Jak zateplit střechu na půdě?

Jak se zatepluje půda

Podlaha půdy se očistí, aby bylo možné na ni položit parotěsnící vrstvu, není-li v konstrukci stropu níže. Parotěsnící vrstvu je třeba položit souvisle, napojit pásy folie mezi sebou, na všechny pronikající konstrukce, obvodové zdi apod. Na ni se uloží dřevěný rošt, který se vyplňuje minerální izolací.
Archiv

Jak zateplit podlahu na půdě

Jako izolaci doporučujeme v tomto případě použít rolovaná minerální vlákna s předem nakašírovanou ochranou proti prachu, ze sortimentu Isover např. Domo Comfort. Zajímavějším řešením při zachování tepelně izolačních, odkladových a zároveň pochozích vlastností půdy je ale kombinace minerální vaty s pěnovým polystyrenem.
Archiv

Jak zateplit střechu

Nejběžnější způsob zateplení podkroví šikmé střechy je mezi a pod krokvemi. Izolace z kamenné vlny se vkládá nejprve mezi dřevěnou konstrukci krovu a posléze i pod ni. Aby byly splněny požadavky na tepelněizolační vlastnosti konstrukce, izolace se pokládá ve dvou nebo i více vrstvách.

Jaký typ zateplení je nejlepší pro šikmou střechu

Zvoleným tepelně izolačním materiálem je pěnový polyuretan. Pěnový polyuretan má nejlepší tepelně-izolační vlastnosti ze všech používaných materiálů a již při relativně malých tloušťkách izolační vrstvy lze vyhovět současným požadavkům na zateplení šikmých střech. Polyuretan však nabízí velkorysá řešení i do budoucna.

Jak správně zateplit

Prvním krokem k zateplení fasády je montáž zakládacích soklových lišt, do kterých vložíte izolační desky. Izolační desky lepte na terče pomocí stěrkového tmelu a postupujte vždy odspodu, nahoru. Izolační fasádní desky byste měli dávat na vazbu, stejně jako třeba cihly.

Jak řezat izolační vatu

Nařezat ji lze pilkou na železo, příp. na dřevo, jednodušší provedení řez nabízí k tomu určený nůž. Pokud řežete desky z minerální vaty, či vatu v rolích, kterou jste již vybalili z obalu, podložte izolaci v místě řezu dřevěnou deskou.

Jak na zateplení podlahy

Existuje hned několik možností, které se odvíjejí od typu místnosti, ve které zateplování podlahy plánujete.EPS desky. Tento materiál se používá na zateplení podhledu ze strany nevytápěné místnosti a patří mezi nejpoužívanější izolace.Desky z minerální vaty.Polyuretanové desky.

Jak na podlahu na půdě

Nejlepší řešení je postavit vyvýšenou podlahu nad izolaci (viz. níže). Pokud chcete, pořád můžete pokládat podlahu přímo na trámy, ale počítejte s tím, že toto nemusí projít inspekcí stavebního úřadu. Ať se rozhodnete jakkoliv, vždy dejte pod palubky tolik izolace, kolik jen jde.

Jakou izolaci pod strechu

Jako nadkrokevní izolant se použít minerální vata dodávaná v deskách nebo rolích. Ta je nehořlavá a má výborné akustické vlastnosti: brání například průniku hluku deště či ruchu z ulice. Další možností jsou PUR či PIR panely. Pozor, PUR či PIR panely jsou hořlavé a mají špatné akustické vlastnosti.

Jakou tloušťku izolace střechy

Chcete-li mít v obytném podkroví tepelnou pohodu a komfort, musíte počítat s tloušťkou tepelné izolace minimálně 200 mm, a to ve dvou vrstvách. Hlavní vrstva by neměla mít méně než 160 mm a druhá vrstva by neměla být tenčí než 4 cm – a to je jen minimum.

Jak dlouho trvá zateplení střechy

Jak dlouho budou zateplovací práce trvat Zateplení polystyrenem trvá podle složitosti zakázky a v závislosti na klimatických podmínkách asi 2–3 týdny. Je však třeba počítat s přípravnými pracemi (vytvoření projektové dokumentace, výběr a oslovení stavební firmy, nákup izolantu apod.).

Jak silnou izolaci střechy

Norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla 0,15 až 0,10 W/m2K pro šikmou střechu se sklonem do 45° včetně. Podívejte se na postup zateplení energeticky vyhovující střechy.

