Co je LPG a CNG?

Co je to LPG

LPG = zkapalněné ropné plyny (Liquefied Petroleum Gas) – propan, butan a jejich směsi. Chemický vzorec propanu je C3H8, chemický vzorec butanu je C4H10. Za normálních podmínek je LPG v plynném skupenství, snadno lze však převést do kapalného skupenství, kde zaujímá pouze 1/260 plynného objemu.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi LPG a zemním plynem

Na rozdíl od zemního plynu je LPG směs propanu a butanu. Jedná se o plyny, které vznikají ze 40 % při rafinaci ropy a odtud též pochází zkratka LPG (Liquefied Petroleum Gas – zkapalněný ropný plyn). Zbylá 60% část LPG se získává separací při těžbě zemního plynu.

Jaký je rozdíl mezi CNG a LNG

Stlačený zemní plyn nebo CNG a zkapalněný zemní plyn , neboli LNG, jsou stejné látky. CNG byl přijat a skladován tank vozidla je plynná forma. Pro získání LNG je zemní plyn stlačován a chlazen na extrémně nízké teploty, a v tom okamžiku se změní na kapalinu.

Co je to CNG

CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn z anglického originálu Compressed Natural Gas. Jeho hlavní složkou je metan.

Co znamená LPG na autě

LPG (z angličtiny Liquified Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Jde o novodobější označení pro směs topného plynu, známou jako propan-butan.

Proč je LPG levnější než CNG

Plynná paliva LPG a CNG totiž spadají do zvýhodněné sazby spotřební daně. Zatímco z jednoho litru CNG si stát bere pouhých 1,40 Kč (respektive za 1 m3, protože CNG se uvádí v kg) a u LPG 2,15 Kč, u nafty je to už zhruba pětinásobek a to 10,95 Kč a nejvyšší spotřební daň ve výši 12,84 Kč jde státu z benzínu.

Jaký je rozdíl mezi LPG a LNG

LPG je propan-butan neboli zkapalněný ropný plyn, který je stlačen v zásobnících, cisternách nebo i v lahvích. LNG je zkapalněný CNG (zemní plyn – metan), který je nejprve extrémně podchlazen, čímž se mění jeho forma na kapalnou.

Co jezdí na CNG

K nejvýznamnějším v Evropě patří zavedené značky jako Volkswagen, Fiat, Opel, Seat, Iveco, Audi, Scania a samozřejmě Škoda Auto. V Česku aktuálně jezdí více než 25 300 vozů na CNG. Na českém trhu je pro zájemce 30 typů osobních a užitkových vozů na CNG.

Kdy se vyplati auto na LPG

V dnešní době je spotřeba benzínových a dieselových motorů velmi nízká, proto se přestavba na LPG vyplatí v případech vysokého ročního nájezdu. Z tabulky je zřejmé, že oproti benzínovému pohonu je provoz plynového auta asi dvakrát úspornější a investice do přestavby se vrátí po ujetí cca 40 tisíc kilometrů.

Proč je cena CNG tak vysoká

LPG je k dostání téměř na tisícovce míst. V případě CNG je situace jiná. Plnicí stanice se silnými kompresory jsou drahé a mohou být jen tam, kam vede plynová potrubní přípojka. Prodejců zemního plynu je tak na trhu málo, konkurence omezená, což přeje růstu cen.

Kdy se zlevní CNG

Zde lze pozorovat 50procentní pokles cen pro druhý kvartál roku 2022 oproti cenám v prvních třech měsících,“ dodává Lenka Kovačovská. CNG bude i se započtením DPH nadále cenově výhodnější oproti drahému benzínu.

Jaký je rozdíl mezi LPG a propan butanem

Propan-butan nebo propan, jaký je rozdíl V praxi se místo směsi propan-butanu stále více využívá LPG složené výhradně z propanu, který vyniká mnohem lepšími vlastnostmi. Má například vyšší oktanové číslo, takže je vhodnější pro pohon vysokozdvižných vozíků.

Jak funguje LPG v autě

Systém pracuje na principu mechanické regulace bohatosti směsi vzduch / palivo pomocí membrámy na základě podtlaku v sacím potrubí automobilu. filtrem a škrticí klapkou. Zde dochází ke správnému míchání směsi vzduch – propan butan. Přepínačem na přístrojové desce lze přepínat mezi oběma palivy – BA a LPG.

