3 týdny. Je však třeba počítat s přípravnými pracemi (vytvoření projektové dokumentace, výběr a oslovení stavební firmy, nákup izolantu apod.).

Jak na zateplení starého domu

Na starý dům se dobře uplatní izolace z dřevovláknitých desek, foukané drcené celulózy, minerální vlny nebo ekopanely z lisované slámy. Polystyrénové desky nejsou vhodným řešením. Kontaktní zateplení se však může aplikovat pouze na dokonale vysušený a stabilizovaný objekt.

Co je střešní rovina

Menší stavby (zejména obytné domy) se z většinou zastřešují pomocí rovin, mluvíme pak o tzv. střešních rovinách. Velké stavby se často zastřešují pomocí klínových, translačních nebo zborcených ploch.

Jak zateplit Atiku

Je možné provést i zateplení atik, a to jak svislé, tak vodorovné – navýšení atiky suchou cestou, v případě, že by po zateplení samotné střechy byla atika nízká, nebo do konce pod úrovní nového zateplení. Rozšíření atiky skrze chystané zateplení fasády, v budoucnosti již není nutné zasahovat do hotové střechy.

Jak opravit rovnou střechu

To znamená zaplnit nátěrem trhlinu nebo nahřát hořákem a rozetřít asfalt špachtlí a proříznout a opravit puchýře. Na menší opravy použijeme asfaltový tmel. Slouží k zalepení nevelkých prasklin, vymazání spojů, nebo na podlepení uvolněných asfaltových šindelů. Nemusíme při jeho použití rozehřívat asfaltové pásy.

Čím natřít lepenku na střeše

Na opravu a nátěr poškozené lepenkové střechy lze použít Tlumex plast plus. Lokální prasklinky v lepence lze opravit samotnou barvou zahuštěnou dřevěnými pilinami, případně kaolínem apod. Následně přetřete celistvě samotnou barvou.

Jak rekonstruovat střechu

Co rekonstrukce střechy obnáší a jaký je postup Odstranění staré střešní krytiny a jiných částí střechy (často například i krovy). Oprava nosné konstrukce střechy, impregnace krovů a oprava komínu, pokud je to potřeba. Rekonstrukce střechy je většinou spojena i s výměnou tepelné izolace.

Jak Pridelat difúzní fólii

Fólie se aplikuji horizontálně nebo vertikálně, potištěnou stranou směrem ke střešní kryti ně (exteriéru). Pokládka začíná u okapu a postupuje směrem k hřebeni. Horizontálni i vertikál ni překrytí je min. 10 cm (podle sklonu střechy).

Co se dává pod strechu

Difúzní fólie

Jedná se o nezbytný prvek střešní konstrukce, který zabraňuje pronikání vlhkosti zvenčí a zároveň umožňuje průchod vlhkosti z vnitřního prostoru objektu ven. Takto dochází k efektivnímu odvětrávání střešní konstrukce.