Co je to uprchlík?

Jaký je rozdíl mezi uprchlíkem a Migrantem

Uprchlík se od migranta liší v tom, že jeho situace v zemi původu je často buď přímo životu nebezpečná či jinak nesnesitelná, že překročí státní hranice a hledá bezpečí v okolních zemích.
Archiv

Kdo je válečný uprchlík

Uprchlík (také běženec) je člověk, který nedobrovolně opustil svoji rodnou zem nebo stát, kde žil. Uprchlíky lze rozlišovat na politické uprchlíky (utekli kvůli represivnímu režimu ve své zemi), válečné uprchlíky (utekli kvůli válečné situaci ve svojí zemi) nebo ekonomické uprchlíky (utekli za lepším živobytím).

Co to byly uprchlické zákony

Obsah. Účelem tohoto zákona je upravit postup státních orgánů v řízení o postavení uprchlíka a stanovit práva a povinnosti cizinců,1) kteří požádali o přiznání nebo kterým bylo přiznáno postavení uprchlíka na území České a Slovenské Federativní Republiky.

Co to je migrant

KDO JE MIGRANT OSN definuje jako migranty ty osoby, které pobývají mimo zemi svého původu déle, než jeden rok. Nezohledňuje přitom důvody, kvůli kterým došlo k odchodu ze země. Z tohoto úhlu pohledu nejsou za migranty považováni turisti nebo například osoby na pracovních cestách.
Archiv

Kdo rozhoduje o přijímání uprchlíků

Kvóty přijaté v roce 2015 zavazují Českou republiku k nabídce takového počtu míst, kolik jich je Česká republika schopna kapacitně dočasně přijmout do uprchlických zařízení a vést s nimi azylové řízení, bez povinnosti azyl udělit.

Jaký je rozdíl mezi legální a nelegální

Nelegální drogy jsou zakázané zákonem. Jejich držení nebo distribuce může mít právní následky. Legální drogy jsou látky, které společnost dlouhodobě využívá v rámci tradice, z léčebných nebo praktických důvodů (rozpouštědla, ředidla). Jejich nebezpečnost je někdy mnohem větší než u nelegálních drog.

Co je to azylant

Azylant – cizinec, kterému byl udělen azyl, tedy forma mezinárodní ochrany. Azyl stát poskytuje lidem v souvislosti s jejich pronásledováním podle kritérií Ženevské konvence. V ČR je osoba, které bylo přiznáno postavení uprchlíka, označována jako azylant. Často bývá nesprávně zaměňován s pojmem migranta.

Co je to mezinárodní ochrana

Mezinárodní ochrana‌ je zastřešující pojem, který používá zákon o azylu pro společné označení azylu‌ a doplňkové ochrany. Uděluje se cizincům, kteří se nacházejí na území České republiky a z určitých, zákonem stanovených důvodů se nemohou vrátit do své země.

Odkud jsou uprchlíci

Sedm z deseti lidí, kteří hledají útočiště mimo své domovské země, pochází z pouhých pěti zemí – Sýrie, Venezuely, Ukrajiny, Afghánistánu a Jižního Súdánu. Více než třetinu všech nuceně vysídlených tvoří děti. Tři čtvrtiny uprchlíků se nacházejí v rozvojových zemích.

Co droga vyvolává

Syntetické (uměle vyrobené) nebo přírodní drogy mění myšlení, cítění, jednání a prožívání okolní reality, a to včetně vnímání sebe sama. Drogy jsou schopné vyvolat závislost a způsobit selhání tělesných orgánů nebo je trvale poškodit.

Co to je droga

Psychoaktivní droga (též psychotropní látka, omamná látka, často nepřesně droga nebo návyková látka) je chemická látka primárně působící na centrálně nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování.

Co je to azyl

Termín “žadatel o azyl” je často zaměňován za “uprchlíka” či “azylanta”. Žadatelem o azyl se rozumí člověk, který o sobě tvrdí, že je uprchlík a žádá mezinárodní ochranu před pronásledováním nebo nebezpečím vážné újmy v zemi původu.

Kdo má právo na azyl

Každý, kdo prchá ze své země před pronásledováním nebo vážnou újmou, má právo požádat o mezinárodní ochranu.

