Čím opravit lepenku na střeše?

Čím natřít lepenkovou střechu

Na opravu a nátěr poškozené lepenkové střechy lze použít Tlumex plast plus. Lokální prasklinky v lepence lze opravit samotnou barvou zahuštěnou dřevěnými pilinami, případně kaolínem apod. Následně přetřete celistvě samotnou barvou.
Archiv

Jak opravit plochou střechu

To znamená zaplnit nátěrem trhlinu nebo nahřát hořákem a rozetřít asfalt špachtlí a proříznout a opravit puchýře. Na menší opravy použijeme asfaltový tmel. Slouží k zalepení nevelkých prasklin, vymazání spojů, nebo na podlepení uvolněných asfaltových šindelů. Nemusíme při jeho použití rozehřívat asfaltové pásy.
Archiv

Jak opravit střechu

Bitumenový tmel není samospásné řešení a používá se hlavně na provizorní opravy poškozené střechy. Je-li to možné, děravý střešní díl můžete vyměnit. Tmel se kromě nouzových oprav střechy hodí také na tmelení střešních lišt nebo okapů.

Jak natírat Gumoasfalt

Volba vhodného nátěru

V takovém případě nelze použít asfaltové suspenze GUMOASFALT – při trvalém ponoření totiž pod vodou praskají. Vhodná je aplikace nátěrových systémů na bázi asfaltových laků a tmelů (RENOLAK ALN a REFLEXOL, popř. LUTEX ATN a REFLEXOL).

Čím natřít plochou střechu

Polyuretanová barva

Polyuretanové barvy jsou již dost vhodným řešením pro nátěr střechy. Střecha opatřena polyuretanovou barvu má podstatně delší životnost a udrží si lesk, než při nátěru syntetickou barvou.

Čím natřít asfaltovou lepenku

Gumoasfalt SA 12 – Paramo

Hydroizolační asfaltová nátěrová hmota určená k nátěrům povrchů z různých stavebních materiálů – beton, cihla, plech, asfalt, kámen aj., k údržbě asfaltových krytin nebo těsnění střešních detailů.

Jak nanášet Gumoasfalt

Nanáší se štětcem nebo stěrkou navlhčenými předem vodou. Váleček není pro aplikaci vhodný. Další vrstva se nanáší až po proschnutí předchozí vrstvy. Po upotřebení lze pracovní nástroje před zaschnutím Gumoasfaltu SA 18 omýt vodou, po zaschnutí rozpouštědly (např.

Jak opravit šindel na střeše

Nerovnosti a kosmetické vady lze korigovat různými tmely na opravy střech. Místa opravované střešním tmelem můžete „zamaskovat“ pomocí posypu, který se ze střešních šindelů smyl a usadil v okapu. Sesbírejte jej do malého šálku, odstraňte nečistoty. Poté posypejte opravované místo a opatrně špachtlí zamáčknete do tmelu.

Jak rekonstruovat střechu

Co rekonstrukce střechy obnáší a jaký je postup Odstranění staré střešní krytiny a jiných částí střechy (často například i krovy). Oprava nosné konstrukce střechy, impregnace krovů a oprava komínu, pokud je to potřeba. Rekonstrukce střechy je většinou spojena i s výměnou tepelné izolace.

Jak nalepit IPU na střechu

Asfaltová střešní krytina je nejčastěji pokládána ve dvou vrstvách – nejprve podkladní asfaltový pás a na něj vrchní finální pás. Podkladní pásy pokládejte rovnoběžně s okapovou hranou nebo kolmo na ni. Od sklonu střech 5° a výše je nutné pokládat pouze kolmo.

Čím natřít střechu

Polyuretanová barva

Polyuretanové barvy jsou již dost vhodným řešením pro nátěr střechy. Střecha opatřena polyuretanovou barvu má podstatně delší životnost a udrží si lesk, než při nátěru syntetickou barvou.

Čím natřít starší pozinkovaný plech

Vhodnými nátěrovými hmotami na pozinkovaný plech jsou jednovrstvé barvy S2810 Hostagrund 2v1 na pozink (velmi kvalitní), S2141 Fest-B nebo základní barva S2003 Formex + vrchní email U2029 Industrol profi, S2014 Industrol na konstrukce a pod.

