Jak se skloňuje žena?

Jaký je rod ženský

Vzory rodu ženského jsou žena, růže, píseň, kost. Končí-li jméno na souhlásku, řídíme se vzory: píseň, kost, pokud na samohlásku – vzory: žena, růže. Žena je vzor tvrdý, naopak ostatní (růže, píseň a kost) řadíme mezi vzory měkké (viz též téma Koncovky podstatných jmen: ženský rod).
Archiv

Co je za vzor konev

Slovo konev tedy skloňujeme podle vzoru píseň.
ArchivPodobné

Jak se skloňuje jméno

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ jméno jména
vokativ jméno jména
lokál jménu / jméně jménech
instrumentál jménem jmény

Jak se skloňuje píseň

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ píseň písně
vokativ písni písně
lokál písni písních
instrumentál písní písněmi

Jaký vzor je hráz

Pravopis podstatných jmen rodu ženského

VZOR PÍSEŇ 1
leží v postel _ i í y ý málo koroptv _ i í y ý
záhon s petržel _ i í y ý k vysoké hráz _ i í y ý
mléko v konv _ i í y ý ch voda v tykv _ i í y ý
tráva na mez _ i í y ý ch při povodn _ i í y ý ch

Jak se skloňuje mysl

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ mysl mysli
vokativ mysl mysli
lokál mysli myslích
instrumentál myslí myslemi

Jaký je vzor radosT

Vzor kost: kost bez kosti – používá se, pokud podstatné jméno končí v 1. pádě na souhlásku a pokud je ve 2. pádě -I (např. radosT bez radosTI).

Jak se skloňuje jméno Andrea

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ Andreu Andrey
vokativ Andreo Andrey
lokál Andree / Andrei / Andreji Andreách
instrumentál Andreou Andreami

Jak se skloňuje Nagy

Pokud jde o spřežku (-gy, -ty, -ny, -ly), je skloňování následující: Karácsony [karáčoň], 2. pád Karácsonye [karáčoňe]; Nagy [nať], 2. pád Nagye [naďe]; Király [kiráj], 2. pád Királye [kiráje]; přechylování Aranyová [araňová] apod.

Jak se skloňuje slovo sůl

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ sůl soli
vokativ soli soli
lokál soli solích
instrumentál solí solemi

Jak se skloňuje mez

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ mez meze
vokativ mezi meze
lokál mezi mezích
instrumentál mezí mezemi

Jak se skloňuje slovo loď

Jména zakončená na ‑ť, ‑ď

2. p. j. č. 7. p. mn. č.
kapraď ‑dě / ‑di ‑děmi
loď ‑di / ‑dě ‑děmi / ‑ďmi
měď ‑di ‑ďmi
nit ‑tě / ‑ti ‑těmi

Jaký je vzor Kos

Pádové tvary podle vzoru „pán“ se jako variantní užívají i u některých jednoslabičných jmen, pokud je taková rodinná tradice nositele jména, a to především u jmen, u kterých je stále patrný původní obecný význam (Rys, Kos, Gross –⁠ 2.

Jak skloňovat vejce

podstatné jméno vejce skloňujeme podle vzoru moře, jen v 2. pádu množného čísla má toto slovo tvar (bez) vajec (zatímco moře má tvar bez moří). Častou chybou je používání tvaru (bez) vejcete, podstatné jméno vejce ale podle vzoru kuře rozhodně neskloňujeme, správně je skutečně vzor moře.

Co je za vzor mrkev

Vzor píseň je vzor měkký tvrdý smíšený nelze ho zařadit Tvar „větvemi“ je: 6. p. č. mn. 7. p. č. j. 7. p. č. mn. 2. p. č. mn.
Tvar slova mrkev v 6. p. č. mn. bude: mrkve mrkvemi mrkvích mrkvi Které slovo se neskloňuje podle vzoru píseň labutě škeble kaluže povodeň

Jak se Sklonuje Lucia

Lucia [lučíja], Maria [maríja]). První typ (María, Rosalía) se skloňuje zpravidla pomocí koncovek vzoru „žena“ (s možnými dubletami podle vzoru „růže“ v 3. a 6. p.).

Jak se dá říkat Andree

Domácky se Andrea může nazývat jako Andri, Andra, Andrej, zdrobněle pak Andrejka či Andruška. Jméno Andrea znají i jiné jazyky, s oblibou se užívá například na Slovensku nebo v anglicky mluvících zemích, v Itálii se uplatňuje jako ženské i mužské jméno.

Jak se skloňují cizí příjmení

Cizí jména vlastní skloňujeme většinou ve shodě se svým rodem a zakončením v 1. pádě jako jména domácí, např. Puškin (vzor pán), Mickiewicz (vzor muž), Zola (vzor předseda), Tokio (vzor město)…

Jak se skloňuje pán

Výběr koncovky závisí na zakončení tvarotvorného základu. Vzor „pán“ má v 5. p. j. č. koncovky ‑e, ‑u, vzor „muž“ ‑i, ‑e, vzor „soudce“ koncovku ‑e (bez alternace předchozí souhlásky), vzor „předseda“ koncovku ‑o.

Jaký je vzor Jirka

Některé učebnice a příručky pro tato slova uvádějí vzor Jiří, tento vzor se ale zcela shoduje se vzorem jarní, podle kterého skloňujeme přídavná jména. Častěji se tedy setkáte spíše s tím, že se tato podstatná jména mají skloňovat podle vzoru jarní pro přídavná jména mužského životného rodu.

Co je to vejce

Vejce je vaječná buňka plazů, ptáků a vejcorodých savců. Jeho základními strukturálními složkami jsou žloutek, bílek a ochranný obal. Vejce vzniká v těle samice z samičí pohlavní buňky. Oplozené vejce obsahuje namístě zárodečného terčíku zárodek a veškerou výživu pro další embryonální vývoj nového jedince.

Co je za vzor petržel

Pravopis podstatných jmen rodu ženského

VZOR PÍSEŇ 1
leží v postel _ i í y ý málo koroptv _ i í y ý
záhon s petržel _ i í y ý k vysoké hráz _ i í y ý
mléko v konv _ i í y ý ch voda v tykv _ i í y ý
tráva na mez _ i í y ý ch při povodn _ i í y ý ch

Jaký je vzor labuť

Mužské příjmení Labuť by se tedy mělo skloňovat podle vzoru muž: Labuť, Labutě, Labuťovi (u vl. jmen je běžnější tato koncovka místo -i – muži), Labutě, Labuti, Labuťovi (st. jako 3. pád), Labutěm.

Jak se skloňuje jméno Mia

Jednotné číslo

Pád Slovo
1 Mia
2 Miy
3 Mie
4 Miu

Jak říkat Anna

Variant jména v češtině je nespočet, jmenujme alespoň některé z nich: Aňa, Áňa, Andy, Andula, Andulka, Anča, Anička, Ančička, Anče, Ančí, Anina, Anynka, Nanynka apod.