Jak se zbavit listy Google?

Jak odstranit lištu Google

Podržte prázdné místo na ploše. Když se objeví „oddálené“ obrazovky, uvidíte, že lišta Google je na svém místě. Podržte jej, dokud se neobjeví možnost smazat. Stiskněte a máte hotovo.

Jak vypnout Google widget

Jedná se o dočasné ozvláštnění určitých událostí, jako jsou svátky.Na telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Google .Vpravo nahoře klepněte na profilový obrázek nebo iniciálu Nastavení Widget Vyhledávání.Zapněte nebo vypněte Sváteční loga ve Vyhledávání.

Jak vypnout zprávy od Google

Pro Android:

Nejprve otevřete v zařízení aplikaci Google News . Poté klikněte na ikonu profilu a vyberte Nastavení zpráv. Dále otevřete oznámení. Nakonec vypněte Aktuality přesunutím přepínače doleva.

Jak nastavit lištu Google

Nastavte si Google jako výchozí vyhledávačNa pravé straně okna prohlížeče klikněte na ikonu Nástroje.Zvolte položku Možnosti Internetu.Na kartě Obecné přejděte do sekce Vyhledávání a klikněte na možnost Nastavení.Zvolte vyhledávač Google.Klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí a potom na tlačítko Zavřít.

Jak z Googlu odstranit staré nebo smazané informace

Pokud chcete zjistit, jak požádat o odstranění stávajících informací z Googlu, navštivte centrum nápovědy Vyhledávání Google a vyhledejte výraz „odstranění informací“. Chcete stránku odstranit z webu. Tento nástroj aktualizuje pouze výsledek vyhledávání na Googlu, ale neodstraní stránku z webu.

Jak odstranit stránku z vyhledávače

Pokud si přejete z indexu odstranit neexistující nebo nadále neplatnou stránku, použijte HTTP stav 404 nebo 410. Pokud si přejete vaši stránku odstranit z výsledků vyhledávání na Seznamu, ale nechat ji přístupnou pro lidi, zakažte její indexaci pomocí meta tagu robots.

Co to je widget

Ve zkratce tak můžeme říci, že widget je miniaplikace umístěna na naší domácí obrazovce. V zásadě pak plní dvě hlavní funkce. Tou první je zobrazení nejrůznějších informací. Mezi nimi tak najdeme například aktuální předpověď počasí, informace o příchozích emailech, měnových kurzech nebo nejrůznějších novinek.

Jak se zbavit widgetu

Odstranění widgetu Zpráv GooglePodržte widget Zprávy Google.Přetáhněte widget nahoru na Odstranit .Zdvihněte prst.

Jak zrušit zasílání zpráv

Klepněte na Nastavení Zpráv . V sekci Upozornění klepněte na Oznámení. Pokud chcete oznámení dostávat, zapněte možnost Dostávat oznámení. Pokud chcete všechna oznámení vypnout, možnost Dostávat oznámení vypněte.

Jak zrušit asistenta

Pokud chcete Asistenta Google vypnout, klepněte na Nastavení > Google > Vyhledávání, Asistent a hlas > Asistent Google . V horní části displeje klepněte na Asistent , vyberte své zařízení a vypněte možnost Asistent Google .

Jak vypnout widgety

Pokud chcete odebrat vstupní bod widgetů z hlavního panelu, klikněte nebo stiskněte klávesu s logem Windows a vyberte Nastavení > Přizpůsobení > hlavní panel. Pak zapněte nebo vypněte widgety.

Jak zrušit firmu na Google

O odstranění firmy můžete požádat i v případě, že ji nespravujete.Na počítači přejděte na Mapy Google.Na mapě klikněte na firmu, kterou chcete odstranit.Vlevo zvolte možnost Navrhnout úpravu.Klikněte na Zavřeno nebo k odstranění.Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jak odstranit vloženou stránku na webu

Smazání vybraných stránek webuNa počítači otevřete web v nových Webech Google.Vpravo klikněte na Stránky.Vedle souboru, který chcete smazat, klikněte na ikonu možností .Klikněte na Smazat.

Jak odstranit widget z mobilu

Odstranění widgetu Zpráv GooglePodržte widget Zprávy Google.Přetáhněte widget nahoru na Odstranit .Zdvihněte prst.

