Jak se píše obec?

Jak se správně píše obecní úřad

U názvů organizací a institucí opakovaně se vyskytujících v jednotlivých správních celcích, jako jsou městské/obecní a jiné úřady, soudy, školy atp., se velké písmeno píše tehdy, je‑li užit oficiální název.

Jak se píše Praha západ

[1] Praha-západ, Praha-východ, Brno-venkov, Ostrava-město atd. píšeme vždy se spojovací čárkou, spojovníkem.

Jak se píše Hlavní město Praha

Spojení hlavní město Praha se píše s malým h-, pokud označuje město. Ale pokud označuje kraj, píše se s H-: kraj Hlavní město Praha.
Archiv

Jak se píše Nové Město pražské

Oficiální název této městské čtvrti zní Nové Město. Nových Měst (ve významu pojmenování města nebo městské čtvrti) je několik, proto se zvláště v minulosti k oficiálnímu jménu přidával rozlišující přívlastek pražské, který však není součástí oficiálního názvu této čtvrtě.

Jak se píše Pražský hrad

S velkým písmenem se tradičně píšou názvy památek celonárodně považovaných za významné: Pražský hrad, Staroměstská radnice (v Praze), Betlémská kaple, Strahovský klášter, Sázavský klášter, Vladislavský sál. PČP z r. 1993 mezi tyto názvy zařadila Chrám sv.

Jak se píše katedra

Jde totiž o útvary co do velikosti a funkce velmi rozmanité; v jejich názvech se vyskytují výrazy podnik, pobočka, divize, úřad, úsek, odbor, správa, centrum, dispečink, prezidium, výbor, komise, oddělení, rada, katedra, ústav, kancelář, předsednictvo, ředitelství apod.

Jak se píše Střední Čechy

Jinak je tomu například o oficiálních názvů krajů jako Středočeský kraj, Plzeňská kraj apod. Názvy začínající na přídavné jméno střední však často s velkým písmenem píšeme (region Střední Čechy,Střední Morava).

Jak se píše Socha svobody

Socha Svobody je obrovská neoklasicistní socha nacházející se na Liberty Island (Ostrov svobody) v newyorském přístavu ve Spojených státech.

Jak se píše Lázně Luhačovice

V bezpředložkových názvech měst a obcí píšeme vždy velká všechna počáteční písmena: Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Velké Meziříčí, Hrochův Týnec, Josefův Důl, Lázně Bohdaneč (ale lázně Luhačovice, zde slovo lázně není součástí názvu města, Lázně Luhačovice je už název největší lázeňské společnosti v tomto městě).

Jak se píše starosta

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ starostu starosty
vokativ starosto starostové
lokál starostovi starostech
instrumentál starostou starosty

Jak se píše Svatý Kopeček

Svatý kopeček u Olomouce je vyhledávaným místem nejen pro věřící, ale i pro turisty. V roce 2018 byla tamní bazilika Navštívení Panny Marie zapsána na seznam kulturních památek České republiky.

Jak se píše svatý Martin

Legenda říká, že svatý Martin byl původně římským vojákem. Později přijal křesťanskou víru a stal se misionářem a následně biskupem v Tours.

Jak se píše krajský úřad

⭐ V oficiálním názvu institucí píšeme vždy velké první písmeno, u dalších slov píšeme velké písmeno jen v případě, že je slovo samo o sobě názvem. Vykoukněte z okna, jakou instituci máte na dohled. Já se dívám na Krajský úřad Zlínského kraje.

Jak se píše oddělení

Správně je oddělení – předpona od- a kořen slova -dělení.

Jak se píše kulturní dům

Kulturní dům (zkratka KD, lidově kulturák) je název kulturně osvětového zařízení, zavedený po únoru 1948.

Jak se píše sídliště

Názvy městských částí, čtvrtí a sídlišť

Ve spojeních obsahujících výraz sídliště se toto slovo píše s velkým písmenem, pokud je součástí názvu. Vždy je tomu tak, jestliže následuje výraz ve 2. p. nebo předložkové spojení: Sídliště Antala Staška, Sídliště Míru, Sídliště Svobody, Sídliště nad Lužnicí, Sídliště na Sadech.

Jak se píše Pražský orloj

Staroměstský orloj nebo také Pražský orloj jsou středověké astronomické hodiny umístěné na jižní straně věže Staroměstské radnice v Praze.

Jak poslat dopis obalka

Poštovní adresa odesílatele se píše do levého horního rohu obálky. Pokud je zásilka odesílána doporučeně, tj. pokud požadujeme potvrzení o jejím doručení, musí být na obálce tato adresa povinně uvedena. Při podání doporučené zásilky je nutno také vyplnit a spolu se zásilkou poště odevzdat formulář „Podací lístek“.

Jak se správně píše Socha svobody

Socha Svobody anglicky Statue of Liberty, oficiálně: Liberty Enlightening the World (Svoboda osvěcující svět), kolosální socha na ostrově Liberty Island v horní části newyorského zálivu v USA, připomínající přátelství národů Spojených států a Francie.

Jak se čte orloj

Dolní část sféry představuje noc, vlevo je červeně zbarvená část svítání (Aurora) a východ (Ortus), vpravo je znázorněn západ slunce (Occasus) a soumrak po západu slunce (Crepusculum). Po obvodu astrolábu je pohyblivý prstenec s arabskými číslicemi. Pod ním jsou vyznačené římské číslice.

Jak se píše Staroměstský orloj

Staroměstský orloj nebo také Pražský orloj jsou středověké astronomické hodiny umístěné na jižní straně věže Staroměstské radnice v Praze.

Jak správně popsat obálku

Vzor psaní adresy aneb jak nadepsat obálkuNa první řádek napište oslovení příjemce.Druhý řádek patří jménu adresáta – hůlkovým písmem napište křestní jméno i příjmení.Třetí řádek: Název ulice a číslo popisné.Do dalšího řádku napište směrovací číslo a město, případně číslo městského obvodu.

Jak se píše na obálku adresa

Správná adresa – základ všehoPrvní řádek – titul, oslovení např.Druhý řádek – jméno a příjmení např.Třetí řádek – ulice a číslo popisné např.Čtvrtý řádek – PSČ a město (případně čtvrť – Praha 8) např.Pátý řádek – pokud dopis cestuje mezinárodně, určitě připíšeme i stát např.

Jak se píše matka příroda

U postav pohádkových, náboženských, mytologických či alegorických píšeme také velké písmeno. „Červená karkulka“, „strýček Skrblík“, „Matka příroda“, „Svoboda“ (socha nad New Yorkem podle Delacroixova obrazu).

Kdo maloval orloj

Prvním orlojníkem byl hodinář Mikuláš z Kadaně, jemuž je přisuzována stavba orloje. V roce 1475 převzal orloj mistr Jan Růže (Hanuš) a spravoval orloj až do své smrti roce 1497. Po něm převzal tuto funkci mistr Jakub příjmením Čech, který byl pravděpodobně synem Jana Růže a byl dobře seznámen s funkcí mechanismu.