Jak se jezdí na LPG

Tankovat plnou nádrž LPG můžete, ale pozor na multiventil!

Po natankování 80% paliva LPG do nádrže se Vám multiventil bude snažit zavřít tankovací přívod do nádrže. Projeví se to cvaknutím, případně přerušovaným až souvislým řinčením. Právě v tomto okamžiku se nenechte "umluvit" pumpařem a netankujte dále.

Co je to LNG

LNG (zkapalněný zemní plyn) je čirá, bezbarvá a netoxická kapalina, která vzniká při ochlazení zemního plynu na -162°C (-260°F), kterou lze použít jako palivo pro nákladní automobily a přepravu. Zemní plyn, nejčistší spalování uhlovodíků, je hlavním zdrojem energie.

Proč propan-butan

„Hlavní výhodou je možnost venkovního použití i v mrazech. Zatímco butan se přestává při teplotách kolem nuly odpařovat a zůstává v láhvi nevyužitý, propan se odpařuje i při teplotách hluboko pod bodem mrazu, a to až do mínus 42 °C.

Jak se tankuje LPG

Provoz vozidla s LPGPři plnění nádrže plynem vypněte zapalování i nezávislé topení.Během plnění samozřejmě nelze v okolí vozidla ni čerpací stanice manipulovat s otevřeným ohněm.Tankovat lze pouze u schválených čerpacích stanic.Připojovat a odpojovat plnicí přípojku LPG smí pouze obsluha čerpací stanice.

Proč nesmí auta s LPG do garáží

Jedna z hlavních nevýhod aut na plyn je zákaz vjezdu do podzemních garáží. Toto opatření vzniklo hlavně s rozmachem aut na LPG kvůli obavám z úniku plynu. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, a proto se samovolně neodvětrá, a tím vzniká nebezpečí výbuchu.

Jak se vyrábí LPG

LPG vzniká při rafinaci ropy, případně jako kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby zemního plynu. Jde o směs zkapalněných rafinérských plynů, uhlovodíků, obsahujících převážně propan, butan a menší množství vyšších uhlovodíků. Propan-butan je v současnosti nejvíce využívaný plyn v dopravě.

Jak plnit LPG

Plynovou bombu lze legálně naplnit pouze ve specializované plnírně. V České republice existuje několik oficiálních plníren. Dalším známým, avšak nelegálním a v neposlední řadě také rizikovým způsobem plnění plynových lahví jsou klasické LPG stojany na benzínových pumpách.

Jak se získává LPG

LPG vzniká při rafinaci ropy, případně jako kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby zemního plynu. Jde o směs zkapalněných rafinérských plynů, uhlovodíků, obsahujících převážně propan, butan a menší množství vyšších uhlovodíků. Propan-butan je v současnosti nejvíce využívaný plyn v dopravě.

Jak často se dělá revize LPG

Každý majitel vozidla na LPG má státem danou povinnost provést revizi jednou za rok nebo po 20 000 km a stojí 390 Kč. Při samotné revizi se kontroluje těsnost jednotlivých plynových komponent a spojů speciálním elektronickým detektorem, který odhalí případný únik plynu.

Kdy prepnout na LPG

Většina výrobců LPG systému doporučuje nastavit teplotu pro přepnutí u MPi motorů mezi 35 až 40o C. Nastavená teplota 20o C může v létě stačit, ale v zimě může docházet bezprostředně po přepnutí k problémům v chodu motoru vlivem nesprávného složení plynné palivové směsi až do doby řádného ohřátí reduktoru.

Odkud se dováží LPG

LPG (zejména mix propan-butan) získáváme z tuzemské rafinérie v Kralupech nad Vltavou, která neodebírá ropu z Ruska, ale ropovodem z Ingolstadtu. Dále pak LPG (zejména čistý propan) vozíme ze západoevropských a severoevropských terminálů. Do Česka se nejčastěji dováží LPG ze zemí jako je Nizozemí, Belgie a Německo.

Jak vypustit LPG z auta

Normálně nádrž položit na volné prostranství (do stínu) multiventilem nahoru, pozvolna povolovat imbusové šrouby multiventilu. Po určité době začne unikat tlak, tak ho nechte, až se to uklidní. Potom to normálně otevřete a kapalný propan vylijte z nádrže ven. Nádrž LPG můžeš bez obav odpojit od trubek a vyjmout z vozu.