Co se očkuje v 7 letech?

Co se Ockuje v 7 letech

Povinné očkování

Věk dítěte Povinné očkování
Nemoc Očkovací látka
5. – 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix (přeočkování)
10. – 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Adacel polio (přeočkování)
14. rok (u neočkovaných dětí) Tetanus Tetavax

Archiv

Jaké jsou povinné očkování

Mezi povinná očkování patří:

Hexavakcína. Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli. Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně

Které očkování se platí

V rámci povinného očkování jsou hrazené očkovací látky proti následujícím deseti onemocněním:záškrt (difterie),tetanus,černý kašel (dávivý kašel, pertuse),přenosná dětská obrna (poliomyelitida),virová hepatitida B (žloutenka typu B),onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu b,spalničky,zarděnky,

Jak dlouho trvá reakce na Tetanovku

Lehké lokální reakce vznikají bezprostředně po očkování, obvykle během 12 až 48 hodin. Patří mezi ně mírná bolest, otok, zarudnutí a/nebo infiltrát v místě vpichu a funkční nemohoucnost, výjimečně se zduřením mízních uzlin.

Kdy se chodí na Tetanovku

Očkování proti tetanu

První očkování se provede od započatého 9. týdne dvěma dávkami v průběhu prvního roku života dítěte, třetí dávka vakcíny je pak podána mezi 11. –13. měsícem věku dítěte.

Kdy se Očkuje nimenrix

Dětem ve věku od 6 měsíců, dospívajícím a dospělým se má podávat jedna dávka přípravku Nimenrix, avšak u některých dětí, u nichž existuje vysoké riziko invazivního meningokokového onemocnění, lze zvážit podání dodatečné dávky (s odstupem alespoň dva měsíce od posledního podání přípravku Nimenrix).

Co se Ockuje v 9 letech

V tomto věku lze očkovat proti chřipce, obvykle před chřipkovou sezónou: září-prosinec. Obvykle se očkuje jednou plnou dávkou. V nespecifikovaném případě lze dle doporučení výrobce očkovat proti planým neštovicím buď samostatně, nebo v kombinaci proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

Kdy odložit očkování

Pokud šlo o závažnější infekční onemocnění (např. zánět plic, ledvin či infekční mononukleózu), řídí se lékař stavem pacienta. Doporučila bych ale vyčkat s očkováním nejméně 14 dnů,“ vysvětluje MUDr. Černá.

Kdy se očkuje Infanrix

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provede očkovací látkou proti těmto infekcím (Infanrix®) v době od dovršení 5. do dovršení 6. roku, dále spolu s aplikací páté dávky inaktivované očkovací látky proti přenosné dětské obrně od 10. do 11.

Kdy se dává hexavakcína

Hexavakcínou se od 1. 1. 2018 očkuje ve schématu 2+1: základní očkování se provede v době od započatého 9. týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou podanou mezi 11.

Co se děje v těle po očkování

Po podání očkovací látky se aktivuje imunitní systém očkovaného a tvorba protilátek proti danému infekčnímu onemocnění. To se někdy může projevit zvýšenou teplotou, zarudnutím v místě vpichu (lokální, místní reakce) nebo celkovými příznaky podobnými chřipkovému onemocnění (celkové reakce).

Jak chladit po očkování

Doporučujeme místo zklidnit krátkodobým studeným obkladem, například gelovým sáčkem. Pozor na podchlazení, nebo dokonce na omrzliny – obklad je třeba zabalit do suché pleny! Studený obklad lze opakovat několikrát denně. Malé zatvrdnutí v místě vpichu může přetrvávat několik dnů, potom se vstřebá.

Jak se projevuje tetanus

K projevům tetanu patří bolestivé svalové křeče, zvláště žvýkacích a šíjových svalů. Dalšími příznaky jsou problémy s polykáním, bolest hlavy, horečka a pocení, změny krevního tlaku a srdeční frekvence. Pacient je ohrožen selháním srdce a zadušením i přes intenzivní léčbu.

