Co je to zkratka CNG?

Jaký je rozdíl mezi LPG a CNG

Zatímco LPG vzniká při rafinaci ropy, získávání CNG je na ní zcela nezávislé. I LPG je k přírodě šetrnější než benzin a nafta, CNG ho však ještě překonává. Navíc složení LPG se může na každé čerpací stanici lišit, zatímco složení CNG je neměnné.

Co je to zkratka LPG

LPG je zkratka anglického slovního spojení Liquified Petroleum Gas, tedy doslova přeloženo: „zkapalněný ropný plyn“. Vlastně je to směs různých plynů, stejná směs, které se hlavně dřív říkalo propan-butan.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi LPG a zemním plynem

Na rozdíl od zemního plynu je LPG směs propanu a butanu. Jedná se o plyny, které vznikají ze 40 % při rafinaci ropy a odtud též pochází zkratka LPG (Liquefied Petroleum Gas – zkapalněný ropný plyn). Zbylá 60% část LPG se získává separací při těžbě zemního plynu.

Co je auto na CNG

CNG / BioCNG (compressed natural gas – stlačený zemní plyn či biometan) je zemní plyn či biometan (zemní plyn vyrobený z obnovitelných zdrojů či odpadů) stlačený zpravidla na min 200 bar. V nádržích vozidel je v plynném skupenství, je lehčí než vzduch, tedy při případném úniku dojde k samovolnému odvětrání.

Co znamená CNG benzín

Je to ekologičtější, levnější, modernější a bezpečnější alternativa k benzinu i naftě. Zkratka CNG znamená stlačený zemní plyn. Jedná se o úplně stejný zemní plyn, jaký jste zvyklí používat i ve vaší domácnosti.

Proč je LPG levnější než CNG

Plynná paliva LPG a CNG totiž spadají do zvýhodněné sazby spotřební daně. Zatímco z jednoho litru CNG si stát bere pouhých 1,40 Kč (respektive za 1 m3, protože CNG se uvádí v kg) a u LPG 2,15 Kč, u nafty je to už zhruba pětinásobek a to 10,95 Kč a nejvyšší spotřební daň ve výši 12,84 Kč jde státu z benzínu.

Co znamená zkratka LNG

Zkratka LNG (Liquefied Natural Gas) znamená v překladu zkapalněný zemní plyn.

Jak dlouho se tankuje CNG

Tankování je zahájeno stiskem tlačítka. Důvod je jednoduchý – tankujete totiž zemní plyn, který by neměl unikat do okolí. Tankování trvá 3 až 5 minut a je účtování v kilogramech. 1 kg CNG odpovídá 1,4 l benzínu.

Jak dlouho vydrží nádrž na CNG

Poradíte zdali je reálná výměna za rozumné peníze vzhledem ke stáří vozu Životnost lahví je 15 let, pokud nestanoví výrobce jinak, což se obvykle provádí – na 20 let. Životnost je uvedena na každé tlakové láhvi – vyražením u hrdla láhve.

Jak předělat CNG na LPG

Dobrý den, záleží na tom, zda se jedná o tovární přestavbu nebo o dodatečnou přestavbu na CNG. V případě dodatečné přestavby je přestavba na LPG jednodušší, CNG systém se vymontuje a nainstaluje se LPG systém. Pokud se jedná o tovární přestavbu a benzín i CNG systém je řízen jednou řídící jednotkou je to složitější.

Proč je cena CNG tak vysoká

LPG je k dostání téměř na tisícovce míst. V případě CNG je situace jiná. Plnicí stanice se silnými kompresory jsou drahé a mohou být jen tam, kam vede plynová potrubní přípojka. Prodejců zemního plynu je tak na trhu málo, konkurence omezená, což přeje růstu cen.

Kdy se zlevní CNG

Zde lze pozorovat 50procentní pokles cen pro druhý kvartál roku 2022 oproti cenám v prvních třech měsících,“ dodává Lenka Kovačovská. CNG bude i se započtením DPH nadále cenově výhodnější oproti drahému benzínu.

