Jak se Kotvi XPS?

Jak kotvit extrudovaný polystyren

Extrudovaný polystyren není nasákavý, ukládá se do země (cca do 0,5 metru pod úroveň terénu, použije se nopová izolace) či do soklových lišt. XPS se použije o tloušťce 4 cm, jednu desku pak stačí kotvit 3 hmoždinkami.
Archiv

Jak správně kotvit polystyren

Zápustné kotvení izolantu talířovou hmoždinkou

Nejprve se do polystyrenu vyfrézuje otvor 2 cm v místě, kde bude talířová hmoždinka. Pro frézování použijeme fasádní frézku. Talířovou hmoždinky následně nasadíme do předvrtaného otvoru a AKU šrobovákem dotáhneme. Na pevně zakotvenou hmoždinku nasadíme fasádní EPS zátku.

Jak dlouhé kotvy do polystyrenu

Velikost talíře talířových hmoždinek

Pro izolanty z pěnového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), izolačních desek perimetr je třeba používat hmoždinky s průměrem talíře min. 60 mm.
Archiv

Jak brousit polystyren

Brusná hladítka na polystyren slouží k dodatečnému přebroušení polystyrenu do požadované rovinnosti. Po nalepení polystyrenových desek na zdivo se desky plošně brousí až do dosažení správné rovinnosti. Hladítka jsou určená na broušení fasádního polystyrenu, tvrzeného polystyrenu a extrudovaného polystyrenu.

Proč extrudovaný polystyren

Extrudované polystyreny bývají při výrobě také doplněny stříbrnou izolační vrstvou. Díky stlačené podobě perlí má extrudovaný polystyren vysokou odolnost proti vlhkosti, a tak se používá do přímého kontaktu s ní. Kromě toho je také skvěle odolný dlouhodobému působení tlaku, protože má velmi pevnou strukturu.

Proč se zatepluje sokl

U zděných konstrukcí se zdicími prvky s vysokou tepelnou vodivostí (beton, vápenopísek) je nutné samotné zdivo zateplit včetně soklu, aby nedošlo k prochládání konstrukce i na straně interiéru. Neboť v místě soklu a první vrstvy zdicích prvků s vysokou tepelnou vodivostí může vzniknout tepelný most.

Jak kotvit fasádní vatu

Kotvení se provádí po kontrole rovinnosti ETICS. Kotvení systému se provádí 1-3 dny po osazení izolantu a před provedením výztužné (armovací) vrstvy. Délka hmoždinky se obecně stanovuje jednoduchým výpočtem – hloubka kotvení v nosné konstrukci+stávající omítka + lepící tmel s izolantem = délka hmoždinky.

Jakou Hmozdinku do polystyrenu

Nejpoužívanějším a nejefektivnějším řešením jsou plastové hmoždinky s plastovým nebo kovovým trnem. Tyto hmoždinky se na fasádu kotví takzvanou zápustnou montáží, kdy je hmoždinka zafrézována do izolantu, a následně zakryta izolační zátkou z polystyrenu nebo minerální vaty.

Jak Pridelat Hmozdinku do polystyrenu

Zavrtávací hmoždinky tzv. šneky, které se šroubují přímo do polystyrenu a do nich se potom dává vrut, který přichytá světlo, kameru či jiné břemeno. Tyto hmoždinky do polystyrenu se hodí pro lehké předměty, které jsou přichyceny přímo k polystyrenu bez výrazných odstupů.

Jak brousit XPS

Polystyren se dá dobře tvarovat broušením. Nejlépe se k tomu hodí mřížka, která se používá k broušení sádrokartonu. Brusným papírem na dřevo můžete hrubě opracovaný povrch pouze doladit. Při broušení polystyrenu vzniká hodně prachu, proto pracujte v dobře větraném prostřední a s respirátorem.

Čím řezat XPS polystyren

Pokud neřežete polystyren často a ve velkém množství, postačí vám k tomu obyčejný odlamovací nůž či pilka. Pilku ale používejte s jemnými zuby. Vhodná je například pilka na železo. Pilou na dřevo s velkými zuby sice také polystyren uřežete, řez však bude roztřepený a naděláte spoustu nepořádku.

Jaký je rozdíl mezi XPS a EPS

Na výrobu extrudovaného polystyrenu (XPS) se používá podobná surovina jako na EPS, rozdíl je ale v systému vypěňování. Na rozdíl od EPS se XPS vyrábí tzv. extruzí, tj. vytlačováním.

