Jak se píše Staroměstský orloj?

Jak se píše orloj

orloj, -e m.
Archiv

Jak funguje Staroměstský orloj

Vysvětlení je jednoduché. Orloj určuje čas podle skutečného postavení Slunce. V době, kdy u nás platí letní čas, ukazuje tedy o hodinu méně, než je skutečnost. Na správný letní čas jsou nastavovány pouze hodiny po bocích Staroměstské věže.

Jak se čte orloj

Dolní část sféry představuje noc, vlevo je červeně zbarvená část svítání (Aurora) a východ (Ortus), vpravo je znázorněn západ slunce (Occasus) a soumrak po západu slunce (Crepusculum). Po obvodu astrolábu je pohyblivý prstenec s arabskými číslicemi. Pod ním jsou vyznačené římské číslice.

Kdo je autorem pražského orloje

Mikuláš z Kadaně: Královský hodinář a orlojník v době vlády Václava IV., autor Staroměstského orloje, jehož mechaniku připravil na základě výpočtů Jana Šindela. Mistr Hanuš či Jan, zvaný Růže: Hodinář a orlojník původem snad z Hradce Králové, byl pověřen péčí o pražský orloj v letech 1475–1497.

Jak je starý orloj

Slavný pražský orloj zdobí průčelí Staroměstské radnice od roku 1410. Na jižní straně radniční věže byl pro něj vybudován speciální kamenný přístavek, do kterého bylo celé mechanické ústrojí uloženo.

Kdy byl opraven orloj

V důsledku požáru celé radnice došlo i rozsáhlému poškození zařízení. Oheň zasáhl nejen celou dřevěnou konstrukci, ale především celý mechanismus a sochy apoštolů. Díky neuvěřitelné práci bratrů Veseckých byl orloj v roce 1948 opraven a opět plně funkční, a je tomu tak dodnes.

Jak často zvoní orloj

Každou celou hodinu orloj oživí fascinující divadlo pochodujících apoštolů, pohyblivých soch po jeho krajích, aby vše ukončil mohutný zvuk zvonu na vrcholu věže.

Co všechno ukazuje Staroměstský orloj

Astronomický orloj, geniální přístroj, který po celá staletí ukazuje nejen čas a datum, ale i polohu Slunce, fáze Měsíce, astronomické cykly a svátky křesťanského kalendáře.

Jak vzniklo slovo orloj

Nejznámější celebrita – staroměstský orloj

Slovo odvozené z latinského výrazu horologium, hodiny, ve středověku označovalo mechanické věžní hodiny, doplněné dalšími mechanismy; ty většinou ukazují kalendáře, zvěrokruhy, východy a západy Slunce a Měsíce či polohu některých těles na obloze.

Co je na pražském orloji

Astronomický orloj, geniální přístroj, který po celá staletí ukazuje nejen čas a datum, ale i polohu Slunce, fáze Měsíce, astronomické cykly a svátky křesťanského kalendáře.

Kde najdeme Staroměstský orloj

Středověké mechanické věžní hodiny jsou umístěné na jižní straně věže Staroměstské radnice. Každou celou hodinu (9.00 – 23.00) se na orloji objevuje 12 figur apoštolů.

Kdy byla postavena Staroměstská radnice

Staroměstská radnice v Praze byla založena roku 1338 (jako první v Čechách) na základě privilegia uděleného staroměstským měšťanům králem Janem Lucemburským. Tvoří ji komplex několika domů přiléhajících ke Staroměstskému náměstí postupně připojovaných do jednoho celku pro potřeby správy Starého Města pražského.

Kdo je na orloji

Apoštolové

Pořadí Levé okénko Pravé okénko
3. sv. Tadeáš, nazývaný též Juda Tadeáš či Juda Jakubův kyj sv. Filip kříž
4. sv. Tomáš kopí sv. Pavel z Tarsu meč a kniha
5. sv. Jan Evangelista, syn Zebedeův a bratr Jakuba kalich sv. Šimon Kananejský pila
6. sv. Barnabáš svitek sv. Bartoloměj kůže

Kdy chodi Apostolove na orloji

Orloj je tvořen několika částmi – kromě astronomické a kalendářní desky je opatřen mechanismem dvanácti apoštolů, kteří se každou celou hodinu (9.00 – 23.00) objevují ve dvou malých okénkách.

Co to je orloj

Orloj (z lat. horologium, hodiny, a ital. orologio) jsou obvykle věžní hodiny, které kromě času ukazují další údaje, například polohu Slunce a Měsíce na obloze, případně fázi Měsíce, polohy dalších planet, sluneční čas a další. V určitém smyslu lze orloj považovat za předchůdce planetária.

Jak je vysoká Staroměstská radnice

Radnice se v současné době skládá ze spojení 5-ti samostatných domů, které k ní byly postupně připojovány. Zvláště typickou je pro stavbu Staroměstské radnice její 69,5m vysoká věž z druhé poloviny 14. století, která je na východní straně ozdobena arkýřem, součástí radniční kaple.

Kdo nechal postavit orloj

Již roku 1402 jsou zmiňovány hodiny na věži a roku 1410 zde byl hodinářem Mikulášem z Kadaně pravděpodobně ve spolupráci s astronomem Janem Šindelem postaven současný orloj. Kolem roku 1470 byla doplněna architektonická a sochařská výzdoba a roku 1490 orloj upravil hodinář mistr Hanuš.

Jak často bije orloj

Každou celou hodinu orloj odbíjí od roku 1948. Staroměstský orloj nezachycuje v Česku stále používaný letní čas.

Co znamená smrtka na orloji

Smrtka. Kostlivec či smrtka se vyznačuje přesýpacími hodinami, kterými otáčí jako symbol odměřování času života. Svým zvoněním a souhlasným kýváním připomíná všem neodvratný osud.

Kdy byl postaven Staroměstský orloj

613Pražský orloj / Stáří (1410)

Kdo postavil Staroměstskou radnici

Staroměstská radnice
Výstavba 1338
Stavebník Jan Lucemburský
Současný majitel Staré Město (Praha).
Poloha

Kdo vymyslel orloj

Nejstarší částí orloje je mechanický hodinový stroj a astronomický číselník, které vytvořil roku 1410 hodinář Mikuláš z Kadaně, pravděpodobně podle návrhu Mistra Jana Šindela, profesora filosofie, matematiky, astronomie a rektora pražské univerzity.

Jaké postavy jsou na orloji

Po stranách orloje stojí čtyři dvojice pohyblivých postav: vlevo nahoře postavy Marnivce a Lakomce, dole Kronikáře a Anděla, vpravo nahoře Smrtky a Turka či Hudce a dole Hvězdáře a Filosofa. Každou celou hodinu se apoštolové postupně objeví před diváky a zároveň ožijí figurky po stranách orloje.

Co všechno ukazuje orloj

Astronomický orloj, geniální přístroj, který po celá staletí ukazuje nejen čas a datum, ale i polohu Slunce, fáze Měsíce, astronomické cykly a svátky křesťanského kalendáře. Technický zázrak, který již dlouhých 600 let udivuje doslova celý svět.

Kdy se toci orloj

Středověké mechanické věžní hodiny jsou umístěné na jižní straně věže Staroměstské radnice. Každou celou hodinu (9.00 – 23.00) se na orloji objevuje 12 figur apoštolů.