Co kdyz nezaplatím clo?

Kdy se nemusi platit clo

Clo se platí u zásilek, které přesahují 150 EUR. Pro zásilky do 150 EUR je zachováno osvobození od cla. Pro určení, zda se clo již platí, či nikoliv (přesáhne, či nepřesáhne 150 EUR) je rozhodující vlastní hodnota zásilky (tedy bez nákladů za dopravu, případně dalších nákladů).

Jak dlouho trva clo

Délka celního řízení není zákonem stanovena. Celní řízení trvá v průměru 30 – 60 minut. Za předpokladu, že se v rámci tohoto řízení vyskytnou důvodné pochybnosti o správnosti deklarovaných údajů, zahájí celní úřad tzv. ověřování údajů uvedených v celním prohlášení, včetně možné fyzické kontroly obsahu zásilky.

Jak vysoke muze být clo

Pro zásilky z mimo EÚ může celní úřad vybírat celní dluh (clo a DPH) a to: Zboží od 1 EURO do 150 EURO – platíte 21% DPH, žádné clo. Zboží nad 150 EURO – platíte 21% DPH a k tomu 2 – 10% clo dle celního sazebníku.
Archiv

Co nepodléhá clu

Jestliže je úhrnná hodnota zásilky pod 22 eur, zákazník neplatí ani DPH ani clo. Za zásilky, jejichž hodnota se pohybuje v rozmezí 22 a 150 eur, je nutné zaplatit pouze DPH. Pokud je však hodnota balíčku vyšší než 150 eur, zaplatíte jak DPH, tak i clo.

Z jaké částky se počítá clo

Výpočet cla je důležitý pouze pro zásilky nad 150 EUR, protože do 150 EUR jsou zásilky zboží od cla osvobozeny. Existují i případy, kdy je výše cla počítána i jinak, než jako procentuální hodnota ze základu pro výpočet cla, ale pro zboží dovážené zásilkami to pravděpodobně nenastane.

Jak se vyhnout dani a clu

Daním a clům se nicméně dá vyhnout. Stačí, když hodnota zásilky ze zemí mimo Evropskou unii nepřesáhne limit 150 eur (asi 3800 Kč). Aby to nebylo příliš jednoduché, zavedla Evropská unie různá pravidla pro zásilky poslané poštou a pro zásilky přepravované kurýrnímu službami a logistickými firmami.

Jak se vyhnout placení cla

Osvobození od cla se poskytuje u zásilek zboží nepatrné hodnoty. Limit, který vyjadřuje pojem "zásilka zboží nepatrné hodnoty" a týká se všech zásilek, které jsou odesílány přímo ze třetí země (není členem EU) příjemci, který se nachází na celním území Společenství (EU), je stanoven na částku 150 EUR.

Jak se vypočítává clo

Clo se počítá oproti hodnotě obsahu zásilky deklarované na obchodní faktuře společně s případnými náklady na pojištění a procentem přepravních nákladů. Tato hodnota se označuje jako „celní hodnota“. Tato hodnota je dále vynásobena procentuální sazbou cla na základě kódu harmonizovaného systému (HS).

Kdo platí dovozní clo

DPH a clo. Zásilky v hodnotě nepřesahující 22 EUR jsou osvobozeny od cla i DPH. Zásilky od 22 EUR do 150 EUR jsou osvobozeny od cla, ale DPH zákazník platí. Zásilky v hodnotě vyšší než 150 EUR podléhají povinnosti zaplatit clo i DPH.

Jak se vyhnout daní a clu

Daním a clům se nicméně dá vyhnout. Stačí, když hodnota zásilky ze zemí mimo Evropskou unii nepřesáhne limit 150 eur (asi 3800 Kč). Aby to nebylo příliš jednoduché, zavedla Evropská unie různá pravidla pro zásilky poslané poštou a pro zásilky přepravované kurýrnímu službami a logistickými firmami.

Jak obejít clo z Číny

Dary do 45 eur jsou od DPH osvobozeny. DPH se v roce 2022 platí ze všech zásilek, kromě zboží v hodnotě do 45 eur, které je označeno jako dar. Dary do 45 eur jsou od DPH osvobozeny. Samotní prodejci se snaží s rozhodnutím Evropské unie bojovat tím, že zákazníkům placení DPH usnadňují.

Jak nakupovat z Číny bez cla

Při nákupu či vyplňování celního prohlášení se můžete setkat s pojmem IOSS. Jde o zkratku anglického „Import One-Stop Shop“. Jde o možnost zaplatit daň přímo při nákupu zboží na čínském e-shopu u zásilek do 150 EUR. Údaj o zaplacení předá provozovatel e-shopu svému zástupci, který je v některé ze zemí EU registrován.

