Co se dává na polystyren?

Jakou penetraci na polystyren

Použijte (téměř) jakoukoliv penetraci. Na očistěný a ofoukaný podklad naneste penetraci tlakovým vzduchem. Pod tu pěnu bys musel penetrovat roztokem PUR pryskyřice v disperzi a nechat důkladně zaschnout.

Jak silný polystyren na zateplení

Pro funkční zateplení fasády doporučujeme zvolit minimální sílu izolace 8cm. Doporučené tloušťky polystyrenu EPS 70F pro kvalitní zateplení jsou 12-20cm podle typu a velikosti objektu. Pro maximální zateplení fasád slouží šedý fasádní polystyren.
Archiv

Jak vyplnit mezery mezi polystyrenem

Mezery s maximální šířkou 4 mm můžete jednoduše vyplnit tepelně-izolační pěnou. Pro vyplnění spár větších jak 4 mm se používají přířezy. Je potřeba zajistit dostatečnou rovinnost povrchu. Díry v povolených mezích vyplňujte jedině nízkoexpanzní montážní pěnou, a to pouze, pokud se jedná o skladbu s polystyrenem.
Archiv

Jak zvolit tloušťku izolace

Doporučuje se zateplit fasádu alespoň 20 cm a střechu 30 cm izolantu. Tyto tloušťky jsou i podmínkou pro proplacení státní dotace včetně Nové zelené úsporám Light. Vzhledem k rostoucím cenám energií se nicméně vyplatí na fasádu dát až 28 cm a do střechy 40 cm.

Co pouzit jako penetraci

Pro penetrační nátěry omítek, sádrokartonu, dřeva, dřevotřísky, překližky nebo betonu můžeme použít malířskou akrylátovou penetraci. Tou vyrovnáme savost podkladů a tak zajistíme, aby se nátěry neloupaly a nepraskaly. Dřevo v exteriéru a interiéru můžeme rovněž chránit penetrací.

Jak nanášet lepidlo na polystyren

začínáme od rohu a očistíme nárožníky od zatvrdlého lepidla. hladítkem natahujeme lepidlo v šířce cca 110cm (šíře role perlinky) stahujeme hladítkem se zuby 8mm. perlinku přiložíme cca 2cm od nárožníku a uhladíme širokou špachtlí

Jak zvolit Tloustku polystyrenu

Vhodnou šíři zateplení můžete určit na základě výpočtu teplotního odporu R, následně je nutné si zjistit doporučenou hodnotu odporu dle platných norem, o kterého odečteme R a výsledek třeba Rm, pak obsadíme do vzorce d=Rm*λ*1,1; kde λ je teplotní vodivost jednotlivých vrstev.

Kdy delat zateplení

Odborníci ze Sdružení EPS ČR potvrzují, že nejvhodnějším obdobím pro zateplování je jaro nebo léto. V suchém a teplém počasí izolační materiály snadno zasychají, což minimalizuje riziko nehod zateplovacího systému, jejichž následné odstranění výrazně zvyšuje rozpočet na zateplení.

Jak zateplovat polystyrenem

Lepení fasádního polystyrenu

Lepení polystyrenu vždy začíná od zakládací lišty směrem nahoru. Vždy se začíná od nároží stěny, kde je nutné dodržet dostatečný přesah (min. jako je použitá tloušťka izolace) pro správné provázání s další stranou domu. Desky na zeď lepíme vždy naležato.

Jak silný polystyren

Zatímco tehdy se běžně používal polystyren o síle 5 cm, v současnosti se volí nejčastěji izolace silné 15 až 20 cm. Náklady na izolační materiál tvoří zhruba pouze desetinu celkových nákladů na kompletní fasádu, uvažovat o síle izolace menší než 10 cm tedy podle odborníků nemá ani smysl.

Jak vymalovat bez škrábání

Asi nejčastější metodou je sázka na štěstí, jejíž nezbytnou součástí je velice opatrná práce s válečkem a nanášením barvy. Zásadní pravidlo v tomto případě zní – netlačit na váleček, používat jen přiměřené množství barvy a soustředit na jedno místo jen nezbytně nutnou dobu.

Kdy penetrovat zdi

Kdy použít penetrační nátěr

Penetrační nátěr použijte před jakoukoliv povrchovou úpravou zdi, ať už nové nebo po seškrabání původní vrstvy. Penetrace proniká do podkladové vrstvy a zajistí vhodný povrch pro následnou úpravu. U velmi zvětralých povrchů je třeba zvolit hloubkovou penetraci.