Odkud se bere LPG

Co to je LPG Zkapalněný ropný plyn neboli LPG (Liquified Petroleum Gas) je směs uhlovodíkových plynů, která se stejně jako benzín a nafta získává z ropy. Současně se získává též ze zemního plynu jako jeho kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby.

Co to je svítiplyn

Nyní jako svítiplyn označujeme plyn o spalném teple asi 17,6 MJ/m3, který se vyrábí buď karbonizací (jako “vedlejší” produkt v koksárnách), tlakovým zplyněním hnědého uhlí, štěpením zemního plynu nebo míšením a úpravou jiných plynů, např. rafinérských.

Jak plnit CNG

U většiny CNG stanic je používána plnicí přípojka, která se nasazuje na základě principu "hodin". To znamená: nasadit přípojku s ruční pákou ve směru "3 hodin" a upevnit ji otočením ruční páky na "9 hodin". Po natankování přípojku odpojit opačným způsobem.

Jak funguje motor na CNG

U zážehového systému funguje motor stejným způsobem jako zážehový motor. Zemní plyn je uložen ve více palivových nádržích nebo válcích, obvykle za kabinou vozidla. Palivový systém CNG přenáší vysokotlaký zemní plyn z palivové nádrže do sacího potrubí motoru nebo do spalovací komory.

Jak se bude vyvíjet cena CNG

Tabulka vývoje ceny CNG

2021 / 01 2021 / 02 2022 / 09
27.56 Kč 27.59 Kč 65.10 Kč

Odkud má Ukrajina plyn

Plynárenství na Ukrajině se rozvíjí na základě ložisek v Dněpro-Doněcké ropné a plynárenské oblasti, v Předkarpatské ropné a plynárenské oblasti a v Černomořsko-Krymské ropné a plynárenské provincii. Největší ložiska plynu se nacházejí v Charkovské, Poltavské a Lvovské oblasti.

Kdy dojde zemní plyn

Zemní plyn: 52 let

Spotřeba zemního plynu se na základě rostoucí poptávky rok od roku zvyšuje. Pokud to takto půjde dál, vypotřebuje se přesně za 52,6 roku, vypočítala společnost British Petroleum. Alternativa: Jaderná energie, která má sice mnoho odpůrců, jedná se však o nejlepší alternativu fosilních paliv.

Jaký plyn se používá v domácnostech

V domácnostech je rozváděn svítiplyn, dále karbonský plyn (na Těšínsku) a zemní plyn naftový (jižní Morava a jihozápadní Slovensko). Kromě toho tam, kde není rozvod plynu, používá se topného tekutého plynu (propan-butanu) v ocelových lahvích.

Kde Česko nakupuje plyn

V období od ledna do listopadu 2022 představoval podíl Ruska (potrubní plyn + dovoz LNG) na dovozu plynu do EU méně než čtvrtinu. Další čtvrtina pocházela z Norska, 11,6 % z Alžírska. Dovoz LNG (vyjma Ruska – zejména z USA, Kataru a Nigérie) představoval 25,7 %.

Odkud bere EU ropu

Hlavním dodavatelem fosilních paliv dovážených do EU je Rusko. Z Ruska pocházela více než polovina tuhých fosilních paliv dovezených v roce 2020 (převážně uhlí) a 43 % dovezeného zemního plynu.

Kdo má největší zásoby plynu

Největším producentem zemního plynu jsou Spojené státy s podílem 23,1 % a na druhém místě je pak Rusko s globálním podílem na produkci 17,4 %. Třetím největším producentem zemního plynu je Írán s globálním podílem na produkci 6,4 %.

Jak dlouho vydrží zásoby zemního plynu

Podle aktuálních odhadů vystačí globální zásoby ropy a zemního plynu zhruba 50 let, uranu 100 let a uhlí 150 let.

V jaké hloubce je plyn

Hloubka vrtů se pohybuje většinou do 3 km, některé vrty ovšem dosahují hloubky až 8 km. Co se umístění ložisek týče, nacházejí se jak na pevnině (Rusko, Nizozemsko, Alžírsko a další), tak pod mořským dnem (například v Severním moři).