Co to je Mag?

Jaký je rozdíl mezi MIG a Mag

Svářečky MIG a MAG jsou zcela totožné. Rozdíl je pouze v tom, jaký plyn použijeme (zda inertní či aktivní) a jaký materiál budeme svařovat. Proto se také tyto svářečky označují souhrnným názvem MIG/MAG.
Archiv

Co je to MIG Mag

Rozlišujeme mezi svařováním v ochranné atmosféře inertního plynu (MIG) a svařováním v ochranné atmosféře aktivního plynu (MAG). Svařování MIG/MAG je v současnosti nejpoužívanější svařovací postup a umožňuje mimořádně vysoké rychlosti svařování. Můžete jej používat ručně, mechanizovaně i roboticky.

Jak funguje TIG

Jak metoda TIG vlastně funguje

Z elektrody je veden oblouk ohřívající a roztavující obrobek. U elektrody se dále nachází hubice určená pro přívod ochranného plynu. Tímto plynem se obrobek chrání před chemickými reakcemi s okolním vzduchem, které by ohrozily stabilitu a kvalitu vzniklého svaru.

Co je to TIG

Svařování metodou wolfram-inertní plyn (svařování TIG) je svařovací proces s ochranným plynem, který patří mezi tavné svařovací postupy. Používá se všude, kde se požaduje vysoká kvalita a bezrozstřikové svarové švy.

Jak svařovat Mag

Při svařování MIG/MAG se používá stejnosměrný proud. Oblouk hoří mezi svařencem a tavící se drátovou elektrodou, která je zároveň nezbytným přídavným materiálem. Drátová elektroda je takříkajíc nekonečná. Pochází z cívky nebo bubnu a prostřednictvím pohonné jednotky se přivádí do kontaktní špičky.

Jak se svařuje hliník

Technologie svařování hliníku se příliš neliší od svařování oceli. Pro svařování hliníku se nejčastěji používá metoda TIG v ochranné atmostéře inertních plynů (směs argonu a helia) za pomoci hořáku s wolframovou elektrodou. Vyvarujte se použití ochranných plynů s vodíkem.

Jak se svařuje

Jak svařovat – všeobecně

Svarové plochy musí být zbavené všech nečistot a mastnoty. Oblouk zapálíme lehkým kontaktem o svařované místo a následným oddálením cca 5 mm. Dochází k roztavení kovu a vzniká svarová lázeň. Elektrodu mírně táhneme a současně mírně pohybujeme do stran, udržujeme předepsanou vzdálenost oblouku.

Jak se naučit svařovat

Na naučení svařování je třeba v první řadě někde najít a vidět, jak vypadá správný kvalitní svar. A potom zkoušením na nějakých odřezcích se snažit toho dosáhnout. Nejdřív naučit udržet a táhnout oblouk a potom naučit jemnou regulací proudu a zkoušením najít pro danou elektrodu a polohu ten správný proud.

Jak se sváří

Při svařování rozlišujeme v zásadě dvě metody. Tavná svařování (spojování bez vynaložení síly) a tlakové svařování spojů (spojování s vynaložením síly). Při tavném svařování se dva obrobky (většinou kovy stejného druhu) v místech spojů taví a pomocí přídavných materiálů nebo bez nich se spojují.

Jak se sváří s CO2

Svařování CO2 řadíme do větší skupiny, kterou můžeme označit pojmem obloukové svařování. Dochází zde k hoření elektrického oblouku mezi svařovaným materiálem a přídavným materiálem, který v tomto případě tvoří drát odvíjený od cívky. Přídavný materiál je pak obalen ochranným plynem, který chrání svarovou lázeň.

Jak se svařuje dural

Dural se velmi snadno obrábí, spojuje se svařováním v ochranné atmosféře, pájením s pomocí speciálních tavidel, nýtováním nebo lepením. Dural je chemicky odolný a dá se velmi dobře povrchově upravovat a barvit (eloxování).

Jakou svářečku na hliník

Pro sváření hliníku se používají svářecí kukly s filtračně-ventilační jednotkou neboli odsáváním spalin. Tip !: měj svářečku MIG s pulsem či MIG s double pulsem (DP). Budeš svářet jako bůh.

