Co na střechu přístřešku?

Co dát na střechu zahradního domku

Jako finální střešní krytinu můžete použít samolepicí asfaltové pásy, střešní šindele (zde pozor na min. sklon střechy, viz také: Jak položit střešní šindel), nebo střešní krytinu pro zahradní domky – CharFIX ELAST COOLna (která se aplikuje přímo bez podkladního pásu).

Co dát na střechu pergoly

Jedná se o bitumenové vlnovky, dřevěné šindele, pálené či betonové tašky a plechové střechy. Dá se také uvažovat o textilním zakrytí. Vždy záleží, co od zvoleného materiálu očekáváte.

Čím pokrýt střechu

Střešní krytina chrání nejen části střešního pláště, ale i samotný interiér před povětrnostními vlivy. Současný trh nabízí mnoho možností čím pokrýt střechu. Můžete si vybrat z materiálů jako plech, keramika,beton, plast, břidlice, vláknocement či asfalt. Pohybují se v rozdílných cenových relacích.

Jak zastřešit dřevník

Zastřešení dřevníku

Variant řešení opět existuje hned několik – od plechové krytiny, přes skládanou střešní krytinu i asfaltové pásy či šindele. Nehledě na typ krytiny by dřevníky a přístřešky měly mít dostatečně vyspádovanou plochu zastřešení tak, aby se voda nezdržovala nad dřevem.

Čím pokrýt střechu kůlny

Pod 12 procent je podkladní lepenka pod šindel " povinná " Mezi 12 – 30 % se její použití doporučuje. Teprve sklon nad 30% zajistí že se voda vzlínáním a zafoukáním větrem nedostane pod šindel. Pokud máte horní vrstvu prkna tak možností je X. Vlnitý plech, šindel, asfaltová lepenka nebo PVC folie.

Jak správně položit lepenku na střechu

Pokládka asfaltových pásů podle druhu izolace

Asfaltová střešní krytina je nejčastěji pokládána ve dvou vrstvách – nejprve podkladní asfaltový pás a na něj vrchní finální pás. Podkladní pásy pokládejte rovnoběžně s okapovou hranou nebo kolmo na ni. Od sklonu střech 5° a výše je nutné pokládat pouze kolmo.

Jak položit šindel na střechu

Pokládka šindelů

Šindele se pokládají po řadách od spodní části nahoru. Pro startovací řadu můžeme použít prakticky libovolný šindel. Spodní část této řady podlepíme bitumenovým tmelem. Startovací řada se přibije rovně na okraj střechy, nejlépe přes oplechování.

Jak se chodí po střeše

Chůze po střeše

Pro usnadnění chůze po střeše nadzdvihneme jednu tašku a tu, co je pod ní, posuneme nahoru. Objeví se otvor, takže po taškách můžeme chodit jako po schodech. Nezapomeňme na bezpečnost a zajištění proti pádu!

Jakou krytinu na dřevník

Pokud vám jde o střechu pouze praktickou a dřevník či kolna nebudou příliš vidět, stačí použít asfaltové pásy, které jsou vhodné hlavně na střechy rovné a ty s mírným sklonem.

Jakou střechu na dřevník

Jako krytinu doporučujeme spíše lehčí materiál, třeba asfaltové šindele nebo plechovou krytinu, protože nezatíží příliš konstrukci dřevníku a nedojde ke zřícení celé stavby.

Jakou lepenku na střechu

Jako podkladní pásy vždy používejte střešní lepenky s nenasákavou nosnou vložkou. Případné zatečení vody do nosné vložky totiž způsobí estetické i funkční problémy! S pokládáním podkladních pásů střešních lepenek začínáme vždy v úžlabí a pokládáme je směrem nahoru na suchý a rovný povrch s dostatečnou nosností.

Jak se pokládá střecha

Tašky jsou pokládány od okapu nahoru. Pro dodatečnou stabilitu a zajištění před silným větrem, je doporučené připevňování tašek příchytkami k lati každé třetí tašky diagonálně. Přichytávat nebo připevňovat do latě např. pomocí vrutů je potřeba také okrajové tašky.

Jak opravit šindel na střeše

Nerovnosti a kosmetické vady lze korigovat různými tmely na opravy střech. Místa opravované střešním tmelem můžete „zamaskovat“ pomocí posypu, který se ze střešních šindelů smyl a usadil v okapu. Sesbírejte jej do malého šálku, odstraňte nečistoty. Poté posypejte opravované místo a opatrně špachtlí zamáčknete do tmelu.