Jakou barvu na střechu

Polyuretanová barva

Polyuretanové barvy jsou již dost vhodným řešením pro nátěr střechy. Střecha opatřena polyuretanovou barvu má podstatně delší životnost a udrží si lesk, než při nátěru syntetickou barvou.

Co je Gumoasfalt

Gumoasfalt SA 12 je hydroizolační asfaltová nátěrová hmota určená k údržbě asfaltových povlakových střešních krytin, kombinovaná krytina nových střešních plášťů, těsněni střešních detailů. Zpracování: za studena nátěrem pokrývačským kartáčem, štětcem, stěrkou nebo nástřikem pomoci vhodného zařízení.

Čím natřít kanadský šindel

Odpověď: Na kanadský šindel (lepenku) je možné aplikovat nátěrové hmoty na bázi asfaltů nebo Sanakryl UV.

Co je to došková střecha

Jedná se o náročnou práci, kterou provádí specializovaní řemeslníci, doškáři. Došková střecha musí mít velký sklon (min. 45°), došky se přivazují buďto na prkna, anebo na latě, nejčastěji drátem nebo povříslem. Životnost došků je zhruba 15–20 let, nebezpečí požáru se omezuje různými předpisy i promyšlenou technologií.

Kdy rekonstruovat střechu

Jaká je vhodná doba na výměnu střechy Vzhledem k tomu, že se při rekonstrukci demontuje stará krytina a dům zůstává po určitou dobu nechráněn, je vhodné rekonstrukci provádět za vhodných klimatických podmínek. Nemělo by pršet a sněžit, proto nejvhodnějším obdobím je čas od března do listopadu, ale ani to není zárukou.

Jak zpevnit střechu

Spoje se zajišťují buďto tradičně tesařsky dřevěnými kolíky a nebo ocelovými spoji. Jsou-li konkrétní trámy značně zatížené i tahem, je možné doplnit spoj i vloženým perem či zámkem. V případě krokví, pozednic a vaznic se též vyříznuté části nahradí novými a navíc se přeplátují ocelovými svorníky.

Jak připevnit lepenku na střechu

Lehké asfaltové pásy R20 a R13 se k dřevěnému podkladu přibíjejí hřebíky na lepenku. U střech s podkladem z OSB desek je možné také použít samolepicí asfaltové pásy, které se nalepí na povrch OSB desek opatřený asfaltovým penetračním nátěrem ALP.

Jak nalepit lepenku

Při lepení asfaltových pásů různými typy lepidel je bezpodmínečně nutné správně zvolit jak speciální lepidlo (k tomuto účelu musí být přímo určeno výrobcem lepidla, nebo výrobcem asfaltového pásu), tak pás kompatibilní s lepením (obvykle s jemným posypem, nebo textilií na spodní straně).

Jak natírat střechu

U nátěrů plechových střech je důležité jejich kvalitní konstrukční provedení a také sklon střechy. Běžně se natírají střechy sedlové a střechy s vhodným spádem. U plochých střech s velmi malým spádem je vhodné použít raději speciální hydroizolační vrstvy.

Čím natřít pozinkovaný

Pokud se rozhodnete natírat čerstvý pozink doporučuji polymérovou barvu Pegarust. Je to membránová barva, vytváří stabilní vysoce pružný film (až 200% pružnosti). To zabezpečuje dlouhou odolnost i při použití na velkých plochách jako jsou například střechy nebo konstrukce.

Jakou barvou natřít střechu

Polyuretanová barva

Polyuretanové barvy jsou již dost vhodným řešením pro nátěr střechy. Střecha opatřena polyuretanovou barvu má podstatně delší životnost a udrží si lesk, než při nátěru syntetickou barvou.

Jak ředit Gumoasfalt

K zajištění maximální přilnavosti lze použít PENETRAL ALP nebo lze GUMOASFALT SA 18 naředit vodou v poměru 1:1. GUMOASFALT SA 18 má konzistenci vhodnou k nanášení i na svislé plochy. Před aplikací je třeba hmotu promíchat.

Čím natřít Bitumenovou strechu

Ochranný nátěr: Jako ochranný nátěr na bitumenové krytiny se užívají hydroizolační stěrkové hmoty. Lze ale také použít barvy akrylátové.