Kdo zemřel na choleru?

Co způsobuje choleru

Cholera je infekční onemocnění zapříčiněné bakterií Vibrio cholerae, jehož inkubační doba je 12–72 hodin. Dnes se cholera vyskytuje hlavně endemicky v jižní a jihovýchodní Indii, v oblastech se špatnými hygienickými návyky a v rozvojových státech.

Jak dlouho trvala cholera

července 1866, po šesti dnech od příchodu okupantů, a epidemie trvala dlouhých 102 dní, do 27. října. První případy končily vesměs smrtí pacienta, teprve později se úmrtnost ustálila na 50 %, což bylo u této choroby považováno za normální.

Kde se vyskytuje cholera

Výskyt. Cholera se nejčastěji vyskytuje v jižní Asii, zejména v Indii, a v Africe. V roce 2016 bylo v Somálsku, Tanzanii a Jemenu hlášeno v průměru 15 000 případů tohoto onemocnění. V zemích EU/EEA se cholera vyskytuje zřídka, v 96 % se jedná o importy.

Kdy byla cholera

Epidemie cholery v českých zemích byla epidemie bakteriálního onemocnění cholery v Čechách, na Moravě a v českém Slezsku v letech 1866 až 1867, bezprostředně po, pro Rakouské císařství prohrané, prusko-rakouské válce.

Jak poznat choleru

Symptomy bývají mírné, ale může se jednat i o těžký vodnatý průjem, zvracení a křeče v nohách. Pacient rychle ztrácí tělesné tekutiny, což vede k dehydrataci a šoku. Bez léčby může během několika hodin zemřít.

Kdo objevil choleru

Mycobacterium tuberculosi zjistil Robert Koch před téměř 130 lety, avšak nebyl to jeho jediný objev. Německý bakteriolog a držitel řady cen, řádů a čestných doktorátů také odhalil původce cholery a sněti slezinné.

Jak dlouho trval mor v Česku

Pravý mor se začal v Evropě a posléze i v Českých zemích objevovat ve 14. století. První epidemie zasáhla české území v roce 1349, poslední pandemie zasáhla české země v letech 1713–1715, od roku 1749 se už mor na českém území neobjevil.

Jak vypada cholera

Symptomy bývají mírné, ale může se jednat i o těžký vodnatý průjem, zvracení a křeče v nohách. Pacient rychle ztrácí tělesné tekutiny, což vede k dehydrataci a šoku. Bez léčby může během několika hodin zemřít.

Jak chytit choleru

Choleru způsobuje bakterie Vibrio cholerae, která nutí buňky tvořící výstelku střeva produkovat velké množství tekutiny, což vede k těžkým průjmům a zvracení. Infekce se šíří požitím jídla či vody kontaminované fekáliemi nebo zvratky někoho, kdo je nemocí infikován.

Jak se léčí bakteriální onemocnění

Bakteriální infekce se léčí podle potřeby. Může se jednat o lehkou formu, kdy stačí podat tablety antibiotik, ale také o vážnější stavy, kdy se léky podávají nitrožilně. Velmi vážné stavy mohou skončit i smrtí.

Co je to mor

Mor je infekční onemocnění, jehož původcem je bakterie Yersinia pestis. Na území Evropy se mor vyskytoval až do 18. století, v dnešní době se sporadicky vyskytuje v Jižní Americe, v Asii a v Africe. Inkubační doba je krátká a infikovaný člověk může zemřít během 12 až 24 hodin.

Jak vypadá mor

Onemocnění začne náhlou horečkou se zimnicí a třesavkou, zchváceností a bolestmi hlavy. Během hodin dochází k bolestivému zduření spádových mízních uzlin, nejčastěji v třísle, podpaží nebo na krku. Zanícené uzliny získávají charakteristickou černou barvu. Odtud vychází alternativní název nemoci – černý mor.

Jak vymizel mor

Populace promořená morem

Proč mor nakonec vymizel Podle teorie, která převažuje, došlo k postupné imunizaci lidí. První nákaza vyhubila třetinu obyvatelstva, ti, kteří zbyli, získali imunitu. Do měst se ale nastěhovali noví lidé z venkova.

Co je to Zaskrt

Záškrt je závažné onemocnění způsobené bakterií Corynebacterium diphtheriae (v některých případech také bakterií Corynebacterium ulcerans), která se usadí na sliznici v hrdle a horních cestách dýchacích a může produkovat toxin postihující jiné orgány.

Jaká je správná hodnota CRP

Normální hodnota CRP v krvi je menší než 10 mg/l.

Pokud máte CRP menší než 5 mg/l, jste zdraví a nemáte se čeho bát. Platí, že čím nižší hodnota CRP, tím lépe.

Co znamená Vysoke CRP v krvi

CRP je dominující protein akutní fáze. Zvýšení koncentrace v plazmě je dáno zvýšenou produkcí zánětlivých cytokinů, hlavně IL-6. Příčinou je většinou přítomnost zánětu, ale také jí může být nekróza a některé maligní tumory.

Kdy skončil mor

Poslední významný výskyt moru v západní Evropě je epidemie v Marseille v letech 1720–1721. Poslední epidemie v Čechách a na Moravě byla v letech 1713–1715.

Kdo přenáší mor

Mor je infekční onemocnění. Nemoc má dvě formy, plicní, které se rovněž říká černá smrt, a bubonickou (žlázovou), neboli dýmějový mor. Infekci přenáší blecha morová z hlodavce, například krysy, na člověka.

Co přenáší mor

Infekce má mezi hlodavci ve vzdálených zemědělských oblastech endemický charakter. Yersinia pestis je přenášena mezi krysami a člověkem blechami (blecha krysí neboli blecha morová, Xenopsylla cheopis). Při pokousání člověka blechou přenášející yersinie se tyto organismy dostávají do rány.

Jak se léčí Zaskrt

Léčba záškrtu

Nečeká se ale na výsledky výtěru a již při pouhém podezření na difterii se pacientovi ihned podává antidifterický imunoglobulin (antitoxická protilátka neutralizující jed produkovaný Corynebacterium diphteriae), poté se zahájí léčba antibiotiky (penicilin, linkosamidy, ciprofloxacin).

Jak se projevuje spala

Spála začíná obvykle horečkou, zimnicí, nevolností, rozvojem anginy. Časté jsou i bolesti hlavy, břicha, zvracení, zduření uzlin na krku. Jazyk bývá bílý, povleklý. Během 2 dnů dojde k postupnému výsevu vyrážky, která se šíří od podbřišku na trup a na vnitřní strany stehen.

Jak se pozná zánět v těle

Nyní se k diagnostice nejvíce používá test hladiny C-reaktivního proteinu (CRP) v krvi. Jedná se o látku produkovanou v játrech, která stoupá, když je přítomen chronický zánět. Nejde ale o standardní test CRP, ten sice odhalí zánět, ale již neidentifikuje, zda se jedná o chronický zánět.

Co znamená CRP 300

Těžká bakteriální infekce (sepse) 200–300 mg/l. Nejvyšší hodnoty u infekcí vyvolaných gramnegativními bakteriemi (až 500 mg/l). Infekce způsobené grampozitivními bakteriemi a zamoření parazity (kolem 100 mg/l), virová infekce – u 50 % není zvýšení, u 50 % 5–20 mg/l, nejvýše 50 mg/l.

Kdo Siril mor

Historici vždy vinili z šíření moru krysy. Právě ony totiž přenášejí blechy, které šíří morové bakterie Yersinia pestis. V letech 1347 až 1351 způsobila tato nemoc úmrtí přibližně 25 milionů lidí, tedy asi třetiny obyvatelstva tehdejší Evropy.

Jak se projevuje záškrt

Onemocnění záškrtem se zpočátku projevuje jako běžná angína. Mezi příznaky patří bolest v krku, polykací obtíže, zvýšená teplota až horečka, nechutenství a malátnost. Dalším příznakem je otok hrtanu, nosní dutiny a zduřené podčelistní mízní uzliny.