Co je to Infanrix?

Co obsahuje Infanrix Hexa

Přípravek Infanrix hexa obsahuje tyto léčivé látky: toxoidy (chemicky oslabené toxiny) difterie (záškrtu) a tetanu, • části bakterie Bordetella pertussis (B.

Kdy se očkuje MMR

První dávka je obvykle podávána dětem ve věku od 9 měsíců do 15 měsíců, druhá dávka je podávána ve věku 15 měsíců až 6 let, přičemž mezi dávkami musí být rozmezí nejméně 4 týdny. Po dvou dávkách je chráněno 97 % očkovaných proti spalničkám, 88 % proti příušnicím a nejméně 97 % proti zarděnkám.

Jak dlouho být po očkování doma

Dodržujte klidový režim po očkování v délce alespoň 5-7 dní. , jako by dítě bylo nemocné. Vynechejte cestování, návštěvy u vás doma, nákupy, všechny sportovní či jinak fyzicky namáhavé činnosti. Zvýšení teploty po očkování je obvyklá žádoucí reakce imunitního systému, dítě je jakoby nemocné.

Kam se aplikuje Hexavakcína

Hexavakcína je injekce, kterou lékař aplikuje do svalu, obykle do vnější strany stehna, u starších dětí pak do deltového svalu paže.

Kdy se očkuje Infanrix

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provede očkovací látkou proti těmto infekcím (Infanrix®) v době od dovršení 5. do dovršení 6. roku, dále spolu s aplikací páté dávky inaktivované očkovací látky proti přenosné dětské obrně od 10. do 11.

Jak dlouho trvá reakce po očkování hexavakcínou

Reakce po očkování jsou obvykle jen krátkodobé a v průběhu několika hodin až dnů beze zbytku odezní. Reakce mohou být lokální (místní) a celkové. Nejčastější lokální reakcí je otok, zarudnutí a bolestivost v místě vpichu.

Jaké je povinné očkování v ČR

Mezi povinná očkování patří:Hexavakcína.Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím.Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli.Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrněVakcína proti tuberkulóze (u rizikových dětí s indikací)

Jaké očkování pro miminko

Doporučené očkování

Věk dítěte Doporučené očkování
Nemoc Očkovací látka
od 9. týdne do 1. roku Meningokoková onemocnění typu B Bexsero
4. měsíc Pneumokoková onemocnění * Synflorix, Prevenar 13, Vaxneuvance (2. dávka – za 2 měsíce po 1. dávce)
Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka – za měsíc po 2. dávce)

Kdy nejít na očkování

Vakcína je kontraindikována u osob, které jsou alergické na kteroukoli účinnou látku nebo složku vakcíny uvedenou v informacích o přípravku. Kontraindikací dalších dávek vakcíny jsou předchozí „anafylaktické“ nebo jiné závažné alergické reakce po podání vakcíny.

Co dodrzovat po očkování

Zvolněte a odpočívejte. Den před očkováním a nejméně 2 dny po očkování je dobré zvolnit. Vynechejte proto intenzivní pohybovou aktivitu, a i další činnosti omezte na minimum.

Jaké jsou povinné očkování

Mezi povinná očkování patří:

Hexavakcína. Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli. Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně

Kdy je nejlepší očkovat hexavakcínou

První dávka hexavakcíny se podává od 9. týdne věku dítěte. Následuje další dávka v odstupu nejméně dvou měsíců a přeočkování mezi 11. – 13.

Jak uklidnit dítě po očkování

Místní reakce po očkování

Doporučujeme místo zklidnit krátkodobým studeným obkladem, například gelovým sáčkem. Pozor na podchlazení, nebo dokonce na omrzliny – obklad je třeba zabalit do suché pleny!

Kdy se Ockuje Infanrix

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provede očkovací látkou proti těmto infekcím (Infanrix®) v době od dovršení 5. do dovršení 6. roku, dále spolu s aplikací páté dávky inaktivované očkovací látky proti přenosné dětské obrně od 10. do 11.

Které očkování se platí

V rámci povinného očkování jsou hrazené očkovací látky proti následujícím deseti onemocněním:záškrt (difterie),tetanus,černý kašel (dávivý kašel, pertuse),přenosná dětská obrna (poliomyelitida),virová hepatitida B (žloutenka typu B),onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu b,spalničky,zarděnky,

Jak dlouho trvá reakce na očkování

Reakce po očkování se dostavují za různě dlouhou dobu, záleží na typu očkování. Může to být už v den či následující den po očkování, u živých vakcín za 7-10 dnů. Tuto informaci vám sdělí lékař při očkování. Reakce může být místní nebo celková.

Co nedělat po očkování

Vynechejte proto intenzivní pohybovou aktivitu, a i další činnosti omezte na minimum. Zejména druhý den po očkování, kdy můžete pociťovat zvýšenou únavu, celkovou slabost až malátnost, bolesti hlavy či další příznaky připomínající akutní infekční onemocnění.

Co Nedelat v den očkování

Vynechejte proto intenzivní pohybovou aktivitu, a i další činnosti omezte na minimum. Zejména druhý den po očkování, kdy můžete pociťovat zvýšenou únavu, celkovou slabost až malátnost, bolesti hlavy či další příznaky připomínající akutní infekční onemocnění.

Jak dlouho trvá teplota po očkování hexavakcínou

Horečka se může objevit u neživých vakcín (hexavakcína, menngokok, pneumokok) za několik hodin po očkování, u živých vakcín (zarděnky, spalničky, příušnice) za několik (7-10) dnů od očkování. Pokud má dítě zvýšenou teplotu (mezi 37 a 38 stupňů C), léky nepodáváme.

Kdy se dostavi reakce na očkování

Lokální reakce obsah

Lehké lokální reakce vznikají bezprostředně po očkování, obvykle během 12 až 48 hodin. Patří mezi ně mírná bolest, otok, zarudnutí a/nebo infiltrát v místě vpichu a funkční nemohoucnost, výjimečně se zduřením mízních uzlin. V ojedinělých případech může dojít ke vzniku granulomu.

Jak dlouho trvá teplota po očkování

Reakce po očkování

Po očkování vakcínou Priorix se teplota nad 38 °C vyskytuje u 6,4 %–38 % dětí a horečka nad 39 °C u 9,5 % (3, 5). Trvají většinou krátce (1–3 dny), pokud se objeví exantém, není většinou po celém těle a pře- trvává podle intenzity i týden a déle.

Co delat po očkování

Po podání očkovací látky se aktivuje imunitní systém očkovaného a tvorba protilátek proti danému infekčnímu onemocnění. To se někdy může projevit zvýšenou teplotou, zarudnutím v místě vpichu (lokální, místní reakce) nebo celkovými příznaky podobnými chřipkovému onemocnění (celkové reakce).