Jak dlouho po nemoci očkovat dětí

Po nemoci. Pokud bylo dítě nemocné, kdy vyrazit na očkování „Po běžném virovém onemocnění postačí týdenní rekonvalescence. Poté je možné očkování provést.

Co je to Bexsero

Bexsero je vakcína, která se používá k ochraně jedinců od dvou měsíců věku proti invazivnímu meningokokovému onemocnění vyvolanému jednou skupinou bakterií Neisseria meningitidis (skupiny B).

Jak se pozná meningokok

Je-li nemoc způsobená bakterií Neisseria meningitidis (meningokok), může být příznakem i petechiální vyrážka, tj. velký počet malých, nepravidelných, fialových či červených skvrn (drobné krvácení do kůže). Nejčastěji se objevuje na trupu, nohách, sliznici, spojivkách a dlaních.

Jaké očkování v 10 letech

Očkovací kalendář dětí v České republice
věk dítěte Očkování
5. – 6. rok (přeočkování) záškrt, tetanus, dávivý kašel
10. – 11. rok (přeočkování – 5. dávka) přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, dávivý kašel
12. – 13. rok virová žloutenka typu B – pouze děti, které nebyly očkovány v prvních měsících života (3 dávky)

Na co se očkuje v 10 letech

Ve věku od dovršení 10. roku do dovršení 11. roku se provede podle české legislativy posilující očkování. K očkování se používá výhradně redukovaná vakcína proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli a dětské přenosné obrně, se sníženým obsahem vakcinačních.

Kdy nejít na očkování

Vakcína je kontraindikována u osob, které jsou alergické na kteroukoli účinnou látku nebo složku vakcíny uvedenou v informacích o přípravku. Kontraindikací dalších dávek vakcíny jsou předchozí „anafylaktické“ nebo jiné závažné alergické reakce po podání vakcíny.

Jak dlouho muze trvat reakce na očkování

Reakce po očkování jsou obvykle jen krátkodobé a v průběhu několika hodin až dnů beze zbytku odezní. Reakce mohou být lokální (místní) a celkové. Nejčastější lokální reakcí je otok, zarudnutí a bolestivost v místě vpichu.

Co je to Infanrix Hexa

Infanrix hexa je vakcína používaná k ochraně malých dětí a batolat proti záškrtu, tetanu, pertusi (černý kašel), hepatitidě B, poliomyelitidě (dětská obrna) a onemocněním, jako je bakteriální meningitida způsobená bakterií Haemophilus influenzae typu b (Hib).

Kdy se očkuje Prevenar 13

Schéma se doporučuje aplikovat tak, aby první dvě dávky (základní schéma) byly podány s odstupem nejméně 2 měsíců a zároveň byly aplikovány nejpozději do 7. měsíce věku. Třetí (posilující) dávku se doporučuje podat ve věku 11 až 15 měsíců.

Jak se vyhnout očkování dětí

Stačí tedy oznámit pediatrovi, že očkování odmítáte nebo jakým způsobem si představujete, že očkování bude probíhat (později, jinou vakcínou, v jiném schématu apod.). Nejlepší je lékaři podepsat negativní revers a k němu přiložit ještě vlastní vyjádření k důvodům odmítnutí (vzor, vzor s komentářem).

Jak odlozit očkování

Pokud tedy chcete očkování odložit nebo i odmítnout, musí lékař Vaše přání respektovat. Pokud odložíte vakcinaci dítěte do pozdějšího věku, než předpokládá vyhláška, můžete se dopustit správního deliktu, pokud k odložení očkování nejsou zdravotní důvody.

Co dodrzovat po očkování

Zvolněte a odpočívejte. Den před očkováním a nejméně 2 dny po očkování je dobré zvolnit. Vynechejte proto intenzivní pohybovou aktivitu, a i další činnosti omezte na minimum.