Jak dlouho trvá vyřízení cla

Celní řízení trvá v průměru 30 – 60 minut Za předpokladu, že se v rámci tohoto řízení vyskytnou důvodné pochybnosti o správnosti deklarovaných údajů, zahájí celní úřad tzv. ověřování údajů uvedených v celním prohlášení, včetně možné fyzické kontroly obsahu zásilky.

Kdo vybírá clo

Vybírání cla kontroluje celní správa (celní úřad) té dané země a upravuje ho celní zákon, v České republice má na starost výběr cla Celní správa České republiky (CS ČR), jejíž činnost se řídí podle zákona č. 17/2012 Sb., zákona o Celní správě České republiky.

Co je to odvetné clo

Odvetná (retorzní) – jsou cla uvalená na zboží z jiného státu za jeho obchodní politiku. Vyrovnávající (kompenzační) – tato cla mají za účel vyrovnat sníženou cenu dováženého zboží, které je zahraniční vládou subvencováno (například zemědělská produkce a podobně).

Jak se účtuje clo

Pokud bylo zboží již prodáno, doměrek cla se zaúčtuje do daňových nákladů na účet kde se účtuje hodnota zásob při prodeji. Pokud zboží nebylo prodáno, doměrek se zaúčtuje jako složka pořizovací ceny. Doměrek cla zvyšuje pořizovací cenu, proto je nutné daný doměrek zaúčtovat přímo na daný předpis pro danou zásobu.

Jak vyplnit clo

Uveďte měnu a hodnotu každé jednotlivé položky v zásilce a také celkovou hodnotu zásilky. U zásilek s obsahem obchodního zboží uveďte doplňující údaje – zemi původu zboží. Po vyplnění si pozorně přečtěte toto celní prohlášení a správnost potvrďte uvedením aktuálního data a svým podpisem.

Jak se vyhnout clu z Číny

Při nákupu do 150 EUR tedy budete muset doplatit DPH, placení cla se vyhnete. Jedinou výjimkou z povinnosti platit DPH jsou dary mezi soukromými osobami do hodnoty 45 EUR. Zásilky z Číny jsou zátěží pro životní prostředí.

Jak nakupovat na AliExpressu bez cla

Od října 2021 platí, že u zásilek do 22 EUR zaplatíte pouze DPH z ceny zboží a poštovného. U dražších zásilek už ale zaplatíte také clo. S platbou DPH si ale při nákupu na AliExpressu starosti dělat nemusíte, je započítáno již při samotném nákupu.

Jak dlouho trvá doručení balíku z Číny

Když už balíček z Číny, tak se obvykle jedná o zboží z těch nejznámějších sítí, jako jsou nákupy z Aliexpress, eBay, Wish a tomu podobné. U takových zásilek se na doručení obvykle čeká v rozmezí 3 týdnů až 2 měsíců.

Jak probiha celni kontrola

Exportní celní odbavení může být provedeno dvěma způsoby. Pokud je hodnota zásilky vyšší než 1 000 EUR, musí být provedeno standardním způsobem a obdržíte doklady o proclení a o opuštění zásilky EU. Pokud je hodnota nižší než 1 000 EUR, je možné zásilku celně odbavit zjednodušeně (na tzv. ústní prohlášení).

Jak zjistím clo

TARIC – EK – nástroj, který obsahuje dovozní cla a podmínky pro dovoz a vývoz zboží (lze měnit jazyk zobrazení). TARIC – CZ – nástroj, který je přizpůsoben českému prostředí (obsahuje kromě celních sazeb a podmínek k dovozu a vývozu zboží navíc sazby DPH, SPD apod.).

Co představuje clo

celní poplatek, je dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní hranici. Stát, nebo skupina států je používá jako tzv. ochranářský prostředek (aby ochránil svůj vnitřní trh před zbožím z okolních zemí), jako prostředek ekonomické formy politického boje a v neposlední řadě jako prostředek, jak získat peníze.

Jak dlouho trvá přidělení EORI

Ve všech případech trvá přidělení čísla EORI zhruba 2 pracovní dny, ale když jdete žádat osobně, dá se někdy po mírném „nátlaku“ získat i na počkání.

Jak dlouho může být zboží na celnici

Z celních předpisů vyplývá, že zboží musí být předloženo celnímu úřadu do 30 dnů po podání celního prohlášení. Pokud tedy zboží do 30 dnů nedorazí, dojde skutečně k jeho automatickému zrušení. Jediná možnost, jak situaci napravit, je podat celní prohlášení znovu..