Co je polystyren XPS

XPS (extrudovaný polystyren) je moderní termoizolační materiál, který si získal široké uznání ve stavebním odvětví a jehož obliba na trhu stále roste. Extrudovaný polystyren XPS se vyznačuje velmi dobrou tepelnou izolací, odolností vůči působení vlhkosti a vysokou celkovou odolností.

Jak vysoko zateplit sokl

Zateplení soklu je samozřejmě důležité u všech staveb, tj. včetně rodinných domů, a opět je nutné izolaci provést až mimo oblast promrzání, tj. na úroveň základové spáry, což bývá nejčastěji 800 mm pod úroveň okolního terénu.

Čím natřít sokl

Dobrý den, pro nátěr můžete použít silikonovou (BARLET SILIKON BARVA FASÁDNÍ V4018) nebo akrylátovou (BARLET AKRYLÁT BARVA FASÁDNÍ V4013) fasádní barvu. Další možností ne natažení mozaikové omítky Barlet mozaiková omítka.

Jak se kotví vata

3) Lepení izolantu

Izolační desky se lepí zásadně na vazbu s minimálním přesahem 20 cm, a to vždy směrem od zakládací lišty nahoru. Fasádní desky s nástřikem SMARTWALL se lepí pomocí rámečku a bodů. Nanášení se provede tak, aby lepená plocha tvořila min. 40% povrchu rubu desky.

Jakou izolaci na fasadu

Nejpoužívanější tepelné izolace jsou fasádní pěnový polystyren a fasádní vata. Pro svůj dobrý poměr ceny a tepelně izolačních vlastností jsou tyto izolany častou volbou pro zateplení fasády.

Jak kotvit do fasády

Kotvení do fasád

Proto potřebujete speciální kotvicí techniku, se kterou můžete montovat i do zateplených fasád. Oblíbeným řešením pro kotvení do zateplených fasád je systém Fischer Thermax. Poradí si i s větším zatížením, a proto se hodí například pro připevňování satelitů, světel nebo rolet.

Jak řezat XPS

Polystyren se dá řezat kdečím – odlamovacím nožíkem, kuchyňským nožem, pilkou apod. Všechny tyto způsoby ale mají svoje nevýhody. Například odlamovací nůž se při řezu silnějšího polystyrenu ohýbá, a hrany tak nejsou kolmé. Kotoučová pila zase hodně práší a polystyren máte po celé dílně.

Kdy se musí polystyren kotvit

Do výšky 300 mm od povrchu země se zásadně používají nenasákavé izolanty z extrudovaného polystyrenu (XPS), nebo perimetrického polystyrenu se sníženou nasákavostí. U vícepodlažních staveb je nutné dodržet protipožární požadavky v souladu s normou ČSN 730810, včetně požadavků na správné protipožární založení.

Jaký odporový drát na řezání polystyrenu

Speciální tavný odporový drát typu K pro řezačky využívající elektrických zdrojů k nahřátí struny. Drát průřezu 0.8 mm trvale skladem v délkách 5, 10, 20 m popř. dle Vašeho přání. Vhodný pro odporové tavné řezačky CleexCut LongBow, Picolo a Grande na polystyrenové izolace!

Co je to XPS

XPS (extrudovaný polystyren) je moderní termoizolační materiál, který si získal široké uznání ve stavebním odvětví a jehož obliba na trhu stále roste. Extrudovaný polystyren XPS se vyznačuje velmi dobrou tepelnou izolací, odolností vůči působení vlhkosti a vysokou celkovou odolností.

Čím lepit XPS na sokl

V případě lepení na asfaltové hydroizolace se používají PUR pěny určené k lepení tepelných izolací, nebo bezrozpouštědlová asfaltová lepidla. – POZOR: V místech obkladů keramickými pásky se doporučuje plochu lepidla zvýšit ze 40 % na 60 % povrchu desky nebo lepit celoplošně.

Jak správně zateplit sokl

Izolace soklu se provádí nalepením desek speciálního soklového polystyrenu, které se vyznačují nízkou nasákavostí a vysokou pevností v tlaku. Jejich povrchová struktura je uzpůsobena pro velmi dobrou přilnavost jak lepidel, tak následné stěrky se síťovinou.

Jak hluboko zateplit základy

Základy zateplujeme předně proto, aby nevznikal tepelný most. Obvykle se doporučuje, aby zateplení sahalo do hloubky cca 80 cm, tedy přibližně do nezámrzné hloubky zeminy. Speciální řešení tam, kde například není možné obnažit základy až takto hluboko, je tepelná izolace ve vodorovném směru.