Kdo je patronem vinařů?

Co dělá vinař

Vinařství je zemědělské odvětví zabývající se pěstováním a zkoumáním révy vinné. Mezi povinnosti vinaře patří zúrodňování vinice, zavlažování, monitorování a odstraňování škůdců, sledování růstu rostlin, rozhodnutí kdy sklízet úrodu a řez vinné révy během zimních měsíců.

Kdo je vinař

Vinař je osoba zabývající se výrobou vína a v širším pojmu (u malých a středních výrobců) též pěstováním révy vinné.

Kdo rozšířil víno po Evropě

Zásluhu o rozšíření vína do Evropy mají staří Řekové, kteří šířili umění pěstování hroznů, vinařství a vinohradnictví. Ve starém Řecku, na Krétě a v Thrákii již v této době můžeme mluvit o vyspělém vinařství a vinohradnictví. Víno se stává součástí kultury antické doby.

Kdy se sbírají hrozny

Zrající hrozny = sladší hrozny

Do první dekády září se sklízí raně dozrávající odrůdy, které jsou známé vyšším obsahem cukrů. Co se týče středně rané odrůdy, ta dozrává v polovině září až do první poloviny října. Bílé odrůdy mají vyšší obsah kyselin. Středně pozdní až pozdní odrůdy dozrávají do konce října.

Kdy Osečkovat vinohrad

Jakmile letorosty začínají přerůstat připravenou drátěnku, nastává vhodný termín pro tzv. osečkování, což je zakracování letorostů, které umožní listovou stěnu keře udržovat v přijatelném tvaru. Kvalitní tvar je takový, kdy listová stěna není příliš hustá a listová plocha keře a hrozny jsou dobře osluněné.

Co to je someliér

Sommelier nebo též someliér je gastronomický odborník, specialista na víno, ostatní nápoje a na kombinace pokrmů, nápojů.

Co potřebuji k založení vinařství

založení vinařstvína finančním úřadě založit živnost a zapsat se do evidence zemědělského podnikatele (od této doby poběží lhůta mladého zemědělce, dotace nyní 45tis.s výpisem z obchodního rejstříku a osvědčením o zápisu do evidence zemědělského podnikatele zajít na SZIF, zde si založit účet portálu farmáře.

Odkud pochází vinná réva

Réva vinná vznikla pravděpodobně z divokých forem na Blízkém východě. Réva vinná (latinsky Vitis vinifera) je původní od Středozemí po střední Evropu, také dál na Předním a Středním východě. Plody planě rostoucí révy vinné lesní (Vitis vinifera subsp.

Kdo vyrábí víno

Věda zabývající se vínem a výrobou vína se nazývá enologie. Producenti vína se označují jako vinaři.

Jak funguje vinobraní

Vinobraní je slavnost sklizně vinné révy. Vinobraní se pořádá na podzim, při sklizni révy a ve všech větších městech s vinařskou tradicí. Akce je většinou spojena s kulturním programem, hudebními vystoupeními, degustacemi vína a burčáku. Den sklízení vína se historicky měnil i o více než 10 dní.

Jak Zaštipovat hroznové víno

Zálistky se odstraňují v zóně hroznů, kterou by příliš zahušťovaly. Nad nejvýše postaveným hroznem se však zálistky opět ponechávají. Tyto zálistky se dále také osečkovávají, abychom udrželi požadovaný tvar listové stěny keře. Mladší listová plocha zálistků vytváří asimiláty, které réva vinná využívá pro zrání hroznů.

Čím se hnojí víno

Ideální je v tomto ohledu zapravení organických hnojiv, například chlévského hnoje, zeleného hnojení nebo nového a na vinicích stále oblíbenějšího přípravku HUMAC AGRO. Veškerá jmenovaná hnojiva jsou k dostání na našich prodejnách. Pokud si nevíte s výběrem hnojiva či rozborem půdy rady, obraťte se na nás.

Kdy Zaštipovat víno

Čas pro osečkování

Zakracování letorostů révy vinné, tzv. osečkování. V případě velmi bujného růstu může docházet k osečkování již před kvetením révy. Obvyklý je ale termín po kvetení révy.