Jakou štěrku na polystyren

Ceresit CT 84 Express Polyuretanové lepidlo (12ks)

Lepící pěna Ceresit CT 84 Express je vhodná na lepení fasádního, šedého i soklového polystyrenu.…

Na co lepit polystyren

K lepení extrudovaného polystyrenu lze použít (stejně jako k lepení klasického pěnového polystyrenu) disperzní lepidlo (například známý Herkules, který se nyní prodává i v malém třicetigramovém balení), nebo dvousložkové epoxidové lepidlo (to je však těžké, takže se používá jen k lepení velmi namáhaných dílů – …

Jak dlouho vydrží polystyren

Při správné aplikaci je však pěnový polystyren vysoce stabilní. Jeho životnost je více jak 50 let, s předpokladem až 100 či dokonce 200 let a to při zachování všech jeho vlastností jako např. izolační schopnost nebo mechanické parametry. Navíc je odolný teplotám do 80 °C.

Jak správně kotvit polystyren

Zápustné kotvení izolantu talířovou hmoždinkou

Nejprve se do polystyrenu vyfrézuje otvor 2 cm v místě, kde bude talířová hmoždinka. Pro frézování použijeme fasádní frézku. Talířovou hmoždinky následně nasadíme do předvrtaného otvoru a AKU šrobovákem dotáhneme. Na pevně zakotvenou hmoždinku nasadíme fasádní EPS zátku.

Jak dlouho vydrzi zateplení

Jak dlouho zateplení polystyrenem vydrží Při správné zateplovací aplikaci je pěnový polystyren vysoce stabilní a jeho prokazatelná životnost je více než50 let, s předpokladem 100 až 200 let při zachování všech vlastností.

Kdy je třeba Skrabat zeď

Kdy oškrábat původní nátěr Je-li na stěnách tři a více předešlých nátěrů, odlupuje se původní barva či jsou zdi obzvlášť špinavé, před malováním je potřeba stěny oškrábat. Namočíme si vždy jen takovou plochu, kterou jsme schopni oškrábat, aniž by stačila zaschnout. Malbu odstraňujeme vždy od shora dolů.

Co dříve podlahy nebo malování

nejdříve je nutno připravit podlahu, což znamená čistá a vystěrkována. Pak se provede malba, stěrka se před aplikací očistí a na penetruje.

Co použít na penetraci

Pro penetrační nátěry omítek, sádrokartonu, dřeva, dřevotřísky, překližky nebo betonu můžeme použít malířskou akrylátovou penetraci. Tou vyrovnáme savost podkladů a tak zajistíme, aby se nátěry neloupaly a nepraskaly. Dřevo v exteriéru a interiéru můžeme rovněž chránit penetrací.

Jakou fasádu na polystyren

Pro aplikaci na polystyren se doporučují tenkovrstvé probarvené fasádní omítky. Můžete si vybrat z nabídky akrylátových, silikonových, silikon-silikátových či speciálních fasádních omítek v různé barevnosti i zrnitosti. Jediným omezením sytost barev.

Čím brousit fasádní polystyren

Brusná hladítka na polystyren slouží k dodatečnému přebroušení polystyrenu do požadované rovinnosti. Po nalepení polystyrenových desek na zdivo se desky plošně brousí až do dosažení správné rovinnosti. Hladítka jsou určená na broušení fasádního polystyrenu, tvrzeného polystyrenu a extrudovaného polystyrenu.

Čím slepit prasklý polystyren

Nejlepší je silikon acetátový – pozná se,že páchne po kyselině octové. Ten tuhne velmi rychle. Stejně tak lze dvě desky polystyrenu slepit montážní pěnou,ještě lépe nízkoexpanzní pěnou. Na polyestyrén je dobré lepidlo SOUDAL.

Jak na lepení polystyrenu

K lepení polystyrenu ke stávajícím hydroizolacím z asfaltových pásů, tam, kde není střecha opatřena hrubozrnným (např. břidličným) posypem, lze využít asfaltová lepidla, např. Vedatex adhaesiv. Rozhodně je však vhodné podklad před aplikací lepidla napenetrovat.

Jak skladovat polystyren

Desky se na slunci více zahřívají, a proto musí být chráněny před přímým slunečním svitem. Výrobci používají k balení mléčnou fólii, ale i přesto se doporučuje převážet a skladovat desky takovým způsobem, aby na ně nepůsobilo přímé sluneční záření a nebyla překročena teplota 70°C.