Co je zkratka pod?

Co je to zkratka PM

post meridiem (lat.) – odpoledne. V anglosaském počítání denních hodin doba od 12.00 do 23.59:59 evropského počítání. První polovina dne se označuje jako AM (ante meridiem).

Co je to zkratka ASAP

ASAP = as soon as possible

(Odpovězte prosím co nejdříve.)

Co je to DOA

Definice DOA zařízení:

DOA (Vadný při doručení) produkt v chápání HP CZ je nefunkční produkt, který dosud nebyl prodán prodejcem, dealerem nebo je prokazatelně vadný ihned po prodeji koncovému spotřebiteli. Vadný produkt znamená HW technicky vadný.

Co je to ALR

„Additional Logging Requirement“ – před zapsáním logu je nutné splnit nějakou podmínku. Nepoužívá se v případě tradičních keší, kde zalogování nesmí být vázáno na nic jiného, než nalezení keše.

Co je to zkratka DM

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli.

Kde se pouziva AM a PM

a.m. / p.m.

Platí přitom, že a.m. zastupuje periodu dopolední. Vychází z latinského ante meridiem, což překládáme jako před polednem, příp. dopoledne, v angličtině pak before midday. Na p.m. pak zůstává role periody následující, odpolední.

Co je to zkratka lol

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Co je to KK

+kk je zkratka pro kuchyňský kout. Většinou je to tedy počet obytných místností + kuchyňský kout. Proč se tedy někdy píše 1+kk a někdy zase 1+1 Spousty bytů i domů mývají mnohem více prostoru k dispozici, proto mají i celou “samostatnou místnost“ pro kuchyň.

Co je DOA reklamace

DOA reklamace (vadné po dodání) se řeší výměnou vadného zboží za nové ihned po přijetí zboží výrobcem. Podmínkou je uplatnění reklamace ihned po dodání, nebo v časovém intervalu, který určil výrobce. DOA reklamaci můžete využít pouze u některých značek.

Co je to DM na IG

Co je to Instagram Direct Instagram Direct je produkt pro posílání zpráv v aplikaci, který umožňuje soukromou výměnu textů, fotek, příspěvků a příběhů s jednotlivcem i několika lidmi.

Co znamená DM it on

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli.

Jak se řekne anglicky 7 30

seven thirty – 7:30. three fifteen – 3:15. five forty-one – 5:41.

Jak se píše am

Ante meridiem lat., dopoledne, v anglosaském počítání denních hodin doba od 0:00 do 11:59:59 evropského počítání. Poledne je obvykle 12:00 PM (12:00 AM je obvykle půlnoc). Druhá polovina dne se označuje jako PM (post meridiem). V textu se píše a.m. – malými písmeny a bez mezery.

Jak se řekne česky WTF

Informace o zkratce 'wtf'

What The Fuck Slušný překlad: Co to sakra má být!

Co je to zkratka SS

Oddíly SS (Schutzstaffel, Ochranný oddíl) vznikly původně jako osobní stráž Adolfa Hitlera a vedení NSDAP. Z malé bojůvky složené především z urostlých boxerů a bitkařů z mnichovských hospod a barů se během dvaceti let vytvořila elitní jednotka nacistické branné moci.

Co je to zkratka GG

Informace o zkratce 'gg'

dobrá hra; rovněž možno použít k výzvě rezignace soupeři ("skončils, kámo"), Nešlo nic, je hotovo…

Kdy mám nárok na vrácení peněz při reklamaci

Zákon říká, že o reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned, nejpozději pak do 3 dnů od jejího převzetí. Odstranit vadu pak musí bez zbytečného odkladu, ale nejdéle do třiceti dní. Pokud to v této lhůtě nestihne, jde o podstatné porušení smlouvy a zákazník může od smlouvy odstoupit a požadovat peníze zpět.

Kdy mám právo na reklamaci

Reklamace z pohledu prodejce. Pokud se jakákoliv vada zboží projeví v průběhu záruční doby, má zákazník ze zákona právo jej reklamovat. Reklamace zboží je možná ve lhůtě do dvou let od nákupu v obchodě nebo od převzetí v případě nákupu na internetu.

Co znamená SZ na Instagramu

SZ je zkratka pro "Soukromá Zpráva" (private message nebo také direct message) je funkce na sociálních sítích, která umožňuje zaslat zprávu, kterou uvidí pouze vybraný adresát (případně více adresátů).

Co znamená pište do DM

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli. Hashtag – slovo nebo fráze označená znakem „#“. Význam slova označeného tímto symbolem je dnes chápán jako forma klíčového slova.

Co je to zkratka Ig

Vznik. Instagram byl založen na podzim roku 2010, a jeho název vznikl spojením slov Instant Camera a Telegram. Tvůrci byli američtí podnikatelé, Kevin Systrom a Mike Krieger. Název měl za úkol být jednoduchý a co možná nejsnáze vyslovitelný, brzy se ale ujala zkratka IG, a to ještě v roce 2010.

Co to je DM na IG

Co je to Instagram Direct Instagram Direct je produkt pro posílání zpráv v aplikaci, který umožňuje soukromou výměnu textů, fotek, příspěvků a příběhů s jednotlivcem i několika lidmi.

Jak se anglicky řekne p * * * *

[vulg.] cunt {podstatné jméno} [vulg.]

Jak se anglicky řekne H * * * *

shit {podstatné jméno} [vulg.]

Co je to BBF

Best friends forever (česky Nejlepší přátelé navždy) nebo BFF je anglická fráze, která popisuje blízké přátelství typické pro dospívající dívky a chlapci nebo mladé ženy. Taková přátelství jsou charakterizována pocitem důvěry a stálosti.