Kam uteklo nejvice ukrajincu

Aktuální počty uprchlíků z Ukrajiny

Ze zemí, které s Ukrajinou nesousedí, se nejvyšší počet ukrajinských uprchlíků nachází v Německu, a to těsně přes jeden milion (dočasnou ochranou disponuje 922 tisíc z nich). Na celkovém třetím místě je s přibližně 500 tisíci případy přiznané dočasné ochrany Česko.

Co je nejsilnější droga

Pokud jde o škodlivost drog samotným uživatelům, nejhorším ze všech je opiát fentanyl, který poslední dobou masově zabíjí v USA. Následují ho heroin, alkohol, pervitin a tabák.

Co za drogy se Snupe

Kokain se nejčastěji šňupe, lze ho ale také používat nitrožilně. Jak působí kokain Člověk po kokainu pociťuje euforii a je velice stimulovaný. Lidé, kteří užijí tuto drogu poprvé nebo i užívají sporadicky, zažívají zrychlené dýchaní a bití srdce, zvyšuje se také tělesná teplota.

Co to je extáze

Extáze je označována jako tzv. taneční droga, často známá také pod názvy MDMA , nebo "éčko". Obsahuje účinné látky, které mají halucinogenní a stimulační účinky, vyvolává příjemné, lehce kontrolovatelné emoční stavy a navozuje pocity radosti, blaha a štěstí.

Jak se žádá o azyl

Zahájení správního řízení o udělení mezinárodní ochrany ve smyslu zákona o azylu je vázáno na písemně či ústně do protokolu učiněné podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany cizincem, což je projev vůle cizince, z něhož je zřejmě, že hledá v České republice ochranu před pronásledováním nebo vážnou újmou.

Jak funguje azyl

Žadatelem o azyl se rozumí člověk, který o sobě tvrdí, že je uprchlík a žádá mezinárodní ochranu před pronásledováním nebo nebezpečím vážné újmy v zemi původu. Každý uprchlík je tedy nejprve žadatelem, ale ne každý žadatel bude nakonec uznán uprchlíkem.

Kde je v Česku nejvíc Ukrajinců

V přepočtu na počet obyvatel se pak nejvíce osob s dočasnou ochranou nachází v okresech Tachov, Plzeň-město a Cheb. Zhruba jedna třetina z celkového počtu udělených dočasných ochran zanikla.

Jak dlouho budou Ukrajinci v ČR

Vláda schválila Lex Ukrajina IV. Uprchlíci z Ukrajiny, kteří utekli do České republiky před ruskou agresí a získali zde dočasnou ochranu, dostanou možnost jejího prodloužení až do 31. března 2024.

Co je Nejnavykovejsi droga

Kokain se získává z lístků keře koky, účinky této drogy znali již jihoameričtí indiáni před 4000 lety. Kokain spolu s pervitinem patří mezi stimulační látky a je považován mezi nejnávykovější návykové látky na světě. Po požití se účinky dostavují během několika málo vteřin a trvají cca 30 až 40 minut.

Co je horší alkohol nebo pervitin

Alkohol vyšel z hodnocení jako nejhorší s celkovým skóre škodlivosti 72. Na druhém a třetím místě jsou heroin (55), crack (54). Heroin, crack a metamfetamin (pervitin) nejvíce škodí jednotlivci, zatímco alkohol, heroin a crack nejvíce ubližuje ostatním.

Jak poznat že někdo fetuje

Nadměrná vyčerpanost a snadná unavitelnost, neobvyklá ospalost nebo naopak nespavost (záleží na typu drogy). Neodůvodněné střídání nálad, neobvyklá podrážděnost nebo agresivita. Ztráta chuti k jídlu a výraznější hubnutí. Ztráta koníčků, zájmů.

Jak se sjet z kakaa

Na konec plošinky katapultu si nasype trošku vybraného kakaa, přiblížíte jej na pár centimetrů od nosu, vypálíte a vdechujete. Z počátku po inhalování kakaa budete trochu překvapení, začne se vám lehce točit hlava, možná se poprvé i rozkašlete, ale organismus energii přijme a za pár vteřin je vše v naprostém pořádku.