Co je boostrix?

Co je to boostrix Polio

Boostrix Polio je bílá zakalená suspenze. Vakcína Boostrix Polio je indikována k podání posilovací dávky v rámci přeočkování proti difterii, tetanu, pertusi a poliomyelitidě u osob starších než 3 roky (viz bod 4.2).

Jak se očkuje proti tetanu

K očkování se používá monovakcína s obsahem 40 IU/ml tetanického anatoxinu. Je-li potřeba provést základní očkování u osob nad 15 let, podávají se tři dávky, interval mezi první a druhou je 6 týdnů, mezi druhou a třetí dávkou 6 měsíců.
Archiv

Co je Adacel

ADACEL je vakcína obsahující nízkou dávku antigenu proti difterii, tetanu a pertusi, je indikována k posilující (booster) vakcinaci. Při podání vakcíny je třeba zvážit indikace a dávkovací intervaly podle oficiálních doporučení pro všechny antigeny obsažené ve vakcíně.

Kam se očkuje v 10 letech

Očkovací kalendář dětí v České republice
věk dítěte Očkování
21. – 25. měsíc (přeočkování) spalničky, příušnice, zarděnky
5. – 6. rok (přeočkování) záškrt, tetanus, dávivý kašel
10. – 11. rok (přeočkování – 5. dávka) přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, dávivý kašel

Co je to Infanrix

Infanrix hexa je vakcína používaná k ochraně malých dětí a batolat proti záškrtu, tetanu, pertusi (černý kašel), hepatitidě B, poliomyelitidě (dětská obrna) a onemocněním, jako je bakteriální meningitida způsobená bakterií Haemophilus influenzae typu b (Hib).

Co je to vakcína MMR

MMR vakcína je kombinovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Vakcínu vyvinul americký mikrobiolog Maurice Hilleman; licence pro firmu Merck & Co. byla udělena v roce 1971. V roce 2001 byla vakcína široce užívána ve více než 100 zemích světa.

Jak dlouho trvá reakce na Tetanovku

Lehké lokální reakce vznikají bezprostředně po očkování, obvykle během 12 až 48 hodin. Patří mezi ně mírná bolest, otok, zarudnutí a/nebo infiltrát v místě vpichu a funkční nemohoucnost, výjimečně se zduřením mízních uzlin.

Co delat po očkování na tetanus

Nežádoucí účinky

V místě podání vakcíny může dojít k lokální reakci různého rozsahu (tj. začervenání, otoku, bolestivosti, ojediněle provázené zduřením regionálních mízních uzlin), ustupující obvykle bez terapie. Celková reakce se nejčastěji projeví teplotou, bolestí hlavy a svalů, únavou.

Jaké je povinné očkování v ČR

Mezi povinná očkování patří:Hexavakcína.Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím.Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli.Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrněVakcína proti tuberkulóze (u rizikových dětí s indikací)

Co se očkuje ve 13 letech

V České republice je očkování proti HPV chlapcům i dívkám plně hrazeno ve 13 letech.

Na co je Hexa

Infanrix hexa je určen pro základní očkování a přeočkování kojenců a batolat proti difterii, tetanu, pertusi, hepatitidě B, poliomyelitidě a onemocněním způsobeným Haemophilus influenzae typu b.

Kdy je nejlepší očkovat MMR

4) První dávka MMR vakcíny (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) se bude aplikovat nejdříve první den 13. měsíce nejpozději do 18. měsíce věku dítěte.

Kdy se očkuje nimenrix

Dětem ve věku od 6 měsíců, dospívajícím a dospělým se má podávat jedna dávka přípravku Nimenrix, avšak u některých dětí, u nichž existuje vysoké riziko invazivního meningokokového onemocnění, lze zvážit podání dodatečné dávky (s odstupem alespoň dva měsíce od posledního podání přípravku Nimenrix).

Co se děje v těle po očkování

Po podání očkovací látky se aktivuje imunitní systém očkovaného a tvorba protilátek proti danému infekčnímu onemocnění. To se někdy může projevit zvýšenou teplotou, zarudnutím v místě vpichu (lokální, místní reakce) nebo celkovými příznaky podobnými chřipkovému onemocnění (celkové reakce).

Jak chladit po očkování

Doporučujeme místo zklidnit krátkodobým studeným obkladem, například gelovým sáčkem. Pozor na podchlazení, nebo dokonce na omrzliny – obklad je třeba zabalit do suché pleny! Studený obklad lze opakovat několikrát denně. Malé zatvrdnutí v místě vpichu může přetrvávat několik dnů, potom se vstřebá.

Jak dlouho trvá reakce na očkování

Reakce po očkování se dostavují za různě dlouhou dobu, záleží na typu očkování. Může to být už v den či následující den po očkování, u živých vakcín za 7-10 dnů. Tuto informaci vám sdělí lékař při očkování. Reakce může být místní nebo celková.

Jak dlouho klidový režim po očkování

Dodržujte klidový režim po očkování v délce alespoň 5-7 dní. , jako by dítě bylo nemocné. Vynechejte cestování, návštěvy u vás doma, nákupy, všechny sportovní či jinak fyzicky namáhavé činnosti. Zvýšení teploty po očkování je obvyklá žádoucí reakce imunitního systému, dítě je jakoby nemocné.

Kdy odložit očkování

Pokud šlo o závažnější infekční onemocnění (např. zánět plic, ledvin či infekční mononukleózu), řídí se lékař stavem pacienta. Doporučila bych ale vyčkat s očkováním nejméně 14 dnů,“ vysvětluje MUDr. Černá.

Které očkování se platí

V rámci povinného očkování jsou hrazené očkovací látky proti následujícím deseti onemocněním:záškrt (difterie),tetanus,černý kašel (dávivý kašel, pertuse),přenosná dětská obrna (poliomyelitida),virová hepatitida B (žloutenka typu B),onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu b,spalničky,zarděnky,

Co se Ockuje v 9 letech

Povinné očkování

Věk dítěte Povinné očkování
Nemoc Očkovací látka
5. – 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix (přeočkování)
10. – 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Adacel polio (přeočkování)
14. rok (u neočkovaných dětí) Tetanus Tetavax

Co je to Prevenar

Prevenar 13 je konjugovaná vakcína, která je určena k prevenci invazivních pneumokokových onemocnění jak u dětí, tak i u všech dospělých nad 18 let a zejména pak u starších jedinců. Dřívější výzkumy potvrdily, že tato vakcína účinkuje v prevenci pneumokokových chorob u dětí.

Co nedělat před očkováním

Den před očkováním a nejméně 2 dny po očkování je dobré zvolnit. Vynechejte proto intenzivní pohybovou aktivitu, a i další činnosti omezte na minimum.

Co je to Bexsero

Bexsero je vakcína, která se používá k ochraně jedinců od dvou měsíců věku proti invazivnímu meningokokovému onemocnění vyvolanému jednou skupinou bakterií Neisseria meningitidis (skupiny B).

Kdy nejít na očkování

Vakcína je kontraindikována u osob, které jsou alergické na kteroukoli účinnou látku nebo složku vakcíny uvedenou v informacích o přípravku. Kontraindikací dalších dávek vakcíny jsou předchozí „anafylaktické“ nebo jiné závažné alergické reakce po podání vakcíny.

Co delat po očkování

Po podání očkovací látky se aktivuje imunitní systém očkovaného a tvorba protilátek proti danému infekčnímu onemocnění. To se někdy může projevit zvýšenou teplotou, zarudnutím v místě vpichu (lokální, místní reakce) nebo celkovými příznaky podobnými chřipkovému onemocnění (celkové reakce).