Jak Rozměřit střechu?

Jak spojit střešní latě

Střešní latě se běžně prodávají v délkách 4 a 5 metrů a pokládají se přes několik krokvových polí. Staticky potom fungují jako spojitý nosník (musí být uloženy aspoň na 3 podporách), což zmenšuje jejich průhyb. Volný přesah latí přes krokve (např. ve štítu) může být max.

Jak spočítat latě na střechu

Při kalkulaci vzdálenosti střešních latí v jednotlivých kategoriích je třeba kalkulovat vzdálenost okapové latě 33 cm a vzdálenost hřebenové latě 5 cm v závislosti na sklonu střechy. Ke krycí délce je třeba připočítat i nárůst délky vyplývající z rozměrů střešní kontralatě.
Archiv

Jak položit střešní latě

Na nárožích a v úžlabích řežeme latě až k jejich středu. Na štítech latě zkrátíme až po rozměření plochy střechy před pokládkou tašek. Při dokončování střechy se lze zaměřit na vikýře. Z pohledu na ořezané nárožní hrany je vidět, že na valbu vikýře je třeba ještě připevnit latě.
ArchivPodobné

Jak Nalatovat střechu

Při laťování střechy je nutné před vlastním laťováním natáhnout na střechu pojistnou hydroizolaci, teprve pak přichází na řadu montáž střešních latí. První přichází na řadu kontralatě, které se montují ve stejném směru jako jsou krokve krovu.
Archiv

Jak daleko od sebe střešní latě

Rozteč střešních latí se pohybuje dle konkrétních výrobců a typů střešní krytiny od 320 do 360 mm. Běžně se průřez 40×60 mm používá do rozpětí do 1,2 m (vzdálenosti dvou krokví). Potom je lepší nechat průřez střešních latí posoudit statikem.

Jak dlouho trvá udělat střechu

To závisí na velikosti a složitosti střechy a na materiálu krytiny: pokrývačské práce na malé, jednoduché střeše mohou být dokončeny za dva dny; zatímco velký, komplexní projekt může trvat třeba týden. Když začnete, neměli byste práce přerušovat z žádného důvodu, jedině s výjimkou špatného počasí.

Jaká prkna na střechu

Dřevěné bednění se na střeše provádí s prken o minimální tloušťce 25 mm, prkna se dodávají nejčastěji v délkách 3-5m. Používají se například OSB desky. Montáž probíhá přibitím k dřevěným krokvím, vazníkům nebo latím. Bednění slouží k upevnění materiálu a podporuje tak statiku celé střechy.

Jak chodit po taškové střeše

V případě taškové krytiny z plechu (používané při úhlu sklonu minimálně 14 stupňů) nebo plechů trapézových či plochých (používané při úhlu sklonu minimálně 9 stupňů) nezapomeňte při přesunu nosit obuv s měkkou podrážkou, která nepoškodí povrch krytiny.

Jak dlouho trva vymena stresni krytiny

To závisí na velikosti a složitosti střechy a na materiálu krytiny: pokrývačské práce na malé, jednoduché střeše mohou být dokončeny za dva dny; zatímco velký, komplexní projekt může trvat třeba týden. Když začnete, neměli byste práce přerušovat z žádného důvodu, jedině s výjimkou špatného počasí.

Jak dlouho vydrží střecha

Životnost střechy je ovlivněna nejen materiálem, ze kterého je vyrobena, ale také sklonem střechy a dalšími faktory. U plochých střech se obvykle uvádí životnost krytiny 30–40 let, u šikmých střech je životnost zhruba následující: Plechová střecha: 25–40 let. Hliněné střešní tašky: 40–60 let.

Jakou OSB desku na podbití střechy

Jako příklad uveďme značkové desky Kronospan (Superfinish ECO), Egger (EUROSTRAND a Sterling (kalibrované broušením). Používají se pro své dobré izolační vlastnosti a dobrou požární odolnost například jako záklop střech anebo k opláštění rámových konstrukcí, kde se využívá zároveň i jejich pevnost a tuhost.

Jak položit palubky na střechu

Palubky připevníme na rošt z dřevěných latí. Rošt připevníme na zeď, musí být vždy nejméně ze dvou latí, které jsou od sebe cca 1 metr. Čím menší jsou rozestupy mezi latěmi, tím více je palubka chráněna před deformací. Latě kotvíme na hmoždinky, vruty nebo hřebíky v závislosti na podkladu a vašem uvážení.