Co je potřeba k zateplení

Níže Vám přiblížíme postup zateplení fasády po jednotlivých krocích.Příprava podkladu. Podklad musí být suchý a pevný, zbavený nečistot a mastnot.Montáž zakládacího profilu.Fasádní izolace.Kotvení izolantu.Krycí stěrka.Okenní profily.Výztužná tkanina.Penetrace.

Čím se zatepluje

Mezi ně patří pěnové polystyreny, polyuretany, PVC, PE, kaučuk, pěnové sklo a pryskyřice. Pěnový polystyren je nejčastěji používanou tepelnou izolací ve stavebnictví. Z hlediska tepelněizolačního použití ho dělíme na: a) fasádní – účinně zatepluje zdi novostaveb i rekonstruovaných staveb.

Jak dát vatu mezi krokve

Izolace mezi krokve a pod krokve se vkládá se mezi dřevěnou konstrukci krovu a následně i pod krokve v jedné nebo ve dvou vrstvách. Mezi nejoblíbenější patří minerální vaty: tedy skelná anebo kamenná vlna. Do střechy se doporučuje aplikovat minimálně 30 cm izolantu. V případě novostaveb dokonce více než 40 centimetrů.

Jakou tloušťku minerální vaty

Obecně lze ale konstatovat, že zateplovat izolací o tloušťce menší než 15 centimetrů se prakticky nevyplatí. V případě fasády se proto doporučuje 20–28 cm ověřeného izolantu, do střechy se doporučuje dát 30–40 cm.

Jak zateplit dřevěnou podlahu

K zateplení podlahy se mohou využít desky z minerální vaty, EPS desky či izolační desky (polyuretanové s hliníkovou fólií). Jsou ideální v situacích, kdy není možné podlahu příliš zvyšovat (zvýšení nepřesáhne čtyři centimetry).

Jak udělat hydroizolaci podlahy

Běžný postup spočívá v aplikaci penetračního nátěru a na něj vhodně zvolené hydroizolační zábrany (fólie, hydroizolační desky, pásy, stěrky, …). Toto řešení se dá zastoupit využitím cementové podlahy, která je vytvořena speciálně do trvale vlhkých prostor. Použít se díky tomu dá v koupelnách, sklepech ale i k bazénům.

Jakou podlahu na půdě

Použít můžete prkna nebo OSB desky. V případě prken by bylo dobré nechat mezi prkny malé mezírky, v případě OSB desek malé mezery u stěn, u obojího by bylo dobré kdyby to neleželo přímo na tepelné izolaci, ale byla mezi záklopem a izolací mezera, alespoň 2-3 cm.

Jak se izoluje střecha

Izolace mezi krokve a pod krokve se vkládá se mezi dřevěnou konstrukci krovu a následně i pod krokve v jedné nebo ve dvou vrstvách. Mezi nejoblíbenější patří minerální vaty: tedy skelná anebo kamenná vlna. Do střechy se doporučuje aplikovat minimálně 30 cm izolantu. V případě novostaveb dokonce více než 40 centimetrů.

Jakou vatu na zateplení střechy

Pro zateplení šikmé střechy se jako tepelná izolace nejčastěji používá minerální vata. Z aplikací je pak možné volit mezi foukanou izolací, vkládanou izolací nebo stříkanou izolací. Minerální vata je výhodná v tom, že se s ní snadno zaplní prostor nad, pod i mezi krokvemi.

Jakou izolaci na plochou střechu

Z tepelně izolačních materiálů se na plochých střechách a střechách menších sklonů používají nejčastěji polystyreny a minerální vlny, ovšem jako velmi účinná se ukázala být i izolace stříkaná – čili speciální pěny.

Co je stříkaná izolace

Jde o nástřik směsi dvou tekutých složek na různé povrchy s cílem zajistit tak především tepelnou izolaci, v mnoha případech (např. ploché střechy, haly) však i hydroizolaci a ochranu požární.

Jakou zvolit foukanou izolaci

Akustické vlastnosti

Izolace z panenského vlákna Supafil spadá do třídy zvukové pohltivosti A – tedy nejvyšší možné (platí pro tloušťky izolace od 100 mm tloušťky). Tuhé foukané materiály jako PUR nebo EPS naopak daleko lépe vedou zvuk a tedy mají horší akustické vlastnosti.

Jakou tloušťku stříkané izolace

Záleží na energetické třídě daného domu, ale doporučuje se od 15 do 30 cm. Pokud není dostatečný prostor, tak je vhodné použit tvrdou pěnu s výrazně nižší tloušťkou nástřiku. Základní tloušťka izolace pro součinitel prostupu tepla U=0,23 W/m2*K – měkká pěna 10 cm, tvrdá pěna 6 cm.