Co je to galaxie?

Jaký je název naší galaxie

Mléčná dráha (také Galaxie) je galaxie, ve které se nachází Slunce se Sluneční soustavou.

Co je mezi galaxiemi

Mezi galaxiemi je v prostoru nepředstavitelně řídké prostředí, s rozvojem pozorovací techniky však byl objeven mezigalaktický plyn zářící uvnitř galaktických soustav v rentgenovém oboru a také temná hmota, která mění obrazy vzdálených objektů a z těchto změn pak lze zpětně určit i rozložení neviditelné hmoty.

Jak vznikají galaxie

Galaxie vznikají z protogalaxií. Různé typy galaxií se vyskytují podobně napříč historií vesmíru. V pozorovatelné části vesmíru se podle odhadů z roku 2016 nachází minimálně dva biliony galaxií. V roce 2021 byla data z vesmírné sondy NASA New Horizons použita k redukci předchozího odhadu na zhruba 200 miliard galaxií.

Co je větší než galaxie

Kosmické struktury: pavučiny větší než galaxie.

Jak vznikl vesmír

Dnes převládá teorie, že vesmír byl nejdříve v době tzv. velkého třesku extrémně horký a hustý a od té doby dochází k jeho rozpínání. Na této teorii je založen takzvaný standardní model vesmíru, také zvaný model ΛCDM (s nenulovou kosmologickou konstantou a chladnou temnou hmotou).

Jak vypada naše galaxie

Jedná se o spirální galaxii s centrální příčkou a radiálními rameny, které začínají ve středu a vytváří spirálovitý tvar. Slunce (a naše sluneční soustava) se otáčí kolem středu Galaxie – galaktického středu, přičemž pro dokončení jednoho oběhu potřebuje přibližně 220 milionů let.

Jak se léta do vesmíru

V současnosti je možné praktikovat kosmický let pouze prostřednictvím raketových motorů. Na obrázku je startující raketoplán Columbia, první vícenásobně použitelná kosmická loď při svém prvním letu.

Jaký tvar má naše galaxie

Galaxie jsou klasifikovány podle jejich velikosti a tvaru. Pohybují se od trpasličích hvězd s „jen“ desítkami milionů hvězd až po obří hvězdy obsahující miliardy hvězd. Z hlediska tvaru mohou být eliptické, spirálové (jako Mléčná dráha), čočkovité nebo nepravidelné.

Jak zanikne náš vesmír

Za přibližně 10 miliard let budou většinu hmoty vesmíru tvořit černé díry, vyhaslí bílí trpaslíci a neutronové hvězdy padající do černých děr v centrech galaxií. Za 1032 let se začnou protony rozpadat na fotony, elektrony, pozitrony a neutrina. Veškerá hmota mimo černé díry se rozpadne.

Jak to vypadá ve vesmíru

Vesmír či kosmos (z řeckého κόσμος, ozdoba, šperk ale později také vše uspořádané, řádné a jisté, vesmír) je souhrnné označení veškeré hmoty, energie a časoprostoru, který je obsahuje. Zahrnuje tedy hvězdy, planety, galaxie, mezigalaktický prostor, temnou hmotu a další.

Kdy vznikla galaxie

Každopádně je zřejmé, že proces vývoje galaxií a přeměny jejich hmoty na hvězdy probíhal zjevně daleko pomaleji než se předpokládalo. Ukazuje se, že zhruba třetina hvězdné hmoty dnešních galaxií vznikla až v době před 4÷8 miliardami let vlivem četných kolizí a následné obnovy spirálních struktur.

Jak dlouho trvá cesta do vesmíru

S využitím Hohmannovy oběžné dráhy trvá let k Marsu asi 9 měsíců. Kratší doba je možná, ale spotřebuje se více paliva. Reálně připadají v úvahu cesty s lidskou posádkou trvající 6 až 7 měsíců, další zkrácení doby letu je již značně energeticky náročné. Následně, jak dlouho trvá let z vídně do dominikánské republiky

Jak dlouho trvá cesta na Měsíc

Apollo 11
Vzletová rampa LC-39A
Nosná raketa Saturn V
Délka letu 195 hodin, 18 minut a 35 sekund
Čas na dráze kolem Měsíce 59 hodin, 30 minut a 25,79 sekundy

Jak dlouho bude trvat vesmír

Ve většině galaxií "hvězdná porodnost" neustále klesá. Po 100 miliardách let většina galaxií "dohoří". Pak již nebude materiál pro tvorbu dalších hvězd, vesmír se bude propadat do čím dál větší temnoty, kterou jen občas na okamžik rozjasní výbuch supernovy – konečné fáze některé z posledních masívních hvězd.

