Jak vymazat prázdnou stránku?

Jak smazat prázdnou stránku na konci tabulky

Pokud se na konci dokumentu zobrazí prázdná stránka a Vy máte nějaký konec oddílu, můžete umístit kurzor přímo před konec oddílu a stisknutím klávesy DELETE ho odstranit. To by mělo prázdnou stránku odebrat.

Jak odstranit prázdnou stránku ve Wordu Mac

Odstranění stránkyPřejděte na stránku, kterou chcete odebrat.V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Publishing Layout (Rozložení publikování).Na kartě Layout (Rozložení) na pásu karet v části Pages (Stránky) klikněte na Remove (Odebrat).

Jak odstranit přebytečnou stránku ve Wordu

Chcete-li odstranit tyto nadbytečné stránky, pak zvýrazněte značky odstavců myší nebo trackpadem a stiskněte DELETE. Pokud zůstane jedna ze značek, odstraňte ji pomocí klávesy BACKSPACE. 5. Pokud máte trpělivost, můžete také odstranit prázdnou stanu stisknutím klávesy BACKSPACE, dokud nezmizí značky odstavců.
Archiv

Jak odstranit konec oddílu

Pokud jste do dokumentu přidali konce oddílů, můžete jejich začátek a konec zobrazit nejsnadněji tak, že zobrazíte formátovací značky. Přejděte na Domů avyberte Zobrazit všechny netisknutelné znaky. Vyberte konec oddílu a stiskněte Klávesu Delete.

Jak odstranit poslední stránku

Pokud se prázdná stránka objeví na konci dokumentu a máte tam konec oddílu, umístěte kurzor přímo před konec oddílu a stiskněte klávesu Delete.

Jak odstranit prázdnou stránku v pdf

Smazání stránky z PDF souboru: Použijte příkaz Zobrazení > Miniatury nebo Zobrazení > Osnova, vyberte stránky, které chcete smazat, a poté stiskněte klávesu Delete na klávesnici (nebo použijte příkaz Úpravy > Smazat). Když smažete stránku z PDF souboru, budou odstraněny i anotace související s touto stránkou.

Jakou klávesovou zkratkou vložíte znak konec stránky

Konec stránky lze vložit pomocí klávesové zkratky Ctrl+Enter nebo lze nastavit v záložce „Vložení“ → „Konec stránky“ (viz následující obrázek). Při zobrazení netisknutelných znaků je vidět nápis „Konec stránky“ ohraničený dvěma linkami po levé i pravé straně (viz následující obrázek).

Jak odstranit záhlaví a zápatí

Odebrání všech záhlaví a zápatíKlikněte na Vložení > Záhlaví a zápatí.V pravém horním rohu dokumentu vyberte Možnosti > Odebrat záhlaví a zápatí.

Jak zobrazit oddíly

Zobrazení konců oddílůPřejděte na Domů > Zobrazit všechny netisknutelné znaky.Měly by se zobrazit konce oddílů, které budou vypadat podobně jako tento:

Jak začít číslování od Určitě stránky

Číslování od určité stránkyZapněte netisknutelné znaky. Mezi netisknutelné znaky můžeme zařadit například konec stránky, mezery nebo i konec oddílu, s čímž budeme dále pracovat.Vložte číslování stránek.Na kartě Rozložení vložte Konec oddílu.Vypněte sloučení oddílů.V předchozím oddílu smažte čísla na konci stránek.

Jak odstranit ochranu PDF

Odemknutí souboru PDF odebráním hesla: Otevřete PDF v aplikaci Acrobat. Použijte nástroj Odemknout: Zvolte Nástroje > Ochrana > Šifrovat > Odstranit zabezpečení.

Jak vymazat část PDF

Úpravy textu – změnit, nahradit nebo vymazat textZvolte Nástroje > Upravit PDF > Upravit . Text a obrázky, které můžete upravovat, jsou označeny pomocí tečkovaných obrysů.Vyberte text, který chcete upravit.Upravte text jedním z následujících úkonů:Klikněte mimo výběr, abyste ho odznačili, a začněte znovu.

Co nesmí být na konci řádku Word

Jednopísmenné předložky (k s v z o u) a spojky (a i) nesmějí zůstávat na konci řádku. Mezi písmeno a slovo vložíme pevnou nezalomitelnou mezeru.

Jak něco označit

Když se dostanete k místu, které chcete označit, stačí zmáčknout Shift a pohybovat se šipkami směrem, ve kterém leží text, který chcete označit. Pokud rovnou víte, že chcete označit celý text, pak použijte zkratku Ctrl + A.

Jak oddělit Záhlaví čarou

Na pásu karet vyberte Soubor > Možnosti. V dialogovém okně vyberte kartu Pošta a pak vyberte Možnosti editoru. Na kartě Kontrola pravopisu vyberte Možnosti automatických oprav > Automatický formátovat při psaní. V části Použít při psaní zrušte zaškrtnutí políčka Čáry ohraničení .

Jak zmenšit zápatí

Poklikejte na záhlaví nebo zápatí, které chcete upravit, nebo vyberte Záhlaví nebo Zápatí a pak vyberte Upravit záhlaví nebo Upravit zápatí.

Jak sjednotit zápatí

Vyberte Rozložení > konce > Další stránka. Poklikejte na záhlaví nebo zápatí na první stránce nového oddílu. Kliknutím na Propojit s předchozím tuto možnost vypněte, a zrušte tak propojení záhlaví nebo zápatí s předchozím oddílem. Poznámka: Záhlaví a zápatí jsou propojená samostatně.

Jak udělat na každé stránce jiné záhlaví

Poklikejte do oblasti záhlaví nebo zápatí (v blízkosti horního nebo dolního okraje stránky) a otevřete kartu Záhlaví a zápatí. Zaškrtněte políčko Jiné na první stránce a zjistěte, jestli je vybraná. Pokud ne: Zvolte možnost Jiné na první stránce.

Jak odebrat čísla stránek

Přejděte na Vložení > Číslo stránky a zvolte možnost Odebrat čísla stránek. Pokud není tlačítko Odebrat čísla stránek dostupné nebo pokud se některá čísla stránek stále zobrazují, dvakrát klikněte do záhlaví nebo zápatí, vyberte číslo stránky a stiskněte klávesu Delete.

Jak skrýt čísla stránek

Odebrání čísla stránky z první stránkyKlikněte na Vložení > Záhlaví a zápatí.Klikněte na Možnosti na pravé straně a potom vyberte Jiné na první stránce.Znovu klikněte na Možnosti a potom klikněte na Odebrat čísla stránek.

Jak odstranit prázdnou stránku v PDF

Smazání stránky z PDF souboru: Použijte příkaz Zobrazení > Miniatury nebo Zobrazení > Osnova, vyberte stránky, které chcete smazat, a poté stiskněte klávesu Delete na klávesnici (nebo použijte příkaz Úpravy > Smazat). Když smažete stránku z PDF souboru, budou odstraněny i anotace související s touto stránkou.

Jak odstranit prázdné stránky z PDF

Otevřete PDF v aplikaci Acrobat. V pravém panelu zvolte nástroj Uspořádat stránky. Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů uspořádání stránek a v oblasti Dokument se zobrazí miniatury stránek. Vyberte miniaturu stránky, kterou chcete odstranit, a kliknutím na ikonu Odstranit stránku odstraňte.

Kdy se používá spojovník

Spojovník (‑) je krátká vodorovná čárka (pozor na záměnu s pomlčkou –⁠⁠⁠ viz Pomlčka). Nenaznačuje‑li spojovník neúplné slovo, píše se bez mezer mezi výrazy, které spojuje. V češtině tento znak užíváme tehdy, chceme‑li vyjádřit, že jím spojené výrazy tvoří těsný významový celek.

Které spojky nesmí být na konci řádku

Předložky a spojky

Jednohláskové neslabičné předložky k, s, v, z, slabičné o, u, spojky i, a – nesmějí být nikdy na konci řádku, a to jak v psaném textu ručně, tak i na počítači. Tomuto jde zamezit tzv. pevnou mezerou napsanou místo klasické mezery pomocí kláves Ctrl + Shift + mezerník.

Jak kopírovat bez myši

PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení. Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.