Kdy zemřel WA Mozart?

Jakou nemoc měl Mozart

Geniální rakouský hudebník Wolfgang Amadeus Mozart zemřel na syfilis, když se nakazil od prostitutky.
Archiv

Jak se Mozart proslavil

Wolfgang Amadeus Mozart byl rakouskýklasicistní hudební skladatel a klavírní virtuos. Je uznáván jako geniální hudebník, který za svého života složil 626 děl světského i duchovního charakteru – opery, symfonie, koncertní skladby pro různé sólové nástroje, komorní hudbu, mše a chorály.
Archiv

Kde působil WA Mozart

Salcburské období Mozart působil v době svého mládí jako titulární a od roku 1772 honorovaný koncertní mistr a skladatel u dvora salcburského knížecího arcibiskupa. Marné hledání jiného místa a zaměstnavatele jej přivedlo do Itálie, Vídně a Mnichova.
ArchivPodobné

Jak byl pohřben Mozart

Skladatel totiž zemřel 5. prosince 1791 ve Vídni v naprosté chudobě, a byl proto pohřben na hřbitově svatého Marka do hromadného hrobu s tuláky a chuďasy. Existuje legenda, podle níž si tamní hrobník zapamatoval, kam Mozartovo tělo uložil, později hrob znovu otevřel a vyjmul skladatelovu lebku.
Archiv

Která opera je od Mozarta

Mezi jeho nejproslulejší díla se řadí opery Figarova svatba a Don Giovanni a jeho poslední monumentální, i když nedokončený, opus zádušní mše Requiem d moll (KV 626).

Co složil Mozart

RequiemKouzelná flétnaMalá noční hudbaSymfonie č. 40Piano Sonata No. 11Figarova svatba
Wolfgang Amadeus Mozart/Skladby

Co slozil Mozart v Praze

Nejvýznamnějším odkazem Mozartova vztahu s Prahou bylo zkomponování oper Don Giovanni a La clemenza di Tito a první provedení 38. symfonie „Pražské“, kterou Mozart snad skládal speciálně pro provedení v Praze při své první návštěvě města počátkem roku 1787.

Na jakou nemoc zemřel Mozart

Dospěli k závěru, že geniální skladatel, který zemřel v roce 1791 ve Vídni v pouhých 35 letech, podlehl komplikacím zánětu hltanu.

Co je to opera

Opera (z italského opera in musica, hudební dílo) je umělecká forma spojující dramatické divadelní představení s hudbou tak, že herci text (libreto) zcela či zčásti zpívají za instrumentálního doprovodu.

Co napsal Mozart pro Prahu

Stavovské divadlo v Praze

Jeho historie je nerozlučně spjata s postavou geniálního hudebního skladatele W. A. Mozarta, který zde osobně zažil úspěch svojí Figarovy svatby a pod tímto dojmem napsal pro Prahu operu oper, Dona Giovanniho.

Kde je hrob Mozarta

Cimetière Saint Marc, Vídeň, RakouskoWolfgang Amadeus Mozart / Místo pohřbení

Jak dopadne Rusalka

Znovu po ní touží, prosí ji za odpuštění. Rusalka se však stala bludičkou. Princ žadoní o spásný polibek, kterým ho ovšem rusalka zahubí. Umírá šťastný v jejím objetí.

Co je to libreto

Libreto, scénický námět, je literární podklad hudebního uměleckého díla. Hudební dílo může být například opera, opereta, kantáta, muzikál nebo balet. Slovo libreto pochází z italštiny, kde znamená knížečka.

Kde žil Mozart v Praze

Pražská vila Bertramka, kde pobýval i Mozart, se stala národní kulturní památkou. Pražská usedlost Bertramka, kterou navštěvoval i Wolfgang Amadeus Mozart, je nově národní kulturní památkou. "Vláda ČR na svém pondělním jednání schválila návrh a prohlásila Usedlost Bertramka v Praze za národní kulturní památku.

Kde bydlel Mozart v Praze

Pražská vila Bertramka, kde pobýval i Mozart, se stala národní kulturní památkou. Pražská usedlost Bertramka, kterou navštěvoval i Wolfgang Amadeus Mozart, je nově národní kulturní památkou.

Kdo zpívá Rusalku

“ Hudebním základem je supraphonská nahrávka z roku 1961, na níž Rusalku zpívá Milada Šubrtová, Prince Ivo Žídek, Cizí kněžnu Alena Míková a Ježibabu Marie Ovčačíková.

Kdo zpíval vodníka v Rusalce

Osoby a první obsazení

osoba hlasový obor premiéra (31.3.1901)
vodník bas Václav Kliment
Rusalka soprán Růžena Maturová
Ježibaba mezzosoprán (alt) Růžena Bradáčová
1. lesní žínka soprán Amalie Bobková

Co je to Libretistka

Libreto mají vedle oper např. i operety, kantáty, muzikály nebo balet a pantomima. Autoru libreta se říká libretista.

Jak napsat libreto

Libreto musí obsahovat:

Sortiment zboží – jaké zboží budeme nabízet (potravinářské, textilní). Čas – datum, popřípadě hodina konání akce. Místo konání – přesné určení. Cílová skupina – pro koho je akce především určena (pro rybáře, pro kutily).

Co napsal Mozart v Praze

Stavovské divadlo v Praze

Jeho historie je nerozlučně spjata s postavou geniálního hudebního skladatele W. A. Mozarta, který zde osobně zažil úspěch svojí Figarovy svatby a pod tímto dojmem napsal pro Prahu operu oper, Dona Giovanniho.

Jak dopadla Rusalka

Princovy emoce vygradují až k tomu, že se sám oboří na zmatenou Rusalku a pak spolu s Kněžnou odchází a nechávají ji samotnou. Rusalka je zmatená a zarmoucená, protože si uvědomuje, že Prince ztrácí a pomalu také odchází mezi sloupovím zámku.

Kdo napsal libreto

Autor libreta je libretista. Známými libretisty byli Jules Barbier, Salvatore Cammarano, Mozartův nejvýznamnější spolupracovník Lorenzo da Ponte, Jacopo Ferretti, Pietro Metastasio, Kristaldinho Trestunho a další.

Kdo je autorem libreta k operám Bedřicha Smetany

Myšlenka napsat původní českou národní operu napadla Bedřicha Smetanu patrně už při jeho pobytu v Göteborgu v roce 1861. Hned po návratu ze Švédska Bedřich Smetana usiloval o vytvoření původní české opery. Vhodné libreto se mu však podařilo získat teprve po roce od všestranného literáta Karla Sabiny.

Co je to Liberto

Libreto, scénický námět, je literární podklad hudebního uměleckého díla. Hudební dílo může být například opera, opereta, kantáta, muzikál nebo balet. Slovo libreto pochází z italštiny, kde znamená knížečka.

Kdo je to Rusalka

Rusalky jsou ženské vodní démonky ve slovanské mytologii a lidové kultuře. První doklad použití slova rusalka pochází až z 16. století, v této době nejspíše ve východoslovanské kultuře nahradily víly.