Jak bezpečně vylézt na střechu

K tomu slouží kombinace střešní (komínové) lávky a žebříku. Lávky (ocelové, hliníkové, některé typy opatřené bezpečnostním zábradlím) a žebříky také umožňují rychlou a bezpečnou instalaci satelitů, TV a wi-fi antén. Žebříky navíc mohou sloužit jako úniková přístupová a úniková cesta při likvidaci požáru střechy.

Jak zakrýt střechu

Potřebujete-li zakrýt právě nařezané dřevo nebo shrabané seno proti nepříznivým podmínkám, oceníte kvalitní plachtu. Ochranné plachty mají i celou řadu dalšího využití : Ty s většími rozměry mohou dočasně zakrýt střechu domu, zahradního domku nebo kůlny. Mají nesčetně využití na zahradě, dvorku, na chatě i chalupě.

Jak dlouho trvá nová střecha

Jak dlouho trvá stavba nové střechy Vždy záleží na velikosti a typu střechy a rozsahu prací. Průměrně výstavba nové střechy trvá 3 týdny.

Jaký plech na střechu

Hliníkový plech

V posledních letech je používaný zejména na pokrývání a oplechování střech. Výhodou tohoto materiálu je nízká hmotnost, dobrá tvarovatelnost, vynikající odolnost vůči korozi a vysoká životnost.

Jak na strechu z OSB desek

Pro rychlost pokládky jsou OSB desky často používány jako bednění střech. Také v tomto případě pro výběr tloušťky platí nutnost zohlednění osové vzdálenosti krokví (podpor), zatížení a sklonu střechy. Orientačně pro rozpon 600 mm postačí minimální tloušťka 12 mm, pro 800 mm tloušťka 15 mm a pro 1 000 mm tloušťka 18 mm.

Čím natřít podbití střechy

Pro natření podbití střechy doporučujeme tyto osvědčené produkty:Adler Pullex 3in1 Lasur.REMMERS HK Lazura.OSMO Ochranná olejová lazura.Belinka Lasur.Bochemit Estetik profi 15+

Kdy udělat podbití střechy

Podbití přesahů děláme až poté, je-li celá střecha již dokončena, včetně položené střešní krytiny a dokončeného zateplení obvodových zdí. Po zhotovení podbití se následně může nahodit fasáda domu.

Jak chodit po střeše

Chůze po střeše

Pro usnadnění chůze po střeše nadzdvihneme jednu tašku a tu, co je pod ní, posuneme nahoru. Objeví se otvor, takže po taškách můžeme chodit jako po schodech. Nezapomeňme na bezpečnost a zajištění proti pádu!

Jak se jistit při práci na střeše

Při pádu z volného okraje střechy jsme při uvázání na laně ohroženi tzv. kyvadlovým efektem. Při práci na okrajích střechy se proto nejlépe ochráníme pomocí ukotveného šikmého lana, na které si navážeme postroj. Speciálně musí být bráněno sklouznutí ze střechy při jejím sklonu větším než 25°.

Čím zalepit střechu

V domě nebo chalupě se nejčastěji potřebuje silikonový a akrylový tmel pro použití v interiéru, s netěsnostmi v oplechování střechy, opravou tašek nebo okapů si poradí střešní tmely. Tyto typy tmelů je možné nahradit i jediným, ač dražším, univerzálním.

Jakou plachtu na strechu

Krycí či zakrývací plachty udrží v suchu stavební míchačku, naštípané dřevo, ale i krovy a půdu při opravě střechy. Pokud ale nepotřebujete plachtu jen na pár dnů, nešetřete na ní. Nepromokavé zakrývací plachty z tkaného polyetylenu jsou doslova hitem. Jsou lehké, pevné a skladné.

Jak dlouho vydrží střešní krytina

Životnost střechy je ovlivněna nejen materiálem, ze kterého je vyrobena, ale také sklonem střechy a dalšími faktory. U plochých střech se obvykle uvádí životnost krytiny 30–40 let, u šikmých střech je životnost zhruba následující: Plechová střecha: 25–40 let. Hliněné střešní tašky: 40–60 let.

Jak chodit po plechové střeše

Po krytině lze chodit, je však dobré našlapovat ve spodní části vlny a v místě kde krytinu podpírají latě. Doporučujeme používat boty s měkkou podrážkou. Pokud dojde k poškození povrchové úpravy je třeba toto místo opatřit správkovou barvou.