Jak se řekne německy ne?

Jak se německy řekne jak se máš

Jak se máš Wie geht es Dir

Jak se píše německy ne

nicht ne(6)
nein ne; nikoli(38)
(hovorově) ne(2019)
them ně(AT:11423)
nichtjetzt ne teď(AT:15593)

Jak se řekne německy Německo

Moderní němčina má pro německý národ výraz Deutsche resp. die Deutschen, a Německo se nazývá Deutschland.

Jak se řekne německy Kdo je to

wer Kdo je to

Jak se zdraví v Německu

Pozdravy a představení – základ slušného vychování#1 Hallo – Dobrý den / Ahoj (neformální pozdrav, který se ale běžně využívá i např.#2 Hallo, wie geht's#3 Guten Morgen – Dobré ráno.#4 Guten Tag – Dobrý den (formální základní pozdrav)#5 Guten Abend – Dobrý večer.#6 Gute Nacht – Dobrou noc.

Jak se řekne německy Ahoj

Hallo ahoj(164)
hello ahoj(AT:12808)
servus ahoj(AT:14427)
ahoi ahoj(AT:17218)
cheerio ahoj(AT:53737)

Jak se řekne německy 17

13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn

Jak se řekne německy nebo

oder nebo(75)
or nebo(AT:4570)
lamia ženský démon nebo upír(AT:63713)

Jak se řekne německy Rakousko

Österreich Rakousko(9576)
österreichs rakousko(AT:66642)

Jak se německy řekne ahoj

Hallo ahoj(164)
hello ahoj(AT:12808)
servus ahoj(AT:14427)
ahoi ahoj(AT:17218)
cheerio ahoj(AT:53737)

Jak se řekne německy kdy

wann kdy(309)
when kdy(AT:3857)
everleigh kdy leigh(AT:51360)

Co si dáte k pití nemecky

Dobrý den, co byste si dal Was nehmen Sie zum Trinken Co byste si dal k pití Was nehmen Sie zum Essen

Jak se rozloucit v nemcine

rozloučit se(při odchodu ap.) sich verabschieden, Abschied nehmen von j-m/etw.(vzdát se něčeho) sich verabschieden, sich trennen.

Jak se zdraví lidé v Německu

„Gruss Gott“ (doslova pozdravit boha) – to je pozdrav, kterým se zdraví lidé během celého dne. „Servus“ je pozdrav, který můžete použít, pokud danou osobu znáte lépe, třeba je to váš soused z ulice. Pokud uslyšíte něco, co zní jako “ Habadere“, znamená to v místním dialektu “ Habe die Ehre“ (Mám tu čest).

Jak se řekne německy 18

lehké

0 null
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
18 achtzehn

Jak se řekne německy 100

Číslovky hundert, tausend se užívají také jako podstatná jména: das Hundert – stovka, sto, das Tausend – tisíc: Číslovky die Million, die Milliarde, die Billion se skloňují jako podstatná jména.

Jak se řekne německy Polsko

Polen Polsko(5648)
polens polsko(AT:58865)

Jak se mluví v Rakousku

Rakousko

Rakouská republika Republik Österreich
Jazyk němčina, regionálně slovinština, maďarština, burgenlandská chorvatština, jazyky oficiálních národnostních menšin: turečtina, chorvatština
Náboženství 56.9 % římskokatolické 8.8 % pravoslavné 8 % islám 26.3 % žádné nebo ostatní
Státní útvar

Jak se řekne německy kde

wo kde(77)
where kde(AT:5697)

Jak se mluví v Německu

Němčina

Němčina (Deutsch)
Úřední jazyk Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Belgie, Lucembursko, regionální jazyk v Dánsku a Itálii Namibie – nejrozšířenější jazyk bílé menšiny
Kódy
ISO 639-1 de
ISO 639-2 ger (B) deu (T)

Jak se v Německu zdraví

Po poledni uslyšíte „Guten Tag“ (Dobrý den) či zkrácenou verzi „Tag“, někdy líné prohlášení „Tach“. Ve večerních hodinách vás lidé budou zdravit „Guten Abend“,pokud budou unavení či nevrlí, tak jen zkráceně „n´Abend“.

Jak se řekne německy Jak se jmenuješ

Wie ist dein Name Jak se jmenuješ Wie heisst du

Co je Moin

„Moin“, jak je uvedeno v příručce Duden, pochází ze středohornoněmeckého „moi(e)“ a znamená: krásný, příjemný, dobrý. Slova použitá k pozdravu prozrazují hodně o osobě, která zdraví. Kdo říká „Moin! “, pochází s velkou pravděpodobností z přímořských oblastí na severu Německa.

Jak pozdravit v němčině

Pozdravy a představení – základ slušného vychování#1 Hallo – Dobrý den / Ahoj (neformální pozdrav, který se ale běžně využívá i např.#2 Hallo, wie geht's#3 Guten Morgen – Dobré ráno.#4 Guten Tag – Dobrý den (formální základní pozdrav)#5 Guten Abend – Dobrý večer.#6 Gute Nacht – Dobrou noc.

Jak se řekne německy 14

13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn