Jak se zbavit střevlíků?

Co jí střevlík

Nejobvyklejší potravou střevlíkovitých je hmyz, plži, pavouci, žížaly a požírají také mršiny. (Některé druhy a jejich larvy jsou schopny lovit kořist pod vodní hladinou, např. střevlík hrbolatý Carabus variolosus variolosus či kriticky ohrožený a raritní druh střevlík mřížkovaný Carabus clathratus clathratus.)

Kde žije střevlík

Vyskytuje se v listnatých (zejména dubových či bukových) a ve smíšených lesích, méně často v zahradách, parcích nebo v okolí vinic. Od nížin až k horní hranici lesa. Není hojný, celkově spíše na ústupu.

Co to je za brouka

Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zjistit druh brouka, je poptat se odborníků na fórech, které se specializují na škůdce či hmyzí říši. Mezi ně patří například: Škůdci.com. Ifauna.cz.

Jak vypadá brouk

Brouky lze poměrně lehko odlišit od ostatních řádů hmyzu díky tomu, že horní (přední) pár jejich křídel je přeměněný na pevné krovky (první pár křídel vyztužený chitinem). Dolní (zadní) pár křídel je blanitý a delší než krovky. Krovky a křídla, chránící zadohruď, se rozevírají teprve před vzlétnutím.

Co Zerou brouci

Brouci jsou převážně suchozemský hmyz, ale osídlili skoro všechny biotopy, také jejich potrava je velice různorodá. Tvoří ji části rostlin, nektar, různé zahnívající látky, mnoho jich je masožravých a někteří se živí koprofágně.

Jak dlouho žije Tesařík

Dospělý tesařík žije max. 1 měsíc. Larvy napadají dřevo měkké jako je smrk, borovice, modřín. Vylíhlé larvy vyhlodávají chodby pod povrchem, později se zavrtávají hlouběji, napadené dřevo se rozpadá na drť.

Jak škodí Tesařík

Tesařík napadá především dřevo jehličnatých stromů. Škody způsobují vylíhlé larvy, které nejdříve vyhlodávají chodby pod povrchem dřeva a postupně se zavrtávají hlouběji. Po čase naruší strukturu dřeva natolik, že se rozpadá.

Co jí potemník

Potrava: Potemník se nejčastěji živí moukou, otrubami nebo šrotem, ale nepohrdne ani starým pečivem, drobky a rýží. V některých případech se živí dokonce i masokostní moučkou, psími či kočičími granulemi nebo sušeným masem. Objevit jej můžete dokonce i na mrtvolách zvířat.

Co žere potemník

Krom různého šrotu (pšeničný, kukuřičný, sojový, vojtěškový,…) se potemníci přikrmují strouhankou, piškoty, kvasnicemi, krevní moučkou, ovesnými vločkami i zbytky pečiva. Potřebné vitamíny, minerály a vodu získají z ovoce a zeleniny. Zužitkovat se dají i přebytky z kuchyně.

Jak vyhubit tesarika

Dřevokazný hmyz spolehlivě zlikvidujete dvěma způsoby: chemicky nebo mikrovlnami. Pro chemickou likvidaci dřevokazných organismů (včetně tesaříka) se využívá směs insekticidu a fungicidu. Aby látka opravdu fungovala, musí dřevem prostoupit – jen tak se dostane ke všem larvám.

Jak se zbavit tesarika ve dreve

Je proto třeba provést náročnou injektáž, kterou je dřevní hmota napuštěna insekticidem pod vysokým tlakem. Pokud není napadené dřevo příliš silné, lze tesaříka zlikvidovat mikrovlnným zářením, kterým doslova upečeme larvy i brouky. Jako bychom je dali do mikrovlnky.

Jak dlouho žije potemník

Dospělý potemník moučný žije pouhé 2 až 3 měsíce.

Proč máme doma červy

Potemník moučný jehož larvám se říká moučný červ

Larvy potemníka moučného slouží jako krmivo pro hmyzožravé plazy chované doma. V roce 2018 dokonce Evropská agentura pro bezpečnost potravin schválila prodej a přípravu larev potemníka moučného, jako potravinu určenou ke konzumaci.