Jak se stát Sommeliérem

Sommeliérství se vyučuje už na středních hotelových školách. Hotelová škola však rozhodně není pro tuto práci podmínkou. U nás existuje velká řada sommeliérských certifikovaných kurzů. Vyzkoušet můžete uznávaný Studijní program SOMMELIER pořádaný Vinařským institutem České republiky.

Jak poznat stáří vína

První se hodnotí barva, podle níž se dá poznat stáří. U bílých vín platí, že čím je mladší, tím je světlejší a zelenější, se zráním se barva stává tmavší a sytější. Se skleničkou si zakroužíte, abyste viděl viskozitu, pozorujete, jak řetízkuje, což poukazuje na zbytkový cukr, na vyšší obsah alkoholu.

Jak se zakládá vinice

Půdu zoráme do hloubky 0,3 metru, nejlépe pluhem s podrývákem, a urovnáme ji. Mladá sazenice révy prospívá, jen když je půda kyprá a provzdušněná a kořenový systém se může rozvinout do hloubky. Důkladná orba před založením tedy zajistí, že vinice nebude v budoucnu tak snadno trpět suchem!

Jak si otevřít vinotéku

V první řadě platí, že pro provoz vinotéky se vyžaduje oprávnění v oboru "Maloobchod/velkoobchod". V případě, že prodej plánujete spojit také s ochutnávkami vína, budete nadále potřebovat také oprávnění v oboru "Hostinská činnost".

Která země produkuje nejvíce vína

Země s nejvyšší produkcí vína

Francie tak nezopakovala své prvenství z roku 2014 a Itálie se vrátila na první příčku, kterou opanovala i v letech 2012 a 2013. Třetím největším producentem je Španělsko s produkcí 36,6 milionu hl. Následuje USA, Argentina, Chile, Austrálie, J.A.R. a Čína.

Kde rostou hrozný

Pro pěstování jsou nejvhodnější jihovýchodní, jižní a jihozápadní expozice. Absolutně nevhodné jsou severní. Naproti tomu divoké formy rostou ve vlhkých lesích, převážně lužního typu, nebo v křovinách na březích vodních toků.

Co to je burčák

Burčák je částečně zkvašený mošt z plodů révy vinné, který obsahuje vyvážený a chuťově harmonický poměr alkoholu, cukru a kyselin. Jde o meziprodukt při výrobě vína, který bývá k dispozici několik dní po začátku kvašení moštu. Obsah alkoholu bývá zhruba 1–7 %.

Kdo je Malovinař

Vinohradník, který obhospodařuje vinice o výměře menší než lOarů nemá povinnosti. a nebo z nich vyrobí víno, které dále prodává spotřebiteli k další spotřebě.

Co znamená vinobrani

Vinobraní je slavnost sklizně vinné révy. Vinobraní se pořádá na podzim, při sklizni révy a ve všech větších městech s vinařskou tradicí. Akce je většinou spojena s kulturním programem, hudebními vystoupeními, degustacemi vína a burčáku.

Kdy a jak stříhat hroznové víno

Řez provádíme v době, kdy by již neměly nastat velké mrazy, které by révu mohly zničit. Réva je totiž nejvíce mrazuvzdorná v neořezaném stavu. Nejvhodnější doba je tedy někdy okolo konce února až března a s teplotou půdy okolo 4°C.

Kdy hnojit hroznové víno

Základem je použití hnojiv do půdy na počátku vegetace, a to nejlépe v květnu a červnu. Dobrým řešením je použití organických hnojiv, která účinkují v půdě po dobu až tří měsíců, a navíc nezasolují půdu chemickými látkami (např. Trumf réva).

Kdy zastřihnout vinnou révu

Vhodný termín pro stříhání révy je od února do března. Samozřejmě, záleží to i na konkrétní lokalitě a jejích aktuálních teplotních podmínek. Réva by se neměla stříhat, když hrozí silné mrazy (pod -10 °C) proto, že by se mohly poškodit právě sestříhané části.