Jak má vypadat svár

Dobrý svár by měl vypadat nějak takto. Je rovnoměrný, ani příliš vysoký, ani roztrhaný. Byla dodržena rychlost pohybu i vzdálenost elektrody od svařovaného materiálu. Svařovaný materiál je stejnoměrně prohřátý.

Jak na Koutovy svár

Re: Jak na koutový svár

Při zapálení oblouku na začátku svaru ponořte konec elektrody přímo do taveniny, aby se kov natavený na svislou a vodorovnou stěnu spojil a překlenul kout, pokračujte ve svařování, veďte elektrodu co nejblíže svarové lázně a udržujte krátký oblouk.

Jak poznat dobrý svár

Dobrý svár by měl vypadat nějak takto. Je rovnoměrný, ani příliš vysoký, ani roztrhaný. Byla dodržena rychlost pohybu i vzdálenost elektrody od svařovaného materiálu. Svařovaný materiál je stejnoměrně prohřátý.

Jak tlustou elektrodu

Elektrody si můžete vybrat podle průměru – na tenčí ocel stačí průměr 2 milimetry, univerzální tloušťkou je rozměr 3,2 milimetry, pro tlusté ocelové profily sáhněte po průměru 4 milimetry. Elektrody se neliší jen průměrem, ale také materiálem, z něhož je vyroben jejich obal.

Jaký zvolit drát do CO2

Drát: Pro svařování karosérie (plech přibližně 0,6-0,8 mm) využijete drát o průměru 0,6, 0,8 mm.

Jak svářet hliník

Technologie svařování hliníku se příliš neliší od svařování oceli. Pro svařování hliníku se nejčastěji používá metoda TIG v ochranné atmostéře inertních plynů (směs argonu a helia) za pomoci hořáku s wolframovou elektrodou. Vyvarujte se použití ochranných plynů s vodíkem.

Co je svařovací invertor

Název tohoto typu svářeček je odvozován od slova invertor, česky měnič. Zařízení využívá principu tzv. spínaného zdroje, který dokáže měnit střídavé napětí ze zásuvky (50 Hz) na vysokofrekvenční (až 100 kHz) a následně jej usměrní.

Co je to lift TIG

TIG Lift – je často zaměňován s metodou Scratch, zatímco u metody Lift by se měla wolframová elektroda přikládat na svařovaný materiál a plynulým pohybem odtahovat, aby se zachoval svařovací oblouk. Díky nízké hodnotě rozběhového proudu tato metoda neumožňuje přilepení elektrody a svar má deformace pouze na začátku.

Čím se svařuje

Pro ocelové plechy a dráty se nejčastěji používají měděné, které při vývinu tepla neuvolňují do okolního prostředí žádné škodlivé emise. Jinými materiály elektrod mohou být např. slitiny kobaltu a kadmia, mědi a stříbra a kadmia, mědi a niklu a křemíku, a dalších.

Jak svařovat svisle

Při svařování v poloze PF – svislá stěna zdola nahoru – je potřebné udržet záklon elektrody cca 15 st., tedy špička elektrody je výš, než kleště. Klidně použijte i elktrodu 2 mm. Dobře se to natrénuje tak, že si postupně podkládáte svařenec z vodorovné polohy až do svislé.

Jak správně svářet

Jak svařovat – všeobecně

Svarové plochy musí být zbavené všech nečistot a mastnoty. Oblouk zapálíme lehkým kontaktem o svařované místo a následným oddálením cca 5 mm. Dochází k roztavení kovu a vzniká svarová lázeň. Elektrodu mírně táhneme a současně mírně pohybujeme do stran, udržujeme předepsanou vzdálenost oblouku.

Jak se svařuje CO2

Svařování CO2 řadíme do větší skupiny, kterou můžeme označit pojmem obloukové svařování. Dochází zde k hoření elektrického oblouku mezi svařovaným materiálem a přídavným materiálem, který v tomto případě tvoří drát odvíjený od cívky. Přídavný materiál je pak obalen ochranným plynem, který chrání svarovou lázeň.

Čím se sváří hliník

Pro svařování hliníku se nejčastěji používá metoda TIG v ochranné atmostéře inertních plynů (směs argonu a helia) za pomoci hořáku s wolframovou elektrodou. Vyvarujte se použití ochranných plynů s vodíkem.