Jak správně kotvit fasádní polystyren?

Jak kotvit fasádní polystyren

V případě kotvení EPS polystyrénu se používají nejčastěji hmoždinky s plastovým trnem, při použití minerální vaty hmoždinky s ocelovým trnem. Talířové kotvící hmoždinky jsou rozděleny do tříd A, B, C, D, E podle typu materiálu, do kterého se má kotvit.
Archiv

Jak kotvit do polystyrenu

Kotvení na stěny zateplených objektů není snadná záležitost. Měkká vrstva tepelně izolačního materiálu totiž znemožňuje aplikovat běžné typy hmoždinek a kotev, které dobře táhnou a sevřou upevňovaný předmet mezi hlavu šroubu a kotevní podklad.
Archiv

Jak dlouhé kotvy do polystyrenu

Velikost talíře talířových hmoždinek

Pro izolanty z pěnového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), izolačních desek perimetr je třeba používat hmoždinky s průměrem talíře min. 60 mm.
Archiv

Jak zateplit fasádu spravne

Prvním krokem k zateplení fasády je montáž zakládacích soklových lišt, do kterých vložíte izolační desky. Izolační desky lepte na terče pomocí stěrkového tmelu a postupujte vždy odspodu, nahoru. Izolační fasádní desky byste měli dávat na vazbu, stejně jako třeba cihly.

Jak zvolit tloušťku izolace

Doporučuje se zateplit fasádu alespoň 20 cm a střechu 30 cm izolantu. Tyto tloušťky jsou i podmínkou pro proplacení státní dotace včetně Nové zelené úsporám Light. Vzhledem k rostoucím cenám energií se nicméně vyplatí na fasádu dát až 28 cm a do střechy 40 cm.

Jak kotvit Extrudovany polystyren

Desky pěnového polystyrenu lepíme na soudržný, vyčištěný a dostatečně srovnaný podklad. Teprve po zatvrdnutí lepidla přistupujeme ke kotvení. Doporučená je zápustná montáž hmoždinek se zakrytím polystyrenovými zátkami. Tak předejdeme budoucímu prokreslování při změnách vlhkosti.

Jak kotvit extrudovaný polystyren

Extrudovaný polystyren není nasákavý, ukládá se do země (cca do 0,5 metru pod úroveň terénu, použije se nopová izolace) či do soklových lišt. XPS se použije o tloušťce 4 cm, jednu desku pak stačí kotvit 3 hmoždinkami.

Jak připevnit světlo na fasádu

Světlo na zateplenou fasádu připevníte pomocí speciálních hmoždinek do polystyrenu a nebo pomocí dlouhých hmoždinek, které proniknou zateplenou vrstvou až k pevnému povrchu, do kterého se poté upevní. Váha nástěnných světel zpravidla nebývá natolik velká, aby je polystyren neunesl.

Jak silný polystyren na fasádu

Pro funkční zateplení fasády doporučujeme zvolit minimální sílu izolace 8cm. Doporučené tloušťky polystyrenu EPS 70F pro kvalitní zateplení jsou 12-20cm podle typu a velikosti objektu. Pro maximální zateplení fasád slouží šedý fasádní polystyren.

Kdy se musí polystyren kotvit

Není nutné dodatečně kotvit polystyren na fasádu, když ho nalepíš PUR pěnou. Tohle je další z řady mýtů a častých omylů ohledně správné realizace zateplení. PUR montážní pěna je dnes již běžnou alternativou ke klasickým cementovým lepidlům.

Jakou tloušťku polystyrenu na fasádu

Obecně je v současné době doporučováno volit polystyrenové desky o tloušťce 14 až 20 cm, záleží zde na konstrukci obvodových zdí daného objektu.

Jakou Tloustku polystyrenu na fasádu

Pro funkční zateplení fasády doporučujeme zvolit minimální sílu izolace 8cm. Doporučené tloušťky polystyrenu EPS 70F pro kvalitní zateplení jsou 12-20cm podle typu a velikosti objektu. Pro maximální zateplení fasád slouží šedý fasádní polystyren.

Čím natřít extrudovaný polystyren

na polystyren jsou použitelné vodou ředitelné nátěrové hmoty, které se ve sprejích nevyrábějí. pro přetření polystyrenu můžete použít např. fasádní akrylátovou barvu v4014 barlet akrylát nebo v4018 barlet silikon, které je možné natónovat na různé odstíny. při aplikaci aplikovat hustější barvu, minimálně ředit.