Co žere trámy

Zničehonic se v trámech, skříni nebo podlaze objevily dírky. Kolem nich a pod nimi jsou jemné pilinky a v noci slýcháte tiché chramst-chramst. Tak to vypadá, když se k vám nastěhoval červotoč nebo tesařík, dva nejčastější a nejničivější škůdci dřeva.

Jak zabít tesaříka

Dřevokazný hmyz spolehlivě zlikvidujete dvěma způsoby: chemicky nebo mikrovlnami. Pro chemickou likvidaci dřevokazných organismů (včetně tesaříka) se využívá směs insekticidu a fungicidu. Aby látka opravdu fungovala, musí dřevem prostoupit – jen tak se dostane ke všem larvám.

Jak se zbavit potemníka

Přítomnost potemníka v bytě zjistíte pomocí pasti Tribolium Castaneum. Jak ale vyhubit potemníky v domácnosti Doporučujeme vám zejména přípravek Provecta pro likvidaci nejen potemníka moučného ale také jeho larev. Efektivní jsou také lepové pasti na potemníky, které umístěte v blízkosti oken.

Co je to potemník

Potemníci obecně

Jsou to robustní středně velcí brouci hnědé, černé, šedé nebo kovové barvy. Patří ke skladištním a potravinovým škůdcům. Vyskytují se nejen v soukromých domácnostech, ale také v potravinářském průmyslu, mlýnech, obilných skladech nebo v zemědělství a v chovech hospodářských zvířat.

Jak se zbavit zavíječe

Nejčastěji je najdete v müsli, oříškách, sušeném ovoci, ale také například v mouce. Pokud na obalu sušených potravin najdete znatelnou prokousanou díru anebo uvnitř visící pavučinky, ihned potraviny vyhoďte. Vhodným řešením je i schování rizikových potravin do uzavřených nádob, nejlépe se šroubovacím víčkem.

Jak se zbavit tesarika ve dřevě

Je proto třeba provést náročnou injektáž, kterou je dřevní hmota napuštěna insekticidem pod vysokým tlakem. Pokud není napadené dřevo příliš silné, lze tesaříka zlikvidovat mikrovlnným zářením, kterým doslova upečeme larvy i brouky. Jako bychom je dali do mikrovlnky.

Kde mohou být moli

Potravinový mol si lebedí hlavně v mouce, rýži, ovesných vločkách či luštěninách. Housenky můžeme najít také v čokoládě, sušenkách i v sušených houbách nebo ve strouhance. Často se také vyskytuje v tropickém ovoci, jako jsou datle. Všechny napadené potraviny je třeba bez odkladu vyhodit.

Jak se vyvíjí MOL

Samičky molů snášejí drobounká bílá vajíčka přímo do potravin. Za život snese samička moučného mola až 500 vajíček. Za týden až dva se z vajíček líhnou larvy, které začnou potraviny znehodnocovat požíráním, tvorbou pavučinek a výkaly. Larvální stádium trvá asi 2 až 3 měsíce.

Co mají rádi moli

Pochutnává si na mouce, obilovinách, zrní, strouhance, cukru, piškotech, sušenkách, luštěninách, ořeších i na koření, čokoládě nebo müsli. Lze je velmi často nalézt ve skladech potravin a mlýnech.

Jak dlouho se vyviji MOL

Celkový vývoj jedné generace (od nakladení vajíčka po vylíhnutí dospělce – motýla) trvá podle teploty mezi 30 až 70 dny. Při pokojových teplotách trvá vývoj jedné generace zhruba 6 týdnů. Dospělec – motýl žije 10 až 14 dní, aniž by přijímal potravu.

Proč mám doma moly

Potravinový mol si lebedí hlavně v mouce, rýži, ovesných vločkách či luštěninách. Housenky můžeme najít také v čokoládě, sušenkách i v sušených houbách nebo ve strouhance. Často se také vyskytuje v tropickém ovoci, jako jsou datle. Všechny napadené potraviny je třeba bez odkladu vyhodit.

Jak dlouho žije MOL

Zatímco dospělý mol šatní žije v průměru 14 dní, larva měsíc až dva roky, podle podmínek. Ideální podmínky pro moly jsou 19 až 25 stupňů. Co žerou dospělí moli