Co se stane s vesmírem

Za přibližně 10 miliard let budou většinu hmoty vesmíru tvořit černé díry, vyhaslí bílí trpaslíci a neutronové hvězdy padající do černých děr v centrech galaxií. Za 1032 let se začnou protony rozpadat na fotony, elektrony, pozitrony a neutrina. Veškerá hmota mimo černé díry se rozpadne.

Kdy začíná vesmír

Podle FAI (Mezinárodní letecké federace) je hranicí vesmírného prostoru vzdálenost 100 km od povrchu Země – tzv. Kármánova hranice. Do této hranice se hovoří o nadmořské výšce. V případě Země do této hranice zasahují i další vrstvy její atmosféry (termosféra a exosféra).

Jak dlouho se letí raketou na Mars

S využitím Hohmannovy oběžné dráhy trvá let k Marsu asi 9 měsíců. Kratší doba je možná, ale spotřebuje se více paliva. Reálně připadají v úvahu cesty s lidskou posádkou trvající 6 až 7 měsíců, další zkrácení doby letu je již značně energeticky náročné.

Na co létá raketa

Jako kryogenní pohonné látky se nejčastěji používá vodík a kyslík. Jde o běžně dostupné látky, které ale pro potřeby raketové techniky nejsou v normálním stavu použitelné. Jejich hoření totiž probíhá za značně vysokých teplot a tlaků, a pro jejich dopravu do spalovací komory nestačí jen přetlak v nádržích.

Jak dlouho trvá let do Zanzibaru

Přehledná tabulka s trváním letů

Destinace příletu Délka letu Vzdálenost z Česka
Délka letu na Zanzibar 🛪 7:50 6310 km
Délka letu do Brazílie 🛪 11:10 9700 km
Délka letu do Bulharska 🛪 1:20 775 km
Dĺžka letu na Kypr 🛪 2:50 1975 km

Kdo poprvé přistál na Měsíci

Druhým a posledním letem Armstronga byla mise Apollo 11. Zatímco Michael Collins kroužil ve velitelském modulu kolem Měsíce, Neil Armstrong a Buzz Aldrin 20. července 1969 jako první lidé na Měsíci přistáli.

Jak zanikne vesmír

Za přibližně 10 miliard let budou většinu hmoty vesmíru tvořit černé díry, vyhaslí bílí trpaslíci a neutronové hvězdy padající do černých děr v centrech galaxií. Za 1032 let se začnou protony rozpadat na fotony, elektrony, pozitrony a neutrina. Veškerá hmota mimo černé díry se rozpadne.

Co se děje s tělem ve vakuu

Vzduch v plicích se ve vakuu rychle rozpíná a uniká z těla. Při zadržení dechu je však výsledkem nejspíše smrtelné poranění protržením plic. Tlak může protrhnout i cévy v hrudním koši a dostat se přímo do krevního oběhu. Snaha zadržet dech je tedy v případě dekomprese rychlý rozsudek smrti.

Jaká je zima ve vesmíru

Teplota (zde spíše ve smyslu vnitřní energie fotonového záření) vesmírného prostoru se díky reliktnímu záření udržuje na přibližně 3 K, tj. –270 °C.

Co se děje s lidským tělem ve vakuu

Vzduch v plicích se ve vakuu rychle rozpíná a uniká z těla. Při zadržení dechu je však výsledkem nejspíše smrtelné poranění protržením plic. Tlak může protrhnout i cévy v hrudním koši a dostat se přímo do krevního oběhu. Snaha zadržet dech je tedy v případě dekomprese rychlý rozsudek smrti.

Jak dlouho by trvala cesta na slunce

OBJEKT Rychlost (většinou max.) Ke Slunci
Pilotovaná kosmická loď 39 897 km/h[3] (11,08 km/s) 5 měs., 6 d.
Letadlo* 3529,6 km/h[4] (980,4 m/s) Téměř 5 let
Automobil (tryskový pohon) 1228 km/h[5] (341,1 m/s) 14 let
Motocykl (tryskový pohon) 605,7 km/h[6] (168,2 m/s) 28,5 roku