Jak hluboko zateplit sokl

Hloubka zateplení, by měla být v ideálním případě 80cm pod budoucím terénem. V případě jílového podloží je vhodné zateplení provést hlouběji. Jsou naopak místa, kde z důvodu terénu nebo okolní zástavby není možné zateplení provést tak hluboko a zateplení provádíme do maximální hloubky, kterou nám taková stavba dovolí.

Proč se zatepluje sokl

U zděných konstrukcí se zdicími prvky s vysokou tepelnou vodivostí (beton, vápenopísek) je nutné samotné zdivo zateplit včetně soklu, aby nedošlo k prochládání konstrukce i na straně interiéru. Neboť v místě soklu a první vrstvy zdicích prvků s vysokou tepelnou vodivostí může vzniknout tepelný most.

Jak připevnit venkovní osvětlení

Stačí vzít delší řetěz a obmotat jím zábradlí. Stejným způsobem lze ozdobit okapy. Pokud však chcete mít jistotu, že zůstane světelná šňůra na svém místě, pomozte si při jejím přichycení obyčejným provázkem nebo svorkami. Praktické jsou také stahovací pásky, které se dají běžně sehnat v jakémkoliv hobby marketu.

Jak zavěsit světelný řetěz na balkon

Je to jednodušší, než si možná myslíte. Na balkoně je uchycení velmi snadné: stačí přiměřeně dlouhý vánoční řetěz omotat kolem zábradlí, případně ho pro jistotu ještě připevnit několika svorkami či provázkem. V každém hobby marketu najdete i speciální stahovací pásky, jejichž použití zvláště doporučujeme.

Jaký zvolit fasádní polystyren

Pro maximální zateplení fasád slouží šedý fasádní polystyren. Ten má díky obsahu grafitu o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti než bílý EPS 70F. Jeho součinitel tepelné vodivosti je 0,032 W/mK a právem je považován za nejúčinější fasádní polystyren.

Jak penetrovat polystyren

Mezery s maximální šířkou 4 mm můžete jednoduše vyplnit tepelně-izolační pěnou. Pro vyplnění spár větších jak 4 mm se používají přířezy. Je potřeba zajistit dostatečnou rovinnost povrchu. Díry v povolených mezích vyplňujte jedině nízkoexpanzní montážní pěnou, a to pouze, pokud se jedná o skladbu s polystyrenem.

Jak zateplit fasádu správně a bez chyb

Desky tepelné izolace se nelepí na podklad, ale kladou se na sraz vedle sebe. Pro zajištění jejich lepší stability se kotví talířovými hmoždinkami. Teplená izolace se následně zakryje fasádní krytinou, která ji chrání před povětrností.

Jak hluboko extrudovaný polystyren

Extrudovaný polystyren není nasákavý, ukládá se do země (cca do 0,5 metru pod úroveň terénu, použije se nopová izolace) či do soklových lišt.

Jaký nátěr na polystyren

na polystyren jsou použitelné vodou ředitelné nátěrové hmoty, které se ve sprejích nevyrábějí. pro přetření polystyrenu můžete použít např. fasádní akrylátovou barvu v4014 barlet akrylát nebo v4018 barlet silikon, které je možné natónovat na různé odstíny. při aplikaci aplikovat hustější barvu, minimálně ředit.

Proč extrudovaný polystyren

Extrudované polystyreny bývají při výrobě také doplněny stříbrnou izolační vrstvou. Díky stlačené podobě perlí má extrudovaný polystyren vysokou odolnost proti vlhkosti, a tak se používá do přímého kontaktu s ní. Kromě toho je také skvěle odolný dlouhodobému působení tlaku, protože má velmi pevnou strukturu.

Jakou Tloustku Sokloveho polystyrenu

Tepelná izolace soklu z Perimetru by měla zasahovat cca 80 cm pod úroveň upraveného terénu. Tloušťka této izolace se navrhuje zpravidla o 2 až 3 cm menší, než je síla horního zateplovacího systému. Neměla by však být menší než 10 cm.

Jak pověsit světýlka na strechu

Pokud však chcete mít jistotu, že zůstane světelná šňůra na svém místě, pomozte si při jejím přichycení obyčejným provázkem nebo svorkami. Praktické jsou také stahovací pásky, které se dají běžně sehnat v jakémkoliv hobby marketu. Jde o umělohmotné úzké proužky, jež elegantně připevní i oblíbené světelné rampouchy.