Jak zrušit zasílání oznámení

Změna výchozího nastavení oznámeníNa počítači spusťte Chrome.Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Nastavení.Klikněte na Ochrana soukromí a zabezpečení Nastavení webu. Oznámení.Vyberte možnost, kterou chcete nastavit jako výchozí. Blokování webu: Vedle položky „Odesílání oznámení není povoleno“ klikněte na Přidat.

Jak vypnout oznámení

Možnost 2: V oznámeníPokud chcete najít oznámení, přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky.Podržte oznámení a potom klepněte na Nastavení .Vyberte požadovaná nastavení: Pokud chcete všechna oznámení vypnout, vypněte možnost Všechna oznámení. Zapněte nebo vypněte požadovaná oznámení.

Co je to funkce TalkBack

TalkBack je čtečka obrazovky od Googlu integrovaná v zařízeních Android. Díky ní můžete své zařízení ovládat bez použití zraku. Nastavení zařízení závisí na výrobci zařízení, verzi systému Android a verzi aplikace TalkBack. Tyto stránky nápovědy platí pro většinu zařízení, můžete však zaznamenat odlišnosti.

Jak se zbavit TalkBack

Aplikaci TalkBack můžete zapínat a vypínat pomocí zkratky tlačítek hlasitosti.Obě tlačítka hlasitosti se nachází na boku zařízení.Podržte obě tlačítka hlasitosti po dobu tří sekund.Dalším stisknutím obou tlačítek hlasitosti po dobu tří sekund potvrďte, že chcete aplikaci TalkBack zapnout nebo vypnout.

Co to jsou widgety

Widgety jsou malé karty, které zobrazují dynamický obsah z vašich oblíbených aplikací a služeb na ploše Windows. Zobrazují se na panelu widgetů, kde můžete zobrazit, připnout, odepnout, uspořádat, změnit velikost a přizpůsobit widgety tak, aby odrážely vaše zájmy.

Jak vypnout firemní účet

Přechod z firemního instagramového účtu zpět na osobní účetPřejděte do svého profilu a v pravém horním rohu klepněte na. .Klepněte na Nastavení.Klepněte na Účet.Klepněte na Přepnout typ účtu.Klepněte na Přepnout na osobní účet a pak potvrďte klepnutím na Přepnout na osobní.

Jak smazat stránku

Odstranění stránky ve WorduKlikněte nebo klepněte na libovolné místo na stránce, kterou chcete odstranit, stiskněte Ctrl+G.Do pole Zadejte číslo stránky zadejte \page.Stiskněte enter na klávesnici a pak vyberte Zavřít.Ověřte, že je vybraný obsah stránky, a potom na klávesnici stiskněte Delete.

Kde najdu widgety

Přidání widgetuPodržte prázdné místo na ploše.Klepněte na Widgety .Najděte aplikaci s požadovaným widgetem.Pokud chcete zkontrolovat seznam dostupných widgetů, klepněte na aplikaci.Podržte widget. Zobrazí se obrázky vašich ploch.Přetáhněte widget na požadované místo. Zdvihněte prst.

Jak se zbavit upozornění

Pokud z nějakého webu dostáváte otravná oznámení, můžete je vypnout.Na telefonu či tabletu Android otevřete Chrome .Přejděte na webovou stránku.Vpravo od adresního řádku klepněte na ikonu možností Informace .Klepněte na Nastavení webu.V sekci Oprávnění klepněte na Oznámení.Nastavení vypněte.

Jak vypnout oznámení Google Chrome

Změna výchozího nastavení oznámeníNa počítači spusťte Chrome.Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Nastavení.Klikněte na Ochrana soukromí a zabezpečení Nastavení webu. Oznámení.Vyberte možnost, kterou chcete nastavit jako výchozí. Blokování webu: Vedle položky „Odesílání oznámení není povoleno“ klikněte na Přidat.

Jak vymazat oznámení

Používání oznámení na telefonuChcete-li vymazat jedno oznámení, přejeďte přes něj doprava nebo doleva.Chcete-li vymazat všechna oznámení, přejděte do spodní části seznamu oznámení a klepněte na Vymazat vše.Pokud chcete vymazat všechna tichá oznámení, klepněte vedle možnosti Tichá oznámení na Zavřít .