Co je MIG TIG MMA?

Co je to Mig Mag

Rozlišujeme mezi svařováním v ochranné atmosféře inertního plynu (MIG) a svařováním v ochranné atmosféře aktivního plynu (MAG). Svařování MIG/MAG je v současnosti nejpoužívanější svařovací postup a umožňuje mimořádně vysoké rychlosti svařování. Můžete jej používat ručně, mechanizovaně i roboticky.

Co je to Mag

MAG znamená svařování kovů v aktivním plynu (Metal Aktiv Gas). Při něm se k nosnému plynu, argonu, přidávají aktivní ochranné plyny, např. oxid uhličitý (CO2) nebo kyslík (O2). Jako ochranný plyn pro tavnou lázeň se však může použít také čistý CO2.

Jak svařovat s CO2

Svařování CO2 řadíme do větší skupiny, kterou můžeme označit pojmem obloukové svařování. Dochází zde k hoření elektrického oblouku mezi svařovaným materiálem a přídavným materiálem, který v tomto případě tvoří drát odvíjený od cívky. Přídavný materiál je pak obalen ochranným plynem, který chrání svarovou lázeň.

Co je svařovací invertor

Název tohoto typu svářeček je odvozován od slova invertor, česky měnič. Zařízení využívá principu tzv. spínaného zdroje, který dokáže měnit střídavé napětí ze zásuvky (50 Hz) na vysokofrekvenční (až 100 kHz) a následně jej usměrní.

Co je to TIG

Zkratka TIG pochází z angličtiny. Znamená Tungsten Inert Gas a symbolizuje svařování wolframovou elektrodou (Tungsten je anglicky wolfram) v ochranné atmosféře inertního (Inert) plynu (Gas).

Jak funguje TIG

Jak metoda TIG vlastně funguje

Z elektrody je veden oblouk ohřívající a roztavující obrobek. U elektrody se dále nachází hubice určená pro přívod ochranného plynu. Tímto plynem se obrobek chrání před chemickými reakcemi s okolním vzduchem, které by ohrozily stabilitu a kvalitu vzniklého svaru.

Jak se svařuje hliník

Technologie svařování hliníku se příliš neliší od svařování oceli. Pro svařování hliníku se nejčastěji používá metoda TIG v ochranné atmostéře inertních plynů (směs argonu a helia) za pomoci hořáku s wolframovou elektrodou. Vyvarujte se použití ochranných plynů s vodíkem.

Jak správně svářet

Jak svařovat – všeobecně

Svarové plochy musí být zbavené všech nečistot a mastnoty. Oblouk zapálíme lehkým kontaktem o svařované místo a následným oddálením cca 5 mm. Dochází k roztavení kovu a vzniká svarová lázeň. Elektrodu mírně táhneme a současně mírně pohybujeme do stran, udržujeme předepsanou vzdálenost oblouku.

Jakou svářečku na doma

Nejlepší svářečky

Pořadí Název Hodnocení
1. Omicron GAMA 166 invertor 2355 ⭐ 94 %
2. Tuson POLY 02 Polyfúzní svářečka ⭐ 93 %
3. Proteco polyfúzní 800W 10.55-810 ⭐ 92 %
4. TUSON POLY01, 750/1500W ⭐ 88 %

Co je svářečka TIG

Svařovací invertory s metodou MMA-TIG jsou invertory jednofázové nebo třífázové, které pracují metodou TIG, což je svařování netavící se wolframovou elektrodou a také metodou MMA, což je metoda ručního obloukového svařování obalenou elektrodou. Tyto invertory jsou vhodné pro svařování nerezu, hliníku a jeho slitin.

Jak funguje svařování TIG

Jak metoda TIG vlastně funguje

Z elektrody je veden oblouk ohřívající a roztavující obrobek. U elektrody se dále nachází hubice určená pro přívod ochranného plynu. Tímto plynem se obrobek chrání před chemickými reakcemi s okolním vzduchem, které by ohrozily stabilitu a kvalitu vzniklého svaru.

Co je zkratka TIG

Zkratka TIG pochází z angličtiny. Znamená Tungsten Inert Gas a symbolizuje svařování wolframovou elektrodou (Tungsten je anglicky wolfram) v ochranné atmosféře inertního (Inert) plynu (Gas). Zkratka WIG pochází z němčiny a znamená Wolfram Inert Gas, tedy naprosto to samé.