Jak položit střechu

Je nutné ho na několika místech dostatečně ukotvit ke střešním latím. Při pokládce postupujeme zprava doleva a od okapu nahoru. U větších střešních ploch se často tašky pokládají současně i z druhé strany, protože betonové tašky lze pokládat i zleva doprava. Tašky se pokládají ve sloupcích směrem od okapu k hřebeni.

Jak se jistit při práci na střeše

Při pádu z volného okraje střechy jsme při uvázání na laně ohroženi tzv. kyvadlovým efektem. Při práci na okrajích střechy se proto nejlépe ochráníme pomocí ukotveného šikmého lana, na které si navážeme postroj. Speciálně musí být bráněno sklouznutí ze střechy při jejím sklonu větším než 25°.

Jak vyrovnat střechu

Na nárožích a v úžlabích řežeme latě až k jejich středu. Na štítech latě zkrátíme až po rozměření plochy střechy před pokládkou tašek. Při dokončování střechy se lze zaměřit na vikýře. Z pohledu na ořezané nárožní hrany je vidět, že na valbu vikýře je třeba ještě připevnit latě.

Co dát pod Drevnik

Když dřevník, pak ze dřeva, ovšem konstrukce může být i kovová. Proti silnému větru stačí konstrukci kotvit v betonových patkách. Důležitá je pak podlaha dřevníku, nejenže je ideální pevná a suchá, ale měla by být též vyvýšená a vzdušná. Klidně může jít o holou zem a na ni stačí položit dřevěné palety.

Na co postavit dřevník

Můžeme stavět přímo na zemi, která by ovšem měla být pevná a rovná. Nebo si připravíme udusané štěrkové pole, které bude rychle odvádět dešťovou vodu z povrchu země. A základ pro dřevník můžeme i vybetonovat. Trámky dotýkající se země stavíme na dlaždice nebo kameny.

Jak dlouho vydrží IPA na střeše

Životnost této střechy vždy závisí na zvoleném typu šindele, kvalitě pokládky, zvolené konstrukci krovu a řešení odvětrání střechy. Pohybuje se od 5 do 20 let pro šindele z oxidovaných asfaltových pásů a 25 až 50 let pro modifikované asfaltové šindele.

Čím přilepit hřebenáče

Flexibilní cementové lepidlo je určeno pouze k lepení tenkovrstvou technologií, tj. cca kolem 10 mm tl. Pokud chcete lepit hřebenáče, které navíc musí snášet extrémní výkyvy teplot, je lepší použít vápennou maltu.

Jak dlouho vydrží šindel

Životnost šindelů se pohybuje od 30 do 60 let, přičemž výrobci garantují většinou tu spodní hranici. Vždy závisí na zvoleném typu šindele, kvalitě pokládky, zvolené konstrukci krovu a řešení odvětrání střechy. Všechny střešní asfaltové šindele v průběhu své životnosti plešatí – ztrácejí hydrofobizovaný posyp.

Jak zlikvidovat šindel

Pokud ho nepřekrýváte novou vrstvou šindele (podrobnosti jsme psali zde), je potřeba šindele odstranit a odvézt na skládku. Na skládce jsou zařazeny do skupiny dle Katalogu odpadů a dle toho je účtována cena za skládkovné.

Jak se lepí lepenka na střechu

Asfaltová střešní krytina je nejčastěji pokládána ve dvou vrstvách – nejprve podkladní asfaltový pás a na něj vrchní finální pás. Podkladní pásy pokládejte rovnoběžně s okapovou hranou nebo kolmo na ni. Od sklonu střech 5° a výše je nutné pokládat pouze kolmo.

Jak se pohybovat na střeše

Pokud se chcete po střeše pohybovat a určité části opravovat, musíte na daná místa instalovat stoupací plošiny. Nejčastěji se jedná o okolí komínů, vikýřů, antén, solárních systémů nebo satelitů.

Jak dlouho trvá udělat střechu

To závisí na velikosti a složitosti střechy a na materiálu krytiny: pokrývačské práce na malé, jednoduché střeše mohou být dokončeny za dva dny; zatímco velký, komplexní projekt může trvat třeba týden. Když začnete, neměli byste práce přerušovat z žádného důvodu, jedině s výjimkou špatného počasí.