Jak se anglicky řekne gymnázium?

Jak rict gymnázium v anglictine

gymnázium {střední rod}

grammar school {podstatné jméno} [brit. angl.]

Jak se anglicky řekne škola

škola

ekonomický Vysoká škola ekonomická University of Economics
school at school ve škole
school primary school základní škola
school school children školáci , děti školou povinné
senior senior high ( school ) střední škola ( obvykle 10 . až 12 . ročník )

Jak se anglicky řekne střední škola

Přehled škol v Anglii a v USA:

ANGLIE USA
primary school základní škola elementary school
secondary school střední škola high school
college střední odborná škola college
university vysoká škola university (používají pouze v názvech škol)

Jak se anglicky řekne vysoká škola

Vysoká škola je tam pak college/'kɒlɪdʒ/ . V Británii je vysoká škola university/ˌju:nɪ'vɜ:sɪti/ a pojí se s předložkou at. We met at university. Jedná-li se o spojení s názvem školy, používáme v Británii předložku at.

Jak se anglicky řekne Základní škola

základní škola {ženský rod}

grade school {podstatné jméno} [am. angl.] grammar school {podstatné jméno} [am. angl.]

Jak se anglicky řekne obor

obor

obor m
1. ( odvětví ) branch , ( oblast zájmu ) field , ( form .) ( pole působnosti ) domain , ( profese ) profession , line ( of work ), ( předmět ) subject , ( disciplína ) discipline obor činnosti field of activity
2. (mat.) ( definiční – funkce ) domain , ( hodnot ) range

Co si dáte k pití anglicky

Can I get you something to drink Mohu vám přinést něco k pití What are you going to have Co si dáte

Jak rict anglicky že chci zaplatit

We would like to pay, please.

Co znamená Grade School

grade – ročník

Jedná se o ročník školy. V USA se tyto ročníky počítají od první třídy ZŠ až do posledního ročníku střední školy, celkem 12 ročníků.

Co studuješ anglicky

what do you study co studuješ

Co je to College

High school, je situace jasná, tak americké vysoké školství rozlišuje mezi tzv. College a University, kdy College je instituce vysokoškolského vzdělávání, která se zaměřuje především na bakalářské studijní programy (undergraduate).

Co znamená Grade school

grade – ročník

Jedná se o ročník školy. V USA se tyto ročníky počítají od první třídy ZŠ až do posledního ročníku střední školy, celkem 12 ročníků.

Jak se řekne anglicky výuční list

VÝUČNÍ LIST – anglicky

Česky Anglicky
výuční list certificate of apprenticeship (vocational certificate)

Jak pochvalit jídlo v anglictine

Enjoy your meal! Dobrou chuť! This isn´t what I have ordered. Tohle jsem si neobjednal.

Co znamená anglicky school

škola {ženský rod}

Searching for a school requires first deciding the language of the school. Jednoho dne jsem viděla největší školu v Afghánistánu, je to dívčí škola.

Jak říct něco o sobě v angličtině

Klikni pro výslovnostTell me about yourself. / Klikni pro výslovnostCan you tell me something about yourself (Řekněte mi něco o sobě. / Můžete mi o sobě něco povědět) V odpovědi na tuto otázku buďte struční a jasní. Zaměřte se na své zkušenosti, minulá zaměstnání nebo postoje.

Jak se představit v angličtině

Když se budete s někým seznamovat, pravděpodobně budete chtít, aby znal vaše jméno ( name), příjmení ( surname), popřípadě váš věk ( age). Mezi další informace, které byste mohli chtít při seznamování o sobě sdělit, by mohlo být například: kde žijete, jaké je vaše povolání ( profession), vaše zájmy ( hobbies).

Co to je high school

High school je anglický výraz pro střední školu.

Co je to Middle school

Ve většině veřejných a soukromých škol je výuka rozdělena do tří stupňů (úrovní): "základní" škola ("elementary school"; v Česku první stupeň základní školy, dříve "obecná" škola), "střední" odpovídá druhému stupni české základní školy nebo nižším ročníkům víceletých gymnázií ("middle school", někdy "junior high school …

Jak se řekne list anglicky

Jak se anglicky řekne list list anglicky je: document, leaf, letter, note, page, paper, sheet, portfolio, certificate.

Jak rict anglicky že zaplatim

Excuse me, I would like to pay.

– Promiňte, můžu zaplatit

Jak se anglicky řekne zájmový kroužek

KROUŽEK (ZÁJMOVÝ) – anglicky

Česky Anglicky
kroužek (zájmový) club

Jak se připravit na pohovor v angličtině

Zaměřte se na své zkušenosti, minulá zaměstnání nebo postoje. Neuvádějte zde své zájmy a koníčky, ty nechte na později. Klikni pro výslovnostWhat are your strengths (Jaké jsou vaše silné stránky) I když se po vás chce odpověď na vaše silné stránky, buďte raději v odpovědi skromnější, než přehnaně sebevědomí.

Co říci o sobě na pohovoru

Co chce ale personalista na pohovoru zjistit je:Vaše relevantní vzdělání a profesní zkušenosti.Klíčové dovednosti a znalosti, které máte a přímo se vztahují k této příležitosti.Co hledáte ve své nové roli a čím Vás právě tato nabídka oslovila.

Kdy použít nice to meet you

Pokud chcete vyjádřit, že Vás setkání těší, použijte Nice to meet you. – Rád/a Vás/Tě poznávám. Opět jsou použitelné ve formální i neformální mluvě.