Jak se svařuje

Jak svařovat – všeobecně

Svarové plochy musí být zbavené všech nečistot a mastnoty. Oblouk zapálíme lehkým kontaktem o svařované místo a následným oddálením cca 5 mm. Dochází k roztavení kovu a vzniká svarová lázeň. Elektrodu mírně táhneme a současně mírně pohybujeme do stran, udržujeme předepsanou vzdálenost oblouku.

Jak se svařuje dural

Dural se velmi snadno obrábí, spojuje se svařováním v ochranné atmosféře, pájením s pomocí speciálních tavidel, nýtováním nebo lepením. Dural je chemicky odolný a dá se velmi dobře povrchově upravovat a barvit (eloxování).

Jak tlustou elektrodu

Elektrody si můžete vybrat podle průměru – na tenčí ocel stačí průměr 2 milimetry, univerzální tloušťkou je rozměr 3,2 milimetry, pro tlusté ocelové profily sáhněte po průměru 4 milimetry. Elektrody se neliší jen průměrem, ale také materiálem, z něhož je vyroben jejich obal.

Jak poznat dobrý svár

Dobrý svár by měl vypadat nějak takto. Je rovnoměrný, ani příliš vysoký, ani roztrhaný. Byla dodržena rychlost pohybu i vzdálenost elektrody od svařovaného materiálu. Svařovaný materiál je stejnoměrně prohřátý.

Co svářečka MIG MAG

Svářečky CO2 jsou svářecí poloautomaty, které zavádí při svařování inertní plyn do místa sváru tak, aby se zabránilo oxidaci. Poloautomatické svářečky jsou vybaveny podavačem svářecího drátu, který proměnlivou rychlostí dávkuje drát do nataveného sváru.

Co je metoda WIG

Metoda sváření TIG / WIG je charakteristická zejména dvěma rysy. A to použitím neodtavujících se wolframových elektrod, které jsou vyrobeny buď z čistého wolframu nebo jsou k wolframu přidávány vybrané legury. Více o wolframových elektrodách v článku o wolframových elektrodách.

Co je to metoda TIG

TIG je tedy mezinárodní zkratka pro označení metody svařování elektrickým obloukem za pomoci netavící se elektrody a ochranné atmosféry inertního (netečného) plynu. Při této svařovací metodě hoří elektrický oblouk mezi netavící se elektrodou a základním svařovaným materiálem.

Co lze svařovat metodou TIG

Jaké materiály se svařují metodou TIG Svařování metodou TIG potřebuje průmysl pro výrobu precizně tvořených produktů. Jedná se například o svařování nerezové oceli, niklových slitin, nebo pro provádění svárů na hliníkových slitinách.

Co znamená zkratka Mig

Zkratka MIG pochází z anglického Metal Inert Gas. Poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře inertního plynu má pouze ochrannou funkci, která spočívá v zamezení přístupu vzduchu k roztavenému kovu.

Jak vařit hliník

Hliník a jeho slitiny mají velkou afinitu ke kyslíku. Čistý hliník se taví při 650 °C (1 200 °F) a oxid, který kov chrání, se taví při 2 037 °C (3 700 °F). Protože se oxid taví při teplotě přibližně o 2 500 °F (1 370 °C) vyšší než samotný hliník, musí být oxid před zahájením svařování z kovu očištěn.

Čím se svařuje

Pro ocelové plechy a dráty se nejčastěji používají měděné, které při vývinu tepla neuvolňují do okolního prostředí žádné škodlivé emise. Jinými materiály elektrod mohou být např. slitiny kobaltu a kadmia, mědi a stříbra a kadmia, mědi a niklu a křemíku, a dalších.

Co Svarečky

Svářečky CO2 jsou svářecí poloautomaty, které zavádí při svařování inertní plyn do místa sváru tak, aby se zabránilo oxidaci. Poloautomatické svářečky jsou vybaveny podavačem svářecího drátu, který proměnlivou rychlostí dávkuje drát do nataveného sváru.

Jakou svářečku na CO2

V prvé řadě je nutno vědět na co svářečku co2 budete používat. Na občasné sem tam svařování tenčích věcí do 3-4 mm kolem domu postačí svářečka na 220V(jednofázová). Pro častější nazazení (pro výrobu, do servisů a dalších) je lépe zvolit svářečku na 380V (3x 400V).