Co je to RS?

Jak dlouho žije člověk s RS

Pacienti při odpovídající léčbě dosahují prakticky stejné střední délky života jako ostatní obyvatelstvo, téměř 40 procent se dožije 70 let. Nejméně polovina úmrtí pacientů je v důsledku onemocnění, dalších asi 15 procent v důsledku sebevraždy.

Jak se zjistí RS

Roztroušenou sklerózu je možné diagnostikovat pomocí magnetické rezonance (MR) mozku už po první atace. Na MR vidíme v mozku ložiska aktivního či prodělaného zánětu, tzv. plaky.
Archiv

Co zpusobuje roztroušená Skleroza

Dosud není známo, co roztroušenou sklerózu způsobuje. Obecně je přijímána teorie o autoimunitním zánětu centrálního nervového systému. Ten je spuštěn různými faktory vnějšího prostředí u geneticky disponovaného jedince.

Jak zastavit RS

Dlouhodobá léčba roztroušené sklerózy

chorobu modifikující léky si kladou za cíl ideálně zastavit vývoj choroby a minimalizovat akutní vzplanutí – ataky, případně jim zabránit nebo snížit jejich intenzitu. Hned na začátku onemocnění se nasazují tzv. léky první volby, většina z nich je injekčních.

Jak vyléčit RS

V současné době nejsou k dispozici léky, které by uměly nahradit zničená nervová vlákna. K dispozici jsou pouze léky protizánětlivé. Ty mohou fungovat v době, kdy ještě nedošlo k výraznějšímu poškození neuronů, tedy na začátku nemoci. Je proto velmi důležité zahájení léčby neodkládat a začít včas.

Jak probíhá ataka RS

RS ve většině případů (75-85%) začíná touto formou. Častými příznaky při atakách jsou poruchy citlivosti (výpadky ve smyslu necitlivosti či snížené citlivosti, brnění a jiné nepříjemné vjemy), postižení hybnosti, koordinace pohybů, poruchy okulomotoriky, sexuálních a sfinkterových funkcí, často pak zánět očního nervu.

Jak rychle postupuje roztroušená skleróza

Průběh roztroušené sklerózy

Zhruba po 5 – 15 letech se u některých pacientů objevuje sekundárně progresivní forma. S tou vymizí akutní ataky a postižení nervového systému je pozvolné. Zhruba u 10 % nemocných se rozvine primárně progresivní forma.

Koho postihuje RS

Roztroušená skleróza postihuje především mladé lidi a vyskytuje se převážně v mírném pásmu severní polokoule. V Česku se onemocnění týká 170 až 200 nemocných na 100 000 obyvatel, což představuje 17 až 